دانلود فایل پاورپوینت تهیه منحنی استاندارد به روش اسپکتروفتومتری

PowerPoint قابل ویرایش
11 صفحه
11900 تومان
117,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تهیه منحنی استاندارد به روش اسپکتروفتومتری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تهیه منحنی استاندارد به روش اسپکتروفتومتری قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مقدمه:

اسپکتروفتومتری: اسپکترو( طیف سنجی) و فتومتر(نورسنجی)

طول موج

امواج نورانی:

۱- امواج مرئی (۷۵۰-۳۸۰ نا نومتر)

۲- امواج ماورائ بنفش( کمتر از ۳۸۰ نانومتر)

۳- امواج مادون قرمز( بیشتر از ۷۵۰ نانومتر)

اسلاید ۲ :

۱- قانون بیر:

۲- قانون لامبرت:

معادلات قانون بیر:

٭۱)A= Log I°/It

٭ ۲)%T=logIt/ I°x100

  ۳)A=Log1/%TХ۱۰۰

  ۴)A=Log 100/% T

  ۵)A= Log100- Log % T

٭ ۶)A=2- Log % T

A=a Хb Хcمعادله قانون  لامبرت :                                                      

اسلاید ۳ :

قسمتهای دستگاه اسپکتروفتومتر:

۱-منبع نور

۲- منوکروماتور

۳- عدسی

۴- شکاف

۵- کوت

۶-دتکتور

۷- گالوانومتر

۸- صفحه طول موج

اسلاید ۴ :

انواع محلولهای دستگاه اسپکتروفتومتر:

۱- محلول بلانک(Blank)

۲- محلول استاندارد( Standard)

۳- محلول مجهول(Test)

طول موج مطلوب:

اسلاید ۵ :

۱- تعیین جذب نوری محلولهای استاندارد و مجهول و تعیین غلظت محلول مجهول با استفاده از رابطه غلظت

۲- تعیین غلظت محلول مجهول با استفاده ازمنحنی استاندارد

اسلاید ۶ :

S=محلول پرمنگنات پتاسیم ۱۰۰ میلی گرم درصد

۱- پنج لوله آزمایش انتخاب نموده و از S1 الی S5  مشخص کنید

۲- داخل هر لوله ۴ میلی لیتر آب مقطر بریزید

۳- به لوله اولی(S1) چهار میلی لیترS اضافه کرده ومخلوط کنید

۴- چهار میلی لیتر از محلول S1 را به لوله S2 اضافه کرده ، مخلوط نموده و همین عمل را تا لوله S5 ادامه دهید

۵-جذب نوری لوله های S1 الی S5 و لوله مجهول را در طول موج ۵۳۰ نانومتر علیه لوله بلانک(آب مقطر) توسط دستگاه اسپکتروفتومتر مشخص کنید

اسلاید ۷ :

۱-عنوان آزمایش

۲-رسم منحنی استاندارد

۳- تعیین غلظت محلول پرمنگنات مجهول توسط منحنی استاندارد

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 11 صفحه
117,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد