بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه

حفاظت در برابر اشعه در درمان از راه دور

حفاظت در برابر اشعه در براكي تراپي

اسلاید 2 :

دستگاههاي پرتودرماني

دستگاه هاي درمان از راه دور (خارج بدن)

دستگاه هاي درمان در محل مورد نظر (داخل بدن)

اسلاید 3 :

حفاظت در برابر اشعه در درمان از راه دور

تركيب كاركنان پرتودرماني

كنترل دستگاه ها و اتاق پرتودرماني

بررسي هاي ايمني

ثبت و نگهداري اطلاعات

توصيه هاي ايمني كار با دستگاه هاي درمان از راه دور

اسلاید 4 :

حفاظت در برابر اشعه در درمان از راه دور

تركيب كاركنان پرتودرماني

قبل از بهره برداری از یک مرکز پرتودرمانی ، وجود ترکیبی از حداقل کارکنان با تخصص های مربوطه الزامی است :

یک نفر متخصص پرتودرمانی با تخصص آنکولوژی که معمولا به عنوان شخص مسئول بخش پرتودرمانی نیز می باشد ( مسئول تعیین حجم هدف ، تجویز درمان ، توجه به بیمار در طی درمان ، ارتباط با بیمار پس از درمان و توجه به نتایج درمانی بیمار )

یک نفر مسئول فیزیک پزشکی با تخصص در زمینه فیزیک پرتوها که معمولا به عنوان مسئول فیزیک بهداشت بخش پرتودرمانی نیز می باشد ( مسئول امورفیزیکی روش های پرتودهی ، طراحی درمان و دزیمتری )

اسلاید 5 :

تركيب كاركنان پرتودرماني (ادامه)

 تکنسین های پرتودرمانی با تحصیلات حداقل کاردانی در زمینه پرتودرمانی یا پرتوتشخیصی ( مسئول انجام پرتودهی به بیماران شامل تعیین وضعیت دستگاه ، وضعیت دادن صحیح به بیمار ، فیلترها ، قطعات و غیره )

مسئول تعمیر و نگهداری دستگاه با تحصیلات مهندسی برق یا رشته های مشابه ( دارای تخصص فنی مقدماتی همراه با معلومات کلی در خصوص دستگاه های مورد استفاده در مراکز پرتودرمانی )

اسلاید 6 :

كنترل دستگاه ها و اتاق پرتودرماني

در هر دستگاه پرتودرمانی احتمال عدم قطع پرتودهی در انتهای زمان درمان وجود دارد . در چنین مواردی :

در صورت امکان با استفاده از دکمه اضطراری موجود بر روی صفحه کنترل ، دستگاه خاموش شود و در غیر این صورت بیمار فورا از  ناحیه تابش دور گردد .

فردی که برای نجات بیمار میرود ، در حد امکان خارج از ناحیه تابش اشعه قرار گیرد .

پس از خروج بیمار از ناحیه تابش پرتو ، هیچ فردی در این منطقه قرار نداشته باشد .

پس از خروج بیمار از اتاق درمان و بستن در آن ، فقط افراد متخصص و با تجربه مجاز به بازگرداندن چشمه به داخل حفاظ می باشند.

 

اسلاید 7 :

كنترل دستگاه ها و اتاق پرتودرماني (ادامه)

 تا هنگامی که اشکال دستگاه توسط متخصصین برطرف نشده است ، استفاده مجدد از دستگاه مجاز نیست .

سایر اعمال حفاظتی ، نظیر چرخاندن گانتری یا بستن باریکه ساز از خارج نیز تاثیر مهمی در کاهش پرتوگیری بیمار و پرتوکار ، قبل از اینکه بیمار از اتاق خارج شود ، دارد .

اسلاید 8 :

انجام اقدامات زیر در یک مرکز پرتودرمانی الزامی است :

نصب علائم منطقه تابش بر روی در اتاق درمان

پیش بینی دیوارهایی با حفاظ مناسب برای حفاظت کارکنان و افراد خارج از اتاق درمان

استفاده از قفل های خودکار بر روی  اتاق درمان جهت جلوگیری از پرتوگیری ناخواسته در هنگام باز شدن درب اتاق درمان

تجهیز هر دستگاه درمان از راه دور به یک مونیتور و یا یک لامپ هشدار دهنده ( و در صورت امکان هشدار دهنده صوتی ) در داخل اتاق ، ضروری است .

اسلاید 9 :

كنترل دستگاه ها و اتاق پرتودرماني (ادامه)

برای بررسی میزان نشتی ، در هنگام خاموش بودن دستگاه ، با یک تکه پارچه آغشته به الکل ، تیغه های باریکه ساز که تا حد امکان به چشمه نزدیک ترند را تمیز نموده و سپس توسط یک آشکارساز مناسب میزان پرتوزایی پارچه را اندازه گیری می کنند .

اگر میزان شمارش به میزان قابل توجهی بالاتر از شمارش زمینه باشد ، امکان نشتی چشمه وجود دارد .

بررسی میزان نشتی احتمالی دستگاه های کبالت درمانی ، هر دو سال یکبار توصیه می شود .

اسلاید 10 :

بررسي هاي ايمني

كنترل صحت عملكرد وسايل تعيين كننده وضعيت بيمار ، نظير ليزرها

كنترل صحت عملكرد وسايل اندازه گيري فاصله چشمه تا پوست

كنترل صحت عملكرد نمايشگرهاي عددي نظير زاويه گانتري و اندازه ميدان تابش

تنظيم نمايشگرهاي نوري نظير ميدان هاي نوري ، مركز ميدان ، اندازه فاصله چشمه تا پوست و غيره

كنترل صحت عملكرد قفل هاي خودكار در اتاق درمان و دستگاه هاي هشدار دهنده

اندازه گيري روزانه ميزان پرتودهي دستگاه در يك وضعيت ثابت از يك ميدان درماني و همچنين بررسي يكنواختي باريكه پرتو ( در مورد شتابدهنده هاي خطي )

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید