دانلود فایل پاورپوینت راهنمایی برای نوشتن پایان نامه

PowerPoint قابل ویرایش
18 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت راهنمایی برای نوشتن پایان نامه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت راهنمایی برای نوشتن پایان نامه قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

۱) دانشجو مسئولیت انجام پروژه را به عهده می گیرد .
 
۲) بررسی اینکه پروژه در حد کارشناسی ارشد باشد .
 
۳) کیفیت کل  کاررا گارانتی می کند .

اسلاید ۲ :

استاد راهنما دانشجو را در یک حوزه مطالعاتی خاصی راهنمایی
می کند تا دانشجو مطالعات خود را در آن قسمت انجام دهد . 
 
وظیفه دانشجو این است که مطالعات اولیه راانجام دهد وخودش
پروپزال را بنویسد واگر لازم شد از استاد راهنما کمک بگیرد . 
 
سرانجام بعد از برطرف کردن اشکالات توسط استاد راهنما پروپزال 
به گروه برای تایید تحویل داده می شود .
 
 

اسلاید ۳ :

پروپزال برداشت دانشجو را ازآن حوزه مطالعاتیش نشان 
می دهد . پروپزال کار پیشنهادی دانشجو را شرح می دهد .
 
۱) مرور ادبیات :
۲) چکیده :
۳) معرفی موضوع :
۴) روش پژوهش وتکنیک های اجرایی :
 
 

اسلاید ۴ :

۵) عنوان رساله :
 
۶) دانشجو نتیجه کار خود را چگونه ارزیابی می کند :
 
۷) منابع مورد نیاز وچگونگی دسترسی به آنها :
 
۸) زمانبندی اجرای پروژه :

اسلاید ۵ :

۱) مرور ادبیات لیست یک سری ازمطالعات ، یافته ها و 
    نتایج  نیست . مرور ادبیات استراتژی های اساسی تحقیق        را، موضوع را،کارهای حل نشده را ، نتایج تحقیقات 
    سایرمطالعات را ،نتایج کافی وغیر کافی را تعیین می کند . 
 
۲) باید اسناد مربوط به موضوع را خوب جمع بندی کند . 
 

اسلاید ۶ :

۳) مفاهیم تئوری وعملی تز را تعیین ومستند سازی می کند .
۴) تحلیلی است ، بدون رفتن در جزئیات موضوع را ارزیابی       می کند .
۵) تجزیه وتحلیل به همراه ترکیب موضوعات ارائه شده .
۶) قضاوت وبرداشت شما را از چیزهای مهم وضروری که
    مطالعه کرده اید منعکس می کند .
۷) درمرورادبیات نتیجه گیری های غیرعملی وناکافی را            نیاورید. 
 

اسلاید ۷ :

درچند خط شرح بدهید چه مسئله ای را می خواهید حل کنید ؟
 
بهتر است این جمله درآغاز پروپزال باشد تا ذهن خواننده را 
درگیر کند .

اسلاید ۸ :

یک شرحی ازاستراتژی حل پیشنهادی ونتایج مورد تقاضا،
البته شاید شما جزئیات اینکه چگونه می توانید مسئله را حل
کنید ندانید ولی این برای دانشکده خوب است ،زیرا می تواند
تشخیص دهد که آیا این پروژه درحد کارشناسی ارشد است
یا اینکه در زمان تعیین شده قابل اتمام است .

اسلاید ۹ :

یک شرحی ازاینکه شما چگونه نتیجه کارخود را ارزیابی
می کنید. این ارزیابی می تواند با مقایسه کاری که دراین
حوزه انجام شده مستقیما صورت بگیرد . این مقایسه می تواند
به وسیله آزمایش،تحلیلی،رفتاری(شبیه سازی) یا ترکیبی ازاین
روشها انجام شود .
مثال : تزشما یک الگوریتم تولید کرده است،اجرای این الگوریتم
را با یک الگویتم دیگرمقایسه می کنید .

اسلاید ۱۰ :

Journals
Books
Contribution to books
Working papers
Studies and monographs
Other publications
Conferences and seminars
awards

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 18 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد