دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با مراقبتهای بهداشتی اولیه

PowerPoint قابل ویرایش
33 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با مراقبتهای بهداشتی اولیه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با مراقبتهای بهداشتی اولیه قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

سلامت در قانون اساسی

اصل بیست و نهم: برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی،  در راه ماندگی، سوانح و حوادث، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی بصورت بیمه و غیره، حقی است همگانی.

اصل چهل و سوم: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن‌کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، باحفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیراستوار می‌شود:

  تأمین نیازهای اساسی‌: مسکن‌، خوراک‌، پوشاک‌، بهداشت‌، درمان‌، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده‌

اسلاید ۲ :

ارتباط مفهومی برنامه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دستیابی به چشم انداز سال ۱۴۰۴ ج.ا.یران

اسلاید ۳ :

منطق مدنظر در سیاست های کلی و اهداف برنامه پنجم
باتوجه به گذر جمعیتی و اپیدمیولوژیک و چالش های کارکردی

ارتقاء عادلانه اهداف نظام سلامت (سلامت، پاسخگویی/ رضایت، حفاظت از خطر مالی)

با رویکرد مدیریت عوامل خطر و تعیین کننده های اجتماعی سلامت، تقویت مراقبت های اولیه سلامت و  ارتقای کیفیت خدمات از طریق:

محوریت انسان سالم و سلامت همه جانبه در توسعه پایدار،

اتخاذ سیاست های هدفمند و مرتبط در بهبود کارکردهای
تولیت، تدارک خدمات، منابع غیرمالی، تامین مالی

اسلاید ۴ :

سیاست های کلی مصوب مقام معظم رهبری با ارتباط مستقیم به سلامت

۸)… افزایش سلامت روحى و جسمى دانش‏آموزان.

۱۹) تأکید بر رویکرد انسان سالم و سلامت همه جانبه با توجه به:
۱ـ ۱۹) یکپارچگى در سیاستگذارى، برنامه ریزى، ارزشیابى، نظارت و تخصیص منابع عمومى.

۲ـ ۱۹) ارتقاء شاخصهاى سلامت هوا، امنیت غذا، محیط و بهداشت جسمى و روحى.

۳ـ ۱۹) کاهش مخاطرات و آلودگى‏هاى تهدید کننده سلامت.
۴ـ ۱۹) اصلاح الگوى تغذیه جامعه با بهبود ترکیب و سلامت مواد غذایى.
۵ـ ۱۹) توسعه کمى و کیفى بیمه‏هاى سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه‏هاى سلامت به ۳۰% تا پایان برنامه پنجم .

۱ـ ۲۰) مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان و اهتمام به اجراى سیاستهاى کلى مبارزه با مواد مخدر.

 ۴ـ ۲۵) ایجاد بازار رقابتى براى ارائه خدمات بیمه درمانى.

۳۱) ارتقاء و هماهنگى میان اهداف توسعه‏اى:  آموزش، بهداشت و اشتغال به طورى که در پایان برنامه پنجم، شاخص توسعه انسانى به سطح کشورهاى با توسعه انسانى بالا برسد.

۵ـ ۳۵) تأمین بیمه فراگیر و کارآمد و گسترش کمى و کیفى نظام تأمین اجتماعى و خدمات بیمه درمانى.

اسلاید ۵ :

سلامت در قانون برنامه پنج ساله پنچم توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور

ماده ۳۲ بند های

ج ـ سامانه « خدمات جامع و همگانی سلامت» مبتنی بر مراقبتهای اولیه سلامت، محوریت پزشک خانواده در نظام ارجاع، سطح‎بندی خدمات، خرید راهبردی خدمات، واگذاری امور تصدی‎گری با رعایت ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و با تأکید بر پرداخت مبتنی بر عملکرد، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال اول برنامه و حین اجراء باز طراحی می‎شود و برنامه اجرائی آن با هماهنگی معاونت در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با اولویت بهره‎مندی مناطق کمترتوسعه‎یافته به ویژه روستاها، حاشیه شهرها و مناطق عشایری به تصویب می‎رسد. سامانه مصوب باید از سال دوم اجرای برنامه عملیاتی گردد.

د ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه نظام درمانی کشور را در چهارچوب یکپارچگی بیمه پایه درمان، پزشک خانواده، نظام ارجاع، راهنماهای درمانی، اورژانس‎های پزشکی، تشکیل هیأتهای امناء در بیمارستان‎های آموزشی و تمام وقتی جغرافیایی هیأتهای علمی و تعرفه‎های مربوطه و کلینیک‎های ویژه و بیمه‎های تکمیلی تهیه و جهت تصویب به هیأت‎وزیران ارائه نماید.

اسلاید ۶ :

ماده۳۴ـ به منظور ایجاد و حفظ یکپارچگی در تأمین، توسعه و تخصیص عادلانه منابع عمومی سلامت:
الف ـ دولت از بخشهای خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهرکهای دانش سلامت، حمایت به عمل آورد. آئین‎نامه اجرائی این بند طی سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیأت‎وزیران می‎رسد.

ب ـ به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه‎های مستقیم مردم به حداکثر معادل سی‎درصد (۳۰%) هزینه‎های سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی، کمک به تأمین هزینه‎های تحمل‎ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب‎العلاج، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی درمانی به درآمد اختصاصی و کمک به تربیت، تأمین و پایداری نیروی انسانی متخصص موردنیاز، ده درصد (۱۰%) خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‎ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده می‎شود.

دولت موظف‌است اعتبار مزبور را هر سال برآورد و در ردیف خاص در لایحه بودجه ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منظور نماید تا برای موارد فوق‎الذکر هزینه گردد.

اسلاید ۷ :

سیاست گذاری در بخش بهداشت و درمان

سیاستگذاری در بخش بهداشت و درمان در سطح کشوری تنظیم شده و به استانها می رود.

کمیته های برنامه ریزی استان با توجه به برنامه های پیشنهادی شهرستانهای تابعه، برنامه استان را تنظیم کرده و به کمیته بخش برنامه ریزی (بهداشت و درمان) ارائه می دهند.

کمیته های بخشی، برنامه کلی بخش را تنظیم می کنند ولی برنامه ریزی های تفصیلی و اجرایی در استان ها انجام می گیرد.

اعتبارات مورد نیاز  برنامه ها از طریق استان با توجه به پیش بینی های برنامه در اختیار شهرستان قرار می گیرد.

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وظیفه خطیر سیاست گذاری در بخش بهداشت و درمان را به عهده دارد.

اسلاید ۸ :

برخی از سیاست های کلی بخش بهداشت و درمان در کشور ایران

رعایت اولویت بهداشت و پیشگیری نسبت به درمان

توسعه شبکه های بهداشتی و درمانی کشور و تقویت نظام ارجاع

پوشش درمانی اقشار جامعه با اعمال  نظام بیمه خدمات درمانی

حمایت و گسترش انتقال تکنولوژی و تجهیزات پیشرفته پزشکی به هدف ارتقاء کیفیت خدمات.

فراهم آوردن زمینه های خصوصی سازی

توسعه مراکز درمانی، تخصصی سرپایی، با برنامه اقامت کوتاه مدت بیمار به منظور کاهش هزینه های سنگین مربوطه

بازآموزی جامعه پزشکی

بازنگری و اصلاح نظام اداری کشور

اسلاید ۹ :

موفقیتها در نظام سلامت

دسترسی بهتر شده است

امید به زندگی افزایش یافته

شاخصهای سلامت ارتقا پیدا کرده است

رشد جمعیت کنترل شده است

بیماریهای عفونی کنترل شده است

نیروی انسانی مورد نیاز تربیت شده است

منابع فیزیکی مورد نیاز توسعه یافته است

اسلاید ۱۰ :

مسائل و مشکلات موجود در نظام بهداشتی و درمانی کشور ایران

.۱مشکل دسترسی اقتصادی برخی از اقشار مردم به خدمات درمانی

.۲کافی نبودن اطلاعات و تحقیقات کاربردی، به منظور سیاستگذاری و برنامه ریزی

.۳کافی نبودن مشارکت مردم در بعد تصمیم گیری در برنامه های بهداشتی و درمانی

.۴کافی نبودن هماهنگی بین بخشی

.۵ضعف مدیریت در برخی سطوح شبکه

.۶نقص نظام ارجاع

.۷عدم هماهنگی بخش خصوصی و بخش دولتی

.۸کافی نبودن نظام اطلاعات برای برنامه ریزی و نظارت

.۹نقص جامعه نگری و مهارتهای حرفه ای، در فارغ التحصیلان دانشگاههای علوم پزشکی

.۱۰مشکلات اقتصادی برای به کارگیری نیروهای آموزش دیده

.۱۱عدم توجه به اقتصاد بهداشت

.۱۲مشکل تدارک و تهیه برخی از داروها، تجهیزات و ملزومات پزشکی از خارج ازکشور

.۱۳مشکل نگهداری تجهیزات موجود

.۱۴کافی نبودن نظارت در بخش خصوصی

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 33 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد