بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

روی پای خود ایستادن آن وقتی

 تحقق پیدا خواهد کرد که

 علم از درون ما بجوشد و ما

دست گدایی به سوی دشمن

دراز نکنیم .

اسلاید 2 :

تعریف حسد

فرق غبطه و حسد

نقطه مقابل حسد

نشانه های حسد

مراحل حسد

مراتب حسد

علل و اسباب حسد

زیان های حسد

راه های علاج حسد

اسلاید 3 :

تفاوت آن با حسد در آرزوی زوال نعمت داشتن و یا نداشتن است.

امام صادق( علیه السلام ) فرمودند :

ان المومن یغبط و لایحسد و المنافق یحسد و لایغبط.

                                                                                                                           [ اصول کافی ، ج2 ، باب الحسد ]

مومن غبطه می برد و حسد نمی برد ولی منافق حسد می برد و غبطه نمی برد.

اسلاید 4 :

حسد آن است که نعمتی را که خداوند متعال به برادر دینی تو داده ، برای او نخواهی و از آن رنج برده و آرزوی زوال آن را داشته باشی ، چه به خودت برسد یا نرسد .

اسلاید 5 :

  خیرخواهی نقطه مقابل حسد است. یعنی این که طالب بقای نعمت و افزون شدن آن برای همه ی نیکان باشید.

مانند پیامبران الهی که خیرخواه امت خود بودند .

اسلاید 6 :

حسود غضبناک است و از خدا روی گردان

  ناصح مومن ، خوش بین و راضی به رضای خداست.     

حسود بدخواه دیگران است و آن ها را خوار می بیند . 

حسود حب به دنیا دارد.

ناصح مومن گرفتار حب دنیا نمی شود .

حسود متکبر و عبوس است.

ناصح متواضع و گشاده رو است.

ناصح مومن خوبی دیگران را می خواهد و آنان را عزیز می دارد.

اسلاید 7 :

¯ هنگامی که می شنود نعمتی به دیگران رسیده است غمگین و ناراحت می شود هرچند آثاری از خود بروز ندهد .

امام علی ( علیه السلام ) می فرمایند :

الحاسد یفرح بالشرور و یغتم بالسرور.                           [ غررالحکم ، ص 301، باب بعض علائم الحسد ]

حسود از بدی ها ( و ناراحتی های دیگران ) شاد می شود و از شادی ها

( ی مردم ) غمگین می گردد.

¯ از این مرحله فراتر رفته و زبان به غیبت و عیب  جویی می گشاید.

امام صادق( علیه السلام ) :

 قال لقمان لابنه : للحاسد ثلاث علامات : یغتاب اذا غاب ، و یتملق اذا شهد ، و یشمت بالمصیبه.                                    [بحارالانوار ، ج1 ، ص 128 ، باب علامات العقل و جنوده... ]

 

اسلاید 8 :

¯ لقمان به فرزندش گفت : حسود را سه نشانه است : پشت سر غیبت می کند ، روبه رو تملق می کند و از گرفتاری دیگران شاد می شود.

 ¯ به دشمنی و عداوت و کارشکنی برمی خیزد .

امام علی ( علیه السلام )  :

الحسود سریع الوثبه ، بطی ء العطفه.

                                                                                                                                 [ بحارالانوار ، ج 70 ، ص 256 ، باب حسد ]

¯ حسود زود خشم می گیرد و دیر کینه از دلش می رود.

¯ به بی اعتنایی و بی مهری و قطع رابطه قناعت می کند.

اسلاید 9 :

و حسادت های جزئی از جمله خواب و لاغری و پوشش و خوراک و ...

نالایق ترین مردم حسودانی هستند که حتی به چیزهای جزئی دیگران نیز حسادت می ورزند.

اسلاید 10 :

مرحله اول :

 حسود تنها آرزوی سلب نعمت از دیگری را بکند ، بدون آنکه سخنی بگوید یا عملی انجام دهد .

مرحله دوم :

 هدفش به دست آوردن نعمت است از طریق سلب آن از دیگران.

مرحله سوم :

 علاوه بر آرزوی زوال نعمت در مسیر آن هم گام برداشته و تلاش می کند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید