دانلود فایل پاورپوینت مروری کوتاه بر تک یاخته های انگلی

PowerPoint قابل ویرایش
19 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مروری کوتاه بر تک یاخته های انگلی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مروری کوتاه بر تک یاخته های انگلی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

Protozoa  پروتوزوآ یا تک یاخته:

بدوی ترین موجودات حیوانی ، تک سلولی  که همه اعمال حیاتی مانند متابولیسم، تغذیه وتکثیر را به تنهایی و با تقسیمات مختلف انجام می دهند.

  تک یاخته ها به اشکال گوناگون مانند گرد، آمیبی، بیضی، گلابی شکل، سوزنی، هلالی و دوکی مشاهده می شوند و از ۱ تا ۲۰۰ میکرون متغییر هستند

به لحاظ ساختمانی هر تک یاخته از دو قسمت تشکیل شده است : سیتوپلاسم و نوکلئوپلاسم( یا هسته )

سیتوپلاسم غالباً دارای لایه خارجی نازک و شفافی است تحت عنوان  اکتوپلاسم و قسمت داخلی اش که پر حجم ، دانه دار و نسبتاً پیچیده است ، اندوپلاسم گویند.

اکتوپلاسم ، حرکت ، بلعیدن  غذا ، تنفس و حفاظت از تک یاخته را به عهده دارد.

اندوپلاسم دانه دار هم در تغذیه  و با وجود هسته در تکثیر تک یاخته نقش دارد. افزون بر آن ممکن است دارای حفره تغذیه ای ، حفره جهت ذخائر غذایی ، اجسام خارجی ، حفرات انقباضی و در بعضی گونه ها اجسام کروماتوئیدی (chromatoidal bodies) نیز باشد.  عمل حفرات انقباضی تنظیم فشار اسمزی و خارج کردن مواد زائد است.

 

اسلاید ۲ :

حرکت تک یاخته ها

اندامک های حرکتی:

   الف) پای کاذب: به شکل زائده ای از غشا بوجود آمده و سیتوپلاسم به درون آن جاری می شود و تک یاخته را به حرکت در می آورد. این اندامک خاص آمیب هاست.

  نکته:  آمیبوئید  ، شکلی از هر تک یاخته ای است که در مرحله ای از زندگی  خود پای کاذب تولید می کند.

  ب) تاژک: جسم شلاقی شکل است که از نقطه ای به نام بازال بادی یا بلفاروبلاست منشا می گیرد.

  ج) مژه: شبیه تاژک است و از نقطه ای بنام بازال بادی منشا می گیرد. اندازه آن کوتاهترازتاژک  است و معمولا” به تعداد فراوان در تمام سطح تک یاخته وجود دارند.

غشاء مواج Undolating membraneغشاء توری مانندی منشعب از اکتوپلاسم که در اشکال تریپانوزومی دیده می شود.

اسلاید ۳ :

هسته به اشکال متعددی دیده می شود، معروف ترین آنها شامل :

حبابی: در داخل حباب جسم متراکم و کوچکتری به نام  کاریوزوم یا هستک وجود دارد مثل آمیبها.

متراکم: از ماده کروماتینی متراکم تشکیل شده است که به شکل توده ارغوانی مشاهده می شود.  مثل هسته انگل های مالاریا

         از نظر تعداد هم :

در بعضی تک یاخته ها دو هسته وجود دارد. که در بعضی دو هسته مشابه و یکسان دارند مانند ژیاردیا

  در تعدادی هم ٢ هسته دارند ولی از نظر شکل و عمل متفاوت هستند مثل مژه داران

–در مراحلی از زندگی تک یاخته ها ممکن است تعداد هسته ها زیاد شود، مثلا” تبدیل شدن به کیست

اسلاید  :

تولید مثل تک یاختگان

   تکثیر تک یاخته ها  به دو روش جنسی و غیر جنسی انجام میشود.

  در نوع جنسی روشهای آمیختگی ، سینگامی و اسپروگونی(به تک یاخته محصول این تقسیم مروزوئیت گفته میشود. ) دیده می شود.

در فرم تقسیم جنسی سینگامی که مترادف Gametogony یا Copulation می باشد.
، دو سلول نر و ماده به وجود می آید که سلول ماده را ماکروگامت و سلول نر را میکروگامت می گویند و از الحاق آنها سلول تخم بوجود می آید .

 

اسلاید ۵ :

در خصوص آمیختگی یا پدیده الحاق (Conjugation) :

در مژه داران که دارای دوهسته بزرگ و کوچک هستند ، اتفاق می افتد. هسته بزرگ در تغذیه و هسته کوچک در تکثیر نقش دارد.

دو تک یاخته به هم  متصل میشوند ، هسته بزرگ محو میشود

هسته کوچک با روش میوزتقسیم میشود

یکی ازهسته ها با هسته تک یاخته مقابل تعویض و ترکیب میشود

هسته جدید تقسیم وهسته های کوچک وبزرگ تشکیل میشود

دو تک یاخته از هم جدا میشوند

این تقسیم هر ۴٠ نسل یک بار انجام می شود.

 

اسلاید ۶ :

تقسیم غیر جنسی

تقسیم دوتایی (Binary fission ):

یا تقسیم ساده تک یاخته به دو عدد ، یک روش تکثیر معمولی است که ابتدا هسته به روش میتوز تقسیم شده( کاریوکینز) بعد سیتوپلاسم هم تقسیم می شود (سیتوکینز) و دو عدد تک یاخته بدین صورت حاصل می شود.

این تقسیم یا در جهت طولی است ( در تاژکداران دیده می شود ) و یا در جهت عرضی است مانند مژه داران

نکته : تقسیم چندتایی نوعی از تقسیم دوتایی است منتها با این تفاوت ، قبل از تقسیم یک تک یاخته به دو تک یاخته کامل شود ، تقسیمات بیشتری انجام گرفته و بدین ترتیب مجموعه ای کروی و یا بشکه ای شکل (rosette) ایجاد می شود. مانند انگل لیشمانیا که در محیط کشت در بعضی موارد ایجاد روزت می کند.

 

 

 

 

اسلاید ۷ :

جوانه زدن :

–در این نوع تقسیم تک یاخته باید وارد سلول های هسته دار بدن میزبان شود (مثل ماکروفاژها و سایر سلول های دفاعی).

–  درجوانه زدن خارجی در سطح تک یاخته جوانه ای ایجاد میشود که پس از رشد از سلول مادر جدا میشود.

–در جوانه زدن داخلی (آندودیوژنی endodiogeny ) در داخل سلول مادر دو سلول دختر ایجاد میشود . (تک یاخته توکسوپلاسما)

 

اسلاید ۸ :

تقسیم غیر جنسی شیزوگونی(schizogony) یا مروگونی(merogony):

در واقع یک نوع جوانه زدن چند تایی است . با این تفاوت که این نوع جوانه زدن نه به بیرون که در درون تک یاخته مادر اتفاق افتاده و هسته های تقسیم شده دختر بطرف محیط سلول والد حرکت می کنند. پس از مدتی سلولی مادر یا والد پاره شده و سلولهای دختر یا مروزوئیت آزاد می شوند و آنچه باقی می ماند باقیمانده سیتوپلاسم و در انگلهای مالاریا مواد زائد یا رنگ دانه انگل است.

تعداد مروزوئیتها حاصل از این نوع تقسیم ممکن است از تا چندین هزار باشد.

شیزوگونی تنها در تک یاخته های شاخته آپی کمپلکسا و احتمالاً در شاخه میکروسپورا انجام می شود.

اسلاید ۹ :

در چرخه زندگی دو فرم تروفوزوئیت و کیست ممکن است ،مشاهده شود.

تکثیرتک یاخته یصورت غیرجنسی (تقسیم دو تائی عرضی) وگاهی هم جنسی (کانژوگیشن)است که روش اخیر  به صورت تقریبی هر ۰ نسل یکبار اتفاق می افتد

اکثر مژه داران زندگی آزاد داشته و تنها گونه هایی از جنس بالانتیدیوم در دستگاه گوارش انواعی از بی مهرگان و مهره داران زندگی انگلی دارند. از بین آنها بالانتیدیوم کلی دارای اهمیت پزشکی در جوامع انسانی می باشد.

 

 

اسلاید ۱۰ :

مورفولوژی تک یاخته ها

الف) فرم فعال یا تروفوزوئیت: دراین مرحله تک یاخته حرکت، تغذیه، تکثیر و احتمالا” حمله نموده و علائم ایجاد می کند.

  ب) فرم مقاوم یا کیست: در شرایط نامساعد دیواره مقاومی از جنس سلولز، کیتین یا آهکی اطراف تک یاخته را می پوشاند.  کیست نقش حفاظت، انتقال و تکثیر را در تک یاخته ها دارد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 19 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد