بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مزیت اصلی استفاده از روش های نوری به منظور کیفیت سنجی و تشخیص عیوب محصولات کشاورزی و غذایی، غیر مخرب بودن آن است. به این نوع آزمون ها، آزمون های غیرمخرب (Non-Destructi e Test (NDT)) گویند.

اسلاید 2 :

برهم کنش با نور مرئی، پرتوهای مادون قرمز و ماوراء بنفش

دانسیته نوری (Optical density):

    معیاری از مقدار انرژی برخوردی است که بطور حتم از ماده گذشته است.

خاصیت فلورسانسی (Fluorescence):

    این خاصیت زمانی پدید می آید که یک ماده بوسیله انرژی با طول موج مشخص برانگیخته شود و انرژی را با طول موج دیگری منتشر نماید.

   کاربرد: تشخیص سم آفلاتوکسین در پسته

تاخیر در بازتابش (Delayed-light emission):

    در پدیده تاخیر در بازتابش، از سطح ماده پرتوهایی در طول مدتی پس از اتمام بازتابش پرتوهای محرک ساطع می شود. این پدیده در موادی که دارای کلروفیل هستند اتفاق می افتد و با افزایش محتوای کلروفیل، طول دوره زمانی تابش تاخیری افزایش می یابد.

اسلاید 3 :

رنگ و طیف رنگی

بسیاری از منابع نور (خورشید، لامپ های حبابی) پرتوهای الکترومغناطیسی با ترکیبی متعادل از کلیه طول موج های قابل مشاهده منتشر می کنند. بنابراین نور در چشم انسان سفید به نظر می رسد.

نور در برخورد با محصولات کشاورزی و مواد غذایی رنگ خاصی را موجب خواهد شد. این رنگ ممکن است با کیفیت محصول در ارتباط باشد.

اسلاید 4 :

پیکسل    Pixel                                                              

کوچکترین جزء ساختاری یک تصویر را پیکسل می گویند.

اسلاید 5 :

فضای رنگ RGB

هر رنگ با ترکيب مقاديري از هر کدام از سه رنگ پایه قرمز، سبز و آبی ايجاد مي شود.

 

 

 

مزایا:

 • سادگي استفاده
 • درک آسان
 • پشتيباني سخت افزاري
 • مدل پایه

اسلاید 6 :

فضای رنگ HS

ابعاد تشکيل دهنده اين فضا:

 • طیف رنگH
 • در فاصله [0,2π]
 • درجه اشباع رنگS
 • در فاصله [0,1]
 • درجه روشنايي آن
 • در فاصله [0,1]

 

مزیت:

 • دارای خاصيت يکنواختي ادراکي

اسلاید 7 :

فضاي رنگL*a*b*  یا CIELAB

 • دارای خاصيت يکنواختي ادراکي (بر پایه ساختار بینایی انسان)

 

مؤلفه ها

 • L* معرف روشنايي است، بين سیاه(L*=0) تا سفید (L*=100).
 • a* که بین رنگهای قرمز و سبز قرار می گیرد.
 • b* که محل قرارگیری آن بین رنگ های زرد و آبي است.

اسلاید 8 :

تشدید مغناطیسی هسته           Nuclear Magnetic Resonance (NMR)

حس کردن تشدید مغناطیسی بر اساس پاسخ هسته اتم ها به میدان های مغناطیسی خارجی پایه گذاری شده است.

اتم های هیدروژن در مواد بیولوژیک همانند یک دو قطبی مغناطیسی رفتار می نمایند. در یک دو قطبی مغناطیسی الکترون به دور پرتون در حال چرخش می باشد.

اسلاید 9 :

تشدید مغناطیسی هسته           Nuclear Magnetic Resonance (NMR)

در شرایط عادی، دو قطبی های مغناطیسی جهت گیری تصادفی دارند.

اسلاید 10 :

هنگامی که ماده بیولوژیک درون یک میدان مغناطیسی قوی قرار گیرد، دو قطبی های مغناطیسی با میدان مغناطیسی همجهت می گردند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید