دانلود فایل پاورپوینت حفاظت در برابر اشعه

PowerPoint قابل ویرایش
34 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت حفاظت در برابر اشعه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت حفاظت در برابر اشعه قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

„

„بیش از یکصد سال از استفاده بشر از مواد و پرتوهای یونساز می گذرد.

„با وجود اینکه کاربرد پرتوهای یونساز در امور مختلف بسیار مفید و بعضاً منحصر بفرد است ، لیکن عدم رعایت نکات ایمنی خطرات جدی برای کارکنان، مردم، محیط زیست و حتی نسل های آینده بهمراه داشته باشد.

اسلاید ۲ :

„فیزیک بهداشت:

  حفاظت انسان و محیط زیست در برابر اثرات زیانبار مواد پرتوزا و دستگاه های پرتوساز از طریق وضع قوانین و مقررات مربوطه و همچنین کنترل و نظارت بر رعایت آنها، علم فیزیک بهداشت نامیده میشود.

„بطور کلی هدف حفاظت در برابر اشعه، استفاده از مزایای کاربرد پرتوها در زمینه های گوناگون و کاهش هر چه بیشتر خطرات ناشی از اثرات آن بر کارکنان، مردم ، محیط زیست و نسل های آینده است.

اسلاید ۳ :

اثرات پرتوهای یونساز 

اثرات پرتوهای یونساز به دو دسته اثرات قطعی و احتمالی تقسیم میشوند.

—الف) اثرات قطعی

وقوع اثرات قطعی نیاز به یک سطح آستانه دز دارد( کاتاراکت۲-۱۰گری، عقیمی۲/۵ تا ۶ گری، مرگ۴۰۰۰میلی سیورت، سوختگی پوستی و …).

با افزایش میزان پرتوگیری از سطح آستانه، شدت اثرات قطعی

    افزایش می یابد.

با پایین نگه داشتن دز زیر سطح آستانه، حفاظت و

    ایمنی در برابر اثرات قطعی تضمین می گردد.

اسلاید ۴ :

ب) اثرات احتمالی

اثرات احتمالی در تمام سطوح پرتوگیری اتفاق می افتند (سرطان).

اثرات احتمالی دارای سطح آستانه نیستند.

احتمال وقوع این اثرات متناسب با میزان دز دریافتی است.

هیچگونه سطح ایمن دز برای پرتوگیری های احتمالی وجود ندارد، گرچه با کنترل پرتوگیری ها، میزان خطر دریافتی کاهش می یابد.

اسلاید ۵ :

اصل ALARA  

( As Low As Reasonably Achievable)

—با توجه به غیرآستانه ای بودن اثرات احتمالی پرتوهای یونساز، اصول حفاظت در برابر اشعه نیازمند تدوین و آماده نمودن سطح پرتوگیری با حداقل ممکن آن می باشد.

—قبل از شروع به فعالیت با پرتو، برآورد سود و زیان ناشی از کار با آن ضروری است.

—کار با پرتو زمانی قابل توجیه است که سود آن بیش از مضرات ناشی از کار با آن باشد.

—برآورد سود و زیان با در نظر گرفتن کلیه موازین و عوامل اقتصادی و اجتماعی صورت می پذیرد.

اسلاید ۶ :

„اصل ALARA یا

 هر چه کمتر موجه شدنی

به معنی آن است که بایستی

میزان دز دریافتی موجه بوده

و به حداقل ممکن، کاهش یابد.

اسلاید ۷ :

„کمیسیون بین المللی حفاظت رادیولوژیکی (ICRP) در سال ۱۹۷۷ سیستم محدودیت دز را تدوین کرد که بر سه اصل استوار بود:

الف) توجیه نمودن فعالیت پرتوی: هرگونه فعالیت در رابطه با مواد پرتوزا، قابل توجیه باشد . به عبارت دیگر سود حاصل از فعالیت پرتوی برای جامعه بیش از ضرر آن باشد.

ب) بهینه نمودن حفاظت در برابر اشعه: احتمال پرتوگیری از منابع پرتو به کمترین مقدار ممکن برسد و انجام اقدامات حفاظتی در برابر هزینه صرف شده و با در نظر گرفتن موازین اقتصادی و اجتماعی موجه و امکان پذیر است.

ج) رعایت حدود دز: پرتوگیری افراد از منابع پرتو قابل کنترل، با رعایت حدود دز و کنترل خطر  ناشی از پرتوگیری های بالقوه آن باشد.

اسلاید ۸ :

یکاها و کمیت ها

  • الکترون ولت(ev): انرژی که یک الکترون در ولتاژ ۱ ولت کسب می کند – یکای بسیار کوچکی برای انرژی در حفاظت در برابر اشعه است .

بخاطر همین از واحد های KeV و MeV استفاده می شود.

  • پرتودهی(X): کل بارهای هم علامت تولید شده در واحد جرم هوا توسط فوتونها

üیکای جدید: کولن بر کیلوگرم (C/Kg)

üیکای قدیم:  رونتگن (R)

اسلاید ۹ :

  • کرما (K): کمیتی که مجموع انرژی جنبشی اولیه ذرات باردار تولید شده در اولین برخورد پرتوهای یونساز غیر مستقیم را در واحد جرم ماده جاذب اندازه گیری می کند

Pیکای کرما: گری (Gy)

  • دز جذبی (D) : انرژی جذب شده از کلیه پرتوها در واحد جرم ماده

üیکای جدید: گری (Gy)       انرژی معادل ۱ژول ناشی از انواع پرتوها که به ۱ کیلوگرم ازماده منتقل می شود.

üیکای قدیم: راد (rad)

اسلاید ۱۰ :

  • دز معادل(HT,R ): کمیتی که اثرات بیولوژیکی ناشی از جذب انواع پرتوها در بافت را منظور می دارد. و برابر است با حاصل ضرب دز متوسط جذب شده از پرتو R در بافت T ( ) در ضریبی به نام ضریب توزین پرتو ( )

üیکای جدید: سیورت (Sv)

üیکای قدیم: رم (rem)

„ضریب توزین پرتو: ضریبی که کیفیت پرتو (نوع و انرژی پرتو) را جهت محاسبه دز معادل در نظرمی گیرد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 34 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد