دانلود فایل پاورپوینت روش تولید ۲

PowerPoint قابل ویرایش
104 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت روش تولید ۲ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت روش تولید ۲ قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

۷ پارامتر مورد توجه در فرایندهای ساخت بدون براده برداری

تعریف فرایند

شکل قطعات (تواناییهای تولید فرایند)

مواد خاص مورد استفاده در هر فرایند

زمان سیکل

کیفیت فرایند

قابلیت انعطاف فرایند

هزینه فرایند

اسلاید ۲ :

تقسیم بندی فرایند تولید

اسلاید ۳ :

چند جنبه ای بودن روشهای ساخت

فرایند ساخت شامل چندین جنبه است در میان آنها :

علم فلزات،شیمی معدنی و انتقال حرارت در بر گیرنده خصوصیت مکانیکی،فیزیکی و پلاستیکی است.

فرایند مختلف بکاررفته در تولید یک محصول مانند دوچرخه عبارتند از:

 فورجکاری 

 ماشین کاری

 ریخته گری

 

 برشکاری

 پهن کاری

 پرداخت کاری

اسلاید ۴ :

معیارهای انتخاب مواد اولیه محصول

واضح است عوامل زیادی در انتخاب روشهای تولید و مواد مورد استفاده مورد بررسی قرار می گیرند. این عوامل به ترتیب اولویت عبارتند از :

 خصوصیات مکانیکی

 استحکام

 درجه تغییر شکل

 سختی

 قابلیت پلاستیکی مواد

 پایداری فلز

 درجه خستگی فلز

 استحکام در برابر شکاف

 نسبت استحکام بر وزن

 نسبت مقاومت بر وزن

اسلاید ۵ :

خواص فیزکی مواد

 وزن مخصوص مواد

 انبساط حرارتی

 قابلیت هدایت حرارت فلز

 درجه حرارت گرما و الکتریسیته    فلز

 خصوصیات مغناطیسی مواد

خواص شیمیایی مواد

 اکسیده شدن

 فرسودگی موضعی

 فرسودگی عمومی

 قابلیت سمی بودن مواد

 قابلیت آتشگیری مواد

اسلاید ۶ :

عوامل تاثیرگذار درانتخاب مواد اولیه محصول

 فرم موجود مواد

 ابعاد مواد اولیه

 تلرانسها

 قابلیت تولید زمینه سطحی فلز

 خصوصیات تولیدی مواد اولیه محصول

 قابلیت تغییر شکل و ماشینکاری  فلز

 قابلیت ریخته گری فلز

 قابلیت جوشکاری فلز

 قابلیت تغییر شکل سطحی فلز

 قابلیت مقاومت فلز در مقابل حرارت

 اثرات روش تولید در خصوصیات نهایی مواد اولیه تولید

 محدودیت روشهای تولید مواد

اسلاید ۷ :

معیارهایی برای روش تولید بهینه

برای ساخت یک قطعه معمولا بیش از یک روش تولید وجود دارد انتخاب یک روش نسبت به روش دیگر بستگی به یک سری پارامتر ها دارد .

این پارامترها باید از نظر مقدار هزینه مطالعه شوند عبارتند از :

 نوع مواد محصول و خصوصیات آن

 خصوصیات نهایی یک قطعه نسبت به کاری که قطعه باید بعد از تولید انجام دهد

 اندازه شکل ، ضخامت و پیچیدگی قطعه

اسلاید ۸ :

 

 تلرانس سطح نهایی قطعه بعد از تولید

 روش تولید بعدی که باید برای تولید قطعه بکار گرفته شود

 طراحی و هزینه ابزار تولید،اثرات مواد قطعه  کاردر ابزار و عمر قالب ریخته گری

 براده تولید شده و ارزش آن

 در دسترس بودن تجهیزات تولید و تجربه استفاده از این تجهیزات تولید در کارخانه

 مدت زمان لازم برای تولید اولیه محصول

 مقدار قطعه مورد نیازو میزان تولید مورد نظر

 هزینه کلی تولید

اسلاید ۹ :

یکی از روشهای مهم تولید تغییر شکل پلاستیکی فلزات می باشد،آن بدین معنی است که با وارد نمودن نیرو مواد را به راههای مختلف شکل می دهند.

روشهای زیر از این گروهند:

 فورجکاری

 نورد

 کشیدن مواد فلزی

 کشیدن مواد فلزی بصورت سیم

 

 فرایند ورق کاری

 خم کردن

 فرایند چرخاندن فلز

 فرایند پرس کاری

اسلاید ۱۰ :

برش با ابزار واحد

تعرِیف فراِیند:

فراِیند ماشِینکارِی مکانِیکِی عبارت است از برِیدن فلز از قطعه کار به وسِیله ابزار برنده که داراِی ِیک نوک برنده مِی باشد.

شکل قطعات تولِیدِی با اِین فراِیند:

معمولا براِی اجسام صلب بکار برده مِی شود و تولِید زاوِیه با اِین فراِیند امکانپذِیر است

مواد مورد استفاده با اِین فراِیند:

بِیشتر فلزات،پلِیمرها،سرامِیکها،ومواد مرکب مورد استفاده قرار مِی گِیرند ولِی ساِیِیدگِی ابزار براِی مواد مختلف متفاوت است.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 104 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد