دانلود فایل پاورپوینت دستگاه عصبی بدن انسان

PowerPoint قابل ویرایش
18 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت دستگاه عصبی بدن انسان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت دستگاه عصبی بدن انسان قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

دستگاه عصبی یا سیستم عصبی یا سامانهٔ عصبی در بدن جانوران به هماهنگی فعالیت‌های ماهیچه‌ها  پرداخته،  اندام گوناگون را تحت نظارت درآورده، و ایجاد و توقّف ورودی‌های مربوط به حواس مختلف را باعث می‌شود. وظیفه کنترل اعمال بدن بر عهدهٔ دو سامانهٔ عصبی و غده‌ای درونی می‌باشد، که از این میان، سامانهٔ عصبی، از یاخته‌های عصبی و یاخته‌های کمکی تشکیل شده‌است.
به این ترتیب دستگاه عصبی، با ساختار و کار ویژه‌ای که دارد، در جهت ایجاد هماهنگی بین اعمال سلول‌ها و اندام‌های مختلف بدن تمایز و تکامل یافته‌است. خواص ویژهٔ آن عبارت اند از تأثیرپذیری نسبت به محرک‌های خارجی، ایجاد یک جریان عصبی که نمایانگر تأثیر محرک است، هدایت جریان عصبی از یک نقطهٔ دستگاه به نقطهٔ دیگر و سرانجام انتقال آن از یک واحد عصبی به یک واحد دیگر.

اسلاید ۲ :

بدن ما و هریک از جانداران از سلولهای مختلفی ساخته شده است که هر یک از آنها وظیفه خاصی را بر عهده دارد برای اینکه هر یک از سلول ها و اندام ها بتوانند وظایف خود را بخوبی انجام دهند به بخشی نیاز دارند که هماهنگی، کنترل و تنظیم این فعالیت ها را عهده دار باشد. بنابراین برای اینکه کاری به طور هماهنگ در بدن انجام شود وجود سه شرط لازم است:
۱) قسمت یا قسمت هایی از بدن نقش هماهنگ کننده را ایفا کند.
۲) از قسمت های مختلف بدن یا محیط، اطلاعاتی به قسمت هماهنگ کننده برسد.
۳) از قسمت هماهنگ کننده اطلاعاتی به قسمت های دیگر بدن جاندار منتقل شود.
 بنابر این در دستگاه عصبی سه بخش احساس کردن، تصمیم گیری و عمل کردن به طور هماهنگ انجام می شود. بدن ما گیرنده هایی دارد کهتوسط محرکهایی مانند نور، بو، مزه، صدا، لمس پیامهایی رادریافت می کند و این گیرنده ها پیامهای دریافتی را به مرکز عصبی می فرستند.

 

اسلاید ۳ :

در این مراکز پس از تصمیم گیری و تنظیم پاسخ پیام ها به سلول های عمل کننده فرستاده می شود.

اسلاید ۴ :

دستگاه عصبی مرکزی شامل مغز و نخاع است. مغز در داخل استخوان های جمجمه و نخاع در داخل مجرای که در وسط ستون مهره هاست قرار دارد.

اسلاید ۵ :

مخ بزرگترین قسمت مغز است و دارای دو نیمکره است.قشر مخ خاکستری رنگ و درون آن سفید رنگ است.قشر خاکستری رنگ مرکز حرکات ارادی ،تفسیر اطلاعات رییده از چشم،گوش،پوست،احساساتفکر کردن و حافظه است.نیمکره ی چپ حرکات سمت راست و نیمکره ی راست حرکات سمت چپ بدن را بر عهده دارد.
نیمکره ی چپ در زبان آموزی،یادگیری ، تفکر ریاضی و نیمکره ی داست در کار های هنری و موسیقی تخصص دارد.

تنظیم گرسنگی ، تشنگی ،خستگی ، خواب ،بیداری و دمای بدن به عهده ی مخ است.

اسلاید ۶ :

نخاعدر داخل ستون مهره ها قرار دارد و شامل دو بخش سفید و خاکستری است. بخش خاکستری آن میان بخش سفید قرار دارد.

اسلاید ۷ :

دستگاه عصبی پیرامونی شبکه گسترده‌ای از رشته‌های عصبی نخاعی و مغزی است که به مغز و نخاع متصل می‌باشند. دستگاه عصبی محیطی دربرگیرنده گیرنده‌های حسی است که به پردازش تغیرات پیرامون درونی و بیگانه کمک می‌کنند. این اطلاعات از طریق رشته‌های عصبی حسی درونی به رشته‌های عصبی مرکزی گسیل می‌شود.
سامانه عصبی خودگردان (رشته‌های عصبی خودمختار سمپاتیک، پاراسمپاتیک و احشایی) کنترل غیرارادی اندام‌های درونی، رگ‌ها، ماهیچه‌های قلبی و ماهیچه‌های صاف را بر دوش دارند. رشته‌های عصبی سوماتیک (پیکری) حس و حرکت ارادی پوست، استخوان‌ها، مفصل‌ها و ماهیچه‌های استخوانی را بر عهده دارند.
دستگاه عصبی پیرامونی مسیر ارتباطی بین دستگاه عصبی مرکزی و بقیه بدن می‌باشد که با تحریکات عصبی فعالیت‌های بدن را تنظیم می‌کند.

اسلاید ۸ :

نورون ها، اصلی‌ترین سلول‌های عصبی هستند. این سلولها وظیفه ترارسانی داده‌های عصبی را بردوش دارند. آنها این کار را از راه هدایت تکانه‌های الکتریکی انجام می‌دهند. نورونها از راه زائده‌هایی بنام دندریت داده‌ها را دریافت کرده و از راه زائده‌های دیگری بنام آکسون داده‌ها را به یاخته سپسین ترارسانی می‌کنند. جسم سلولی نورون‌ها، پریکاریون نام دارد.
این یاخته‌ها تقسیم نمی‌شوند.

اسلاید ۹ :

کار نورون ها انتقال پیام عصبی به مراکز عصبی و از آنجا به همه ی نقاط بدن است .نورون ها این عمل را فقط در یک جهت انجام می دهند.
پیام عصبی در نورون ها جریان می یابد و منتقل می شود.نورون ها با یکدیگر و نیز با اندام های مختلف بدن در ارتباط هستند.این محل ارتباط را سیناپس گویند. در سیناپس،نورون ها به یکدیگر یا به اندام های بدن متصل نمی شوند بلکه فقط آکسون و دندریت های آن در کنار هم یا در کنار اندام های بدن قرار دارد و پیام های عصبی بین آن ها از دندریت ها به سمت آکسون ها جریان می یابد.

اسلاید ۱۰ :

دارای بخش هایی بروی رشته‌ها (دندریت و آکسون) است که غلاف میلین نام دارد و جنس پروتئین و فسفولیپید است. نکته: قسمت‌هایی که غلاف میلین وجود نداردگره‌های رانویه نامیده می‌شوند. در رشته‌های میلین دار پیام عصبی بسیار پرشتاب تر ترارسانی می‌شود. (به صورت جهشی)
دستگاه عصبی آدمی دارای بیش از ۱۰۰ میلیارد نورون است. سیگنال‌های ورودی از راه سیناپس‌ها وارد نورون می‌شوند. این سیناپس‌ها بیشتر روی دندریت‌ها هستند، ولی بر روی جسم سلولی نورون نیز وجود دارند. در انواعی از نورون‌ها، ممکن است تا ۲۰۰ هزار تا از این ارتباط‌های سیناپسی از رشته‌های ورودی باشند.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 18 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد