بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

ناگفته پيداست كه مسئوليتي سنگين است و راهي طولاني, اما در هر حال ,بحثي است لازم. چون تا وضع جهان را در ان روزگار نشناسيم  ,نمي توانيم به خوبي نياز جامعه ي بشري را به نهضت بزرگ اسلامي دريابيم و نقش وتاثير اسلام را در برانداختن اين فساد وگمراهي بدانيم .از اين پس ما سعي مي كنيم تا انجا كه ممكن است حوادث و اوضاع هر يك از كشورهارا در قرن ششم واوايل قرن هفتم ميلادي را در عصر بعثت است بيان كنيم.

با وجود اين از حوادث پيشين ,مخصوصا قرون چهارم و پنجم ميلادي تا انجا كه به عصر بعثت مربوط است.

اسلاید 2 :

عربستان ,بزرگترين شبه جزيره دنيا در جنوب غربي اسيا است و از طرف شمال ريگزار هاي وسيع ان را پوشانده و به عراق و اردن محدود مي شود.

اين شبه جزيره عموما دريا است وحاشيه باريكي از سرزمين هاي مسكوني ,اطراف ان را فرا گرفته وغالبا محصور به درياست وبدين ترتيب علاوه بر صحرا هاي ريگزار,نواحي كوهستاني معتدل وقسمتهاي ساحلي گرم ومرطوب هم دارد.

 

اسلاید 3 :

تقريبا 1/6 مردم عربستان شهرنشين بودند كه بيشتر درنواحي جنوب ودر قسمت شمال وشمال غربي حيره وغسان بسر مي بردند ودر حجاز هم سه شهر مكه,يثرب وطايف وجود داشت . ديگر ساكنين عربستان  ,اعراب صحرانشين وبيابانگرد بودند وبه طور كلي شهرنشينان عرب هم خمير

مايه ي اخلاق وروحيات خود را از صحرا نشيني ونظام قبيله اي گرفته بودند.

جزبعضي نواحي شمال وجنوب  ,ديگر سرزمينهاي عربستان كمتر مورد توجه غارتگران بين المللي بود, از اين رو ناحيه ي حجاز استقلال وانزواي خود را حفظ كرده بود وكمتر تحت تاثير افكار وزندكي وتمدن ديگران قرار مي گرفت .

عرب باديه ,تابع نظم وفرمانروي وتسليم در برابر قدرت نيست ,به خود وافراد قبيله اش متكي است وبا ديگران همان مي كند كه ناسيوناليستهاي افراطي ونژادپرستان باديگر نژادها وملتها می کنند.

باوجود اين مهمان نواز است و با قناعت و سخت كوش و جنگجو زندگي مي كند.

دلخوشيهاي عرب باديه شتر,شمشير و شعر است.

اسلاید 4 :

اعراب تابع حكومتي نبودند ونظم سياسي نداشتند واساس مليت و جامعه انان را قبيله تشكيل مي داد . قبيله مجموع چند خانواده وقوم و خويشاوند است كه تحت رياست شيخ قبيله ,كه معمولا كهنسالترين افراد قبيله است ,بسر مي برند.

شيخ قبيله موقعيت خود را در اثر تدبير وجوانمردي وشجاعت بدست اورده وبيشتر در زمينه ي جنگي رهبري را به عهده دارد .ونيز در كارهاي عمومي قبيله ورفع دعوي بين افراد قبيله نظر مي دهد.

رياست شيخ كاملا جنبه ي استبدادي ندارد و در امور مهم با انجمني كه از بزرگان قوم وسران خاندانها تشكيل شده است مشورت مي كند.

انتساب قبيله در اثر روابط خويشاوندي است.افراد مي توانستند تحت شرايطي وابسته ي قبيله اي باشند وانان را ((دخيل قبيله)) مي نامند.

اسلاید 5 :

قوم وقبيله واحد مستقلي بود كه بايد درهمه چيز به خود متكي باشد ,چون تمام اقوام وقبايل ديگر اصولا بيگانه به شمار مي رفتند و هيچگونه حقوق واحترامي  ازنظر افراد اين قبيله نداشتند, مگر اينكه با قبيله اي پيمان داشته باشند كه ان هم معمولا با يك جسارت كوچك از طرف يكي از افراد ان قبيله نقض مي شد وبهانه براي حمله ي مجدد بدست مي امد.

اسلاید 6 :

جنگ قبيله ها گاهي براي بدست اوردن چراگاهها ,و بيشتر زاييده ي تعصب وخونخواهي است .اين جنگها  معمولا از يك برخورد ساذه دو فرد از دو قبيله شروع مي شود وگاهي همچون جنگ ((بسوس)) چهل سال طول مي كشد تا وقتيكه تقريبا مرد جنگجويي دردو قبيله باقي نمي ماند وبا دخالت ديگران كار به صلح مي كشيد ...

هر قبيله ,زن ومال وجان ديگران را شكار قانوني خود مي داند وازطرفي قبيله اي كه مورد تجاوز قرارگرفته است حاضر است براي انتقام حتي تمام افراد قبيله ي متجاوز را از بين ببرد .صحرانشينان مي گفتند : خون را جز خون نمي شويد .

اسلاید 7 :

از بزرگترين مصيبتهاي يك فرد ان بود كه قبيله او را طرد يا خلع كند. واوديگر از قبيله نبودو هيچ قدرت وقانوني پاسدار جان ومال او نبود.

غارت از راههاي رسمي امرارومعاش بود , اموال ديگر قبايل احترام  قانوني ندارد واين رسم تقريبا عمومي بود. اما در غارت حتي الامكان خونريزي مجاز نبود.

عرب جاهلي در قصايد خود كشتار وغارت ديگران را از سندهاي افتخار خود مي شمرد.

اسلاید 8 :

ازدواج خيلي زود انجام مي شد ورضايت پدر و پرداخت بهاي عروس شرط اساسي ازدواج بود .

تعدد زوجات بدون هيچ قيد وشرطي رواج داشت. زن كالايي بود كه جزو دارايي پدر يا شوهر يا پسر بشمار مي رفت و او را با اموال وثروتي كه باقي مي ماند به ارث مي بردند ازاين رو ازدواج با زن پدر منع قانوني نداشت .البته ازدواج با محارم مثل مادروخواهر ممنوع بود.

دختر دادن به افراد قبيله اي ديگر ممنوع بود ,جز قريش كه حق داشتند از ساير قبايل دختر بگيرند .

بعضي از قبايل عرب مخصوصا((بني اسد)) و ((تميم)) دختران خود را زنده بگور مي كردند و از داشتن دختر عار داشتند.

اسلاید 9 :

اعراب براي اينكه ارامشي داشته باشند تا در پناه ان بتوانند به تجارت و خريد و فروش و زيارت وعبادت خود برسند , جنگ وخونريزي را در چهار ماه سال ممنوع كرده بودند وانها عبارتند از :ذيقعده ,ذيحجه ,محرم و رجب.

اگر جنگي دراين ايام اتفاق اتفاق بيفتد ,ان را به نام ((حرب الفجار)) ناميدند.

اين قصايد مربوط به قرن ششم ميلادي ومحصول انجمن ادبي بازار (( عكاظ )) است.

دراين بازار بهترين قصيده هاي سال انتخاب مي شد وان را بر حرير مصري با حروف طلايي مي نوشتند وبه ديوار كعبه مي اويختند.

سالار شعرا امرؤالقيس است.

اسلاید 10 :

عرب در نقاط مختلف ده بازار داشت كه در ايام  مختلف سال برپا مي شد .در اين

بازارها خونريزي ممنوع بود .

بازار ((عكاظ)) مهمترين بازار ها بود كه در ماههاي حرام  نزديك شهر طايف برپا مي شد .

بازار ((عكاظ)) نمايشگاه شعر وادب هم بود.

شاعر عرب نقش عمده ي علم و ادب و تبليغات را به عهده داشت و همچنين شعرا با سخنان مهيج خود اتش فتنه را دامن مي زدند , وبا تجديد خاطره ها اتش

كينه توزي شعله ور مي شد.

 غالبا اشعار جاهلي افق محدود محلي و قومي داشته است وعرب هرگز يك منظومه ي حماسي ملي نداشته است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید