دانلود فایل پاورپوینت حرکت شناسی وبیومکانیک مفصل ارنج وساعد

PowerPoint قابل ویرایش
18 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت حرکت شناسی وبیومکانیک مفصل ارنج وساعد توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت حرکت شناسی وبیومکانیک مفصل ارنج وساعد قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

ساختار استخوانى و مفصلی

مفصل آرنج از استخوان‌هاى بازو و دو زند زیرین و زبرین تشکیل

گردیده است دو مفصل در این محل قرار دارد، یکى مفصل بین سر

انتهایى استخوان بازو و زند زبرین که از نوع کروى است ولى به‌علت

اتصال به زند زیرین که انتهاى آن با استخوان بازو مفصل قرقره‌اى مى‌سازد

قادر به حرکت آبداکشن و آداکشن حول محور ساجیتال نبوده ولى

مى‌تواند حول محور فرونتال و به همراه زند زیرین

حرکات فلکشن و اکستنشن را انجام مى‌دهد

اسلاید ۲ :

زند زبرین حول محور ورتیکال نیز قادر به حرکت بوده و با وجود مفاصل ساعد که از نوع استوانه‌اى هستند حرکات سوپینیشن و پرونیشن را انجام مى‌دهند.

در واقع در مفاصل منطقهٔ آرنج سه مفصل قرقره‌اى (بین زند زیرین و بازو)، کروى (بین زند زبرین و بازو)، و استوانه‌اى (بین دو زند زیرین و زبرین) را مى‌توان مشاهده نمود.

عضلات این ناحیه را معمولاً به دو دسته فکلسور و اکستنسور آرنج تقسیم مى‌نمایند، عضلات فلکسور در ناحیهٔ قدامى و اکستنسورها در ناحیهٔ خلفى آرنج قرار دارند. بعضى از افراد قادر هستند، مفصل آرنج را از حد طبیعى بیشتر باز نمایند و حرکت هایپراکستنشن را انجام دهند، که علت آن کوتاه بون زائدهٔ آرنجى (انتهاى استخوان زند زیرین) مى‌باشد.

اسلاید ۳ :

لیگامنت‌هاى نگه‌دارندهٔ مفصل آرنج

لیگامنت‌هاى نگه‌دارندهٔ مفصل آرنج عبارتند از لیگامنت حلقوی، لیگامنت جانبى زند اسفلى و لیگامنت جانبى زند اعلایى و لیگامنت بین دو استخوان زند اعلا و زند اسفل (لیگامنت بین استخوانی) وجود دارد که نگه‌دارندهٔ استخوان‌ها به یکدیگر مى‌باشند

اسلاید ۴ :

حرکات مفاصل

محور حرکتى مفصل آرنج از فوق لقمه و فوق قرقره استخوان بازو عبور مى‌کند و حرکت‌هاى تا شدن (فلکشن) و باز شدن (اکستنشن و هایپراکستنشن) از محور حرکتى فوق صورت مى‌گیرد. مقدار تا شدن این مفصل تا میزان ۱۴۵ درجه و میزان هایپراکستنشن تا حد ۱۰ درجه مى‌تواند انجام شود

اسلاید ۵ :

حرکت تا کردن مفصل آرنج از حالت ایستادن آناتومیکى انجام مى‌گردد.

دو زند زیرین و زبرین که با استخوان بازو مفصل آرنج را مى‌سازند با یکدیگر نیز کمى پایین‌تر از مفصل آرنج و کمى بالاتر از مفصل مچ دست مفصل مى‌شوند، که هر دو مفصل فوقانى و تحتانى از نوع

مفاصل استوانه‌اى (یک محوره Uniaxial) بوده و موجب حرکات چرخش داخلى (Inward Rotation)(pronation) و چرخش خارجى مى‌گردنند(Outward Rotation)(Supination)

 

اسلاید ۶ :

عضلات این قسمت را به دو دستهٔ چرخش‌دهنده‌هاى داخلى و خارجى

 Pronator و Supinator تقسیم مى‌کنند که عضلات چرخش‌دهندهٔ داخلى

در بخش قدامى محور حرکتى و عضلات چرخش‌دهندهٔ خارجى در بخش

خلفى محور حرکتى قرار دارند. وقتى که ساعد در حالت بین گردش داخلى و

خارجى باشد در حالت خنثى است. محور حرکتى ساعد از انتهاى فوقانى زند

اعلا به انتهاى تحتانى زند اسفل کشیده شده است که در شکل زیر ملاحظه مى‌گردد

اسلاید ۷ :

حرکت‌هاى ساعد دست شامل موقعیت خنثى (زمانى که شست دست رو به بالا باشد) و همچنین پرونشین (موقعى که پشت دست رو به بالا باشد) و سوپینیشن (موقعى که کف دست رو به بالا باشد) مى‌باشد که در شکل زیر ملاحظه مى‌کنید.

اسلاید ۸ :

عضلات حرکت‌دهندهٔ مفاصل

بازویى زند اعلایى:

این عضله در ناحیهٔ قدامى و خارجى زند زبرین قرار دارد، عضله‌اى است سطحى که با خم کردن آرنج و بالا نگه‌داشتن شست دست، در روى ساعد قابل لمس است، مخصوصاً موقعى که مچ دست در حرکت فلکشن آرنج با مقاومتى روبرو باشد

عمل: فلکشن آرنج، کتاب آناتومى حرکتى این عضله را نیمه برون و نیمه درون گردانندهٔ ساعد ذکر کرده است. در عین حال بررسى‌هاى انجام شده با استفاده از الکترومیوگرافى نشان داده است وقتى که آرنج حالت کاملاً کشیده (اکستنشن) را دارد این عضله فاقد قدرت چرخش‌دهندگى (داخلى یا خارجی) مى‌باشد و مؤثرترین عمل آن فلکشن آرنج است. موقعیت قرارگیرى این عضله و بهرهٔ مکانیکى زیادى که نسبت به دو سر بازویى دارد آن را به یک فلکسور بسیار قوى آرنج در حالت عادى مبدل ساخته است

اسلاید ۹ :

بازویى قدامى:

همان‌طور که از نامش پیدا است در بخش قدامى آرنج قرار دارد و وقتى که حرکت

 فلکشن آرنج با مقاومتى روبرو باشد در ناحیهٔ بیرونى عضلهٔ دو سر قابل لمس مى‌شود

 و چون در زیر عضلهٔ دو سر قرار دارد لمس کردن آن در حالت عادى مشکل است.

عمل: تاکنندهٔ آرنج، اصطلاحاً آن را عضلهٔ پرکار مفصل آرنج مى‌گویند

اسلاید ۱۰ :

درون‌گردانندهٔ مدور:

در قسمت قدامى و بالاى ساعد قرار دارد.

عمل: درون‌گردانندهٔ ساعد و تاکنندهٔ مفصل آرنج. بهترین موقعیت حرکتى آن موقعى است که دو حرکت فوق توأماً انجام شود.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 18 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد