دانلود فایل پاورپوینت سلول های بدن انسان

PowerPoint قابل ویرایش
15 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت سلول های بدن انسان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت سلول های بدن انسان قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 
اما در همه ی سلول ها سه قسمت اصلی غشاء، هسته و سیتوپلاسم دیده می شود.
بدن همه جانوران از سلول های مختلفی درست شده است و کارهای متفاوتی انجام می دهند.

اسلاید ۲ :

اطراف همه ی سلول ها را پرده نازکی به نام پوسته سلولی یا غشاء پوشانده است.
غشاء سلول بر ورود و خروج مواد نظارت دارد
پوسته ی سلول مانند صافی نیست بلکه توانایی انتخاب دارد و هر چه را که سلول لازم دارد از محیط می گیرد.

اسلاید ۳ :

۱) انتشار:
یکی از راه های عبور مواد از غشاء سلول انتشار است. بر اساس این پدیده مواد از جایی که غلظت زیادتری دارند به جایی که غلظت کمتری دارند منتقل می شوند.
۲)انتقال فعال:
گاهی مواد باید در جهت عکس شیب غلظت منتقل شوند. این نوع انتقال را انتقال فعال می گویند. در این روش برای انتقال مواد انرژی مصرف می شود. در غشاء سلول پمپ هایی وجود دارد که با مصرفATP به کار می افتد و به فرآیند انتقال فعال کمک می کند.
این پمپ ها مواد لازم و حیاتی را به درون سلول می برند و یا مواد سمی درون سلول را به بیرون انتقال می دهند.

اسلاید ۴ :

هسته ی سلول مرکز فرماندهی سلول است. این بخش بر کارهای سلول نظارت کنترل دارد. در درون هسته سلول رشته های به نام کروموزم وجود دارد . کوروموزوم هسته ی  مولکول ها ی سلول تعیین کننده ی ویژگی های ارثی جاندار است
 
 
 

اسلاید ۵ :

فضای اطراف هسته سلول سیتوپلاسم نام دارد. در درون سیتوپلاسم اجزای مختلفی وجود دارد که اندامک های درون سیتوپلاسم نام دارد هر یک از این اندامک ها وظایف خاصی مانند، تغذیه ، تنفس سلول، تولید انرژی ، تولید پروتئین و … بر عهده داند این اندامک ها عبارتنداز:

اسلاید ۶ :

سلول مجموعه ی مجاری کم و بیش منظمی است که از غشاء سلول شروع شده و محیط هسته ی سلول را احاطه می کند. و به طور منظم و در فواصلی از آن منافذی به قطر ۵۰۰ انگستروم وجود دارد.
 
وظایف شبکه آندوپلاسمی
 
۱) ذخیره پروتئین ساخته شده
 
۲) انتقال مواد از یک نقطه به نقطه دیگر
 
۳) ساخته شدن بعضی از مواد استروئیدی در مهره داران
 
۴) کنترل تبادلات مختلف بین فضای هسته و مخازن این دستگاه

اسلاید ۷ :

دستگاه گلژی از تعدادی کیسه های مسطح و به هم چسبیده تشکیل می شود که از قسمت محیطی آنها بخش هایی به حالت جوانه پدیدار می شوند. درداخل کیسه ها مواد مختلفی ذخیره و غلیظ می شوند سپس به درون وزیکول یا حباب های اطراف فرستاده شده و به داخل سیتوپلاسم آزاد می شوند.

اسلاید ۸ :

این اندام سلولی به اشکال مختلف استوانه ای ، دو طرف گرد و یا کروی درسیتوپلاسم سلول های مختلف دیده می شوند.
میتوکندری ها فعالیت های مختلفی از قبیل تنفس سلولی تغلیظ مواد مختلف و پدیده های سنتر و حرکات را انجام می دهند.
 
 

اسلاید ۹ :

ﺑﺪن اﻧﺴﺎن از ﺳﻠﻮل ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ درﺳﺖ شده اﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ھﺎ در ﻛﻨﺎر ھﻢ وﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺪن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﺑﺪن ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ
 

اسلاید ۱۰ :

در یک جاندار پرسلولی ،‌هر سلول به تنهایی نمی تواند همه نیازهای خود را برطرف کند. بنابراین اگر چه سلول ها به صورت مستقل از هم کارهای مختلفی دارند. ولی با یکدیگر در ارتباط هستند. کوچکترین اجتماع سلول ها که بطور هماهنگ عمل یا اعمال مشخصی را انجام می دهند. بافت (سنج) نامیده می شوند. معمولاً در هر بافت،‌سلول ها بوسیله آب میان بافتی (مایع بین سلولی) کنار هم قرار می گیرند. مقار و شکل ظاهری آب میان بافتی در بافت های گوناگون متفاوت است.
 
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 15 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد