دانلود فایل پاورپوینت دنباله فیبوناچی  و دنباله لوکاس

PowerPoint قابل ویرایش
32 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت دنباله فیبوناچی  و دنباله لوکاس توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت دنباله فیبوناچی  و دنباله لوکاس قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

دنباله فیبوناچی  و دنباله لوکاس نوع دیگری از رشد و تصاعد را نشان می دهند. بیادآورید که در تصاعد حسابی ، جمله بعدی از جمع  یک مقدار ثابت به جمله، کنونی  بدست می آید و در تصاعد هندسی، جمله بعدی از ضرب یک مقدار ثابت در جمله کنونی بدست می آید  و
اما
در دنباله فیبوناچی  و دنباله لوکاس  و امثال اینها، جمله بعدی از ضرب مقدار ثابت  ۱٫۶۱۸۰۳۳۹۸۸ در جمله کنونی بدست می آید که  عددی اسرارآمیز است.    بررسی این عدد شگفت انگیز صدهاسال قبل از میلاد در هند و ۱۲۰۰ سال بعد از میلاد  توسط  فیبوناچی، شیربچه یِ پیزا در ایتالیا وارد ریاضیات شد و نسبت مقدس و نسبت طلائی نام گرفت

اسلاید ۲ :

که به این معادله درجه دوم منجر میشود

و با حل آن دو مقدار برای بخش بزرگتر به دست می آید

  را کنار می گذاریمX2ولی چون بخش بزرگتر نمی تواند منفی باشد

اسلاید ۳ :

دنباله  لوکاس

فرض کنید فروشگاهی  تاسیس می کنید که در روز اول ۱ تومان و در روز دوم ۳ تومان می فروشد ولی  از آنپس، مقدار فروش هر روز باندازه مجموع فروش دو روز قبل از آن است.  با چنین فرضیاتی فروش ما چگونه رشد می کند؟
…  ۱,۳,۴,۷,۱۱,۱۸,۲۹
این دنباله  در ستون LS  نشان داده شده  و دنباله لوکاس نامیده می شود.
در جدول مقابل، اولین ستون از سمت چپ روز را نشان می دهد و ستون LSمیزان فروش روزها و ستون  Φ نسبت فروش روز به فروش روز قبل و ستون φ نسبت فروش روز به فروش روزبعد است.

چنانکه دیده می شود  Φ و φ  بسوی  مقدار ثابت  ۱٫۶۱۸۰۳۳۹۸۸ و ۰٫۶۱۸۰۳۳۹۸۸ میل می کنند. این دو مقدار را نسبت فیبوناچی یا نسبت طلائی یا نسبت مقدس   نامیده اند

اسلاید ۴ :

دنباله  فیبوناچی

روش بدست آوردن دنباله فیبوناچی نیز مانند دنباله  لوکاس است با این تفاوت که مقدار فروش روز اول و دوم بترتیب ۰ و ۱ می باشد.  فی الواقع  دو مقدار اولیه می توانندهر عددی باشند بشرطی که مجموعشان صفر نباشد.
بین   Φ و φ این رابطه بر قرار است:
Φ  – φ  =  ۱

کل هر چیزی را ، ومثلا پاره خط بالا را ‌چگونه  به دو بخش کوچک (b) و بزرگ (a) تقسیم  می کنید که نسبت  بخش کوچک به بخش بزرگ برابر باشد با نسبت بخش بزرگ به کل هر دو بخش؟  این مساله را می توانید به بیان ریاضی  برگردانید:
بخش کوچکتر را برابر با ۱  و بخش بزرگتر را  برابر با x   می گیریم. در اینصورت :

نسبت مقدس از فرمولی با کسرهای متداوم  و رادیکالهای تودرتو  و توابع مثلثاتی هم  بدست می آید

اسلاید ۵ :

توجه: در این مقاله نشانه های   Φ و φ  بنحو یکسان  و کاملا متمایزی  بجای نسبت بزرگتر از ۱ و نسبت کوچکتر از ۱ بکار نرفته  ولی از روی مقدارعددی می توان بسهولت تشخیص داد که نشانه به کدامیک مربوط است تشخیص دهیم که مقصود چیست.و گاهی از نشانه های  Phi و  phi استفاده شده است

اسلاید ۶ :

ساختن مستطیل طلائی
الف – مربعی به ابعاد ۱ بسازید
ب – از وسط یکی از اضلاع خطی به یکی از زوایای روبرو  رسم کند
ج – با شعاعی باندازه این خط   یک کمان رسم کنید که  طول مستطیل را مشخص نماید

اسلاید ۷ :

مثلث طلائی و ستاره پنج پر طلائی
مثلث ABC  طلائی است هرگاه  متساوی الساقین باشد و با رسم نیمساز زاویه  C مثلث  CXB بوجود آید  چنانکه با مثلث اصلی متشابه باشد.
ستاره پنچ پر که Pentagram نام دارد از ۵ مثلث طلائی ساخته شده و همه اضلاع یکدیگر را به نسبت طلائی تقسیم می کنند

اسلاید ۸ :

قضیه بطلمیوس

به ازای هر چهار عدد مختلط

به آسانی می توان تساوی زیر را تحقیق کرد

و با توجه به نابرابری مثلثی خواهیم داشت

اکنون به بررسی حالتی می‌پردازیم که این نابرابری به برابری بدل شود. در حالت نابرابری مثلثی،

اسلاید ۹ :

تساوی، فقط و فقط هنگامی برقرار خواهد شد که

یک عدد حقیقی مثبت

(‌ به شرط

 باشد.)

پس به جستجوی شرطی می پردازیم که ضامن مثبت و حقیقی بودن عدد

اسلاید ۱۰ :

یعنی

همدایره هستند .و

در دو طرف وتر واصل بین دو نقطه

قرار دارند،‌ که نتیجه آن به ترتیب الفبایی قرار گرفتن این نقاط

(ساعتسو یا پادساعتسو ) است. پس قضیه زیر را ثابت کردیم.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 32 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد