بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اهداف فصل

1-اشنايي با انواع آزمايش هاي مكانيكي و نحوه اندازه گيري خواص مختلف مكانيكي  شامل : كشش ساده-سختي – خزش- خستگي- خمش- سايش

 

2- اشنايي با رفتار مكانيكي مواد

   هنگام تغيير شكل فلزات چه اتفاقي در ماده مي افتد

    چرا ماده بعد از تغيير شكل سخت تر مي شود

   نيروي لازم براي تغيير شكل

 

 

اسلاید 2 :

A– آزمايش هاي مكانيكي

دو نكته قابل توجه در ابتدا

1- از انجايي كه نيروي اعمالي به جسم مي تواند انواع مختلفي داشته باشد مانند : اعمال با با سرعت ثابت و پايين-ضربه- بارهي متناوب و... باد براي از مايش هاي مختلفي طراحي شود تا داده هاي ازمايشگاهي متناسب با شرايط به دست ايد.

 

اسلاید 3 :

2- به منظور ايجاد زبان مشترك و شرايط يكسان در تمام ازمايشگاه ها در سرتاسر دنيا لازم از استاندارد هاي خاص استفاده شود به طوري داده هاي مكانيكي ارائه شده براي افراد مختلف (طراح- توليد كننده –مصرف كننده) يكسان باشد

 

استاندارد سازي در ازمايشگا هاي خاص انجام مي شود مانند:

ASTM: American Society for testing materials

اسلاید 4 :

DIN:  استاندارد المان

JIS      استاندارد ژاپن و....

 

ASTM در چندين جلد چاپ مي شود كه هر سال نيز مورد تجديد نظر قرار مي گيرد.

 

اشنايي با ASTM

 

 

 

اسلاید 5 :

آزمايش كشش ساده Tensile Test

اين آزمايش خواص مكانيكي جسم را در  برابر نيرو هاي استاتيك يا نيروهاي اعمالي با سرعت پايين اندازه گيري مي كند.

اين ازمايش ساده و بسيار مهم است و بسياري از خواص مهم براي طراحي از اين ازمايش به دست مي آيد.

 

 

 

اسلاید 6 :

روش انجام آزمايش

نمونه استاندارد :

معمولا از نمونه هاي استوانه اي استفاده مي شود اما نمونه هاي با سطح مقطع مستطيلي هم استفاده مشود (به عنوان مثال براي ورق ها)

اسلاید 7 :

Gauge length

طبق استاندارد طولي بر روي نمونه مشخص مي شود كه مي توان ان را طول كاري نيز ناميد. تمام اتفاقاتي كه در حين تست صورت مي گيرد ونيز انجام محاسبات در اين طول صورت مي گيرد.

 

اسلاید 8 :

نحوه انجام آزمايش

براي انجام آزمايش نمونه بسن دو فك دستگاه بسته شده و با سرعت ثابت فك نمونه كشيده مي شود تا بشكند.

 

داده هايي كه از اين ازمايش به دست مي آيد عبارت است از

     نيرو   و   تغيير طول نمونه (Gauge)

Force   vs    Displacement

اسلاید 9 :

شمايي از دستگاه تست كشش

نيرو و تغير طول به كمك سنسورهايي كه تعبيه شده اند اندازه گيري مي شوند.

اسلاید 10 :

ارايه نتايج

براي ارائه نتايج مي توان منحني نيرو بر حسب تغيير طول Gauge را رسم كرد

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید