دانلود فایل پاورپوینت ساختار نظام شبکه بهداشت

PowerPoint قابل ویرایش
38 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ساختار نظام شبکه بهداشت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ساختار نظام شبکه بهداشت قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

بهداشت

lتعریف : علم سلامتی و شامل همه عواملی است که در ایجاد زندگی سالم سهمی برعهده دارند.

lعوامل مؤثر بر سلامت :

غذای کافی ، مسکن ، بهسازی اساسی ،‌شیوه زندگی سالم  ، حفاظت در برابر خطرهای زیست محیطی و بیماریهای واگیر

اسلاید ۲ :

مراقبت بهداشتی

lگروهی از خدمات که به افراد و جوامع بوسیله کارکنان بهداشتی ارائه میشود و هدف آن ارتقاء‌، حفظ و پایش و بازگرداندن سلامت است .

lیک حق عمومی است و دولت مسئول ارائه خدمات بطور برابر برای همه مردم میباشد.

اسلاید ۳ :

نظام بهداشتی

lخدمات بهداشتی بوسیله نظام بهداشت فراهم میگردد.

lنظام بهداشت شامل :

بخش مدیریت و سازماندهی

lسیاست اجتماعی بر پایه نظام بهداشتی مبتنی بر مراقبتهای اولیه بهداشتی بنا شده که در راستای هدف بهداشت برای همه میباشد.

اسلاید ۴ :

مراقبتهای اولیه بهداشتی

lتعریف : مراقبتهای اساسی است که تمامی افراد خانواده ها از طریق مشارکت کامل خویش به آن دسترسی می یابند .

lاساسی ترین گام و کلید رسیدن به هدف بهداشت برای همه تلقی میشود. 

اسلاید ۵ :

اصول مراقبتهای بهداشتی

l

عدالت اجتماعی

مشارکت جامعه

هماهنگی بین بخشی

تکنولوژی مناسب

اسلاید ۶ :

اجزای اصلی مراقبتهای اولیه بهداشتی

lآموزش همگانی

lبهبود غذا و تغذیه صحیح

lتأمین آب سالم و کافی و بهسازی اساسی محیط

lایمن سازی علیه بیماریهای عفونی

lپیشگیری از بیماریهای شایع بومی

lدرمان مناسب بیماریها

lپیش بینی و تدارک داروهای اصلی

lبهداشت مادر و کودک

اسلاید ۷ :

lفلسفه اصلی مراقبتهای اولیه بهداشتی را توزیع عادلانه منابع بهداشتی تشکیل میدهد.

lاین هدف زمانی تحقق می یابد که نیازهای بهداشتی جامعه تا جائی که ممکن است در محل زندگی و کار مردم بسهولت قابل دسترسی باشد.

اسلاید ۸ :

جنبه های مورد توجه برای خدمت

q

qجنبه فنی

qتناسب کار با ظرفیت کاری دستگاه

qجنبه اقتصادی ،‌تأ مین و تضمین استمرار خدمات

ü

l

اسلاید ۹ :

ضوابط طرحهای گسترش شبکه

اسلاید ۱۰ :

ضوابط مبنای گسترش واحدهای بهداشتی

qسهولت دسترسی جغرافیائی

qدسترسی فرهنگی

qسطح بندی و ادغام خدمات

qتناسب کمی نیروی انسانی با حجم کار

qتناسب آموزشها با نیازهای اجرائی

qجلب مشارکت مردم

qانتخاب شهرستان به عنوان ملاک اداری گسترش واحدها ی بهداشتی

qعدم تمرکز در مدیریت

qهماهنگی درون بخشی و برون بخشی 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 38 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد