دانلود فایل پاورپوینت شیمی آلی (۱)

PowerPoint قابل ویرایش
196 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت شیمی آلی (۱) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت شیمی آلی (۱) قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

الکانها

مبنای نامگذاری تعداد کربن زنجیر آنهاست که به آخر  تعداد کربن به یونانی پسوند ان اضافه می شود.

اسلاید ۲ :

اگر از آلکان یک هیدروژن برداشته شود باقیمانده گروه آلکیل می نامند.

برای نامگذاری گروه آلکیل در انتهای نام الکان لفظ ایل را جایگزین ان می کنیم.

اسلاید ۳ :

کربن نوع اول : کربنی که به یک کربن وصل باشد

کربن نوع دوم : کربنی که به دو کربن وصل باشد

کربن نوع سوم : کربنی که به سه کربن وصل باشد

کربن نوع چهارم : کربنی که به چهار کربن وصل باشد

اسلاید ۴ :

هیدروژن نوع اول: هیدروژنی که به کربن نوع اول وصل است

هیدروژن نوع دوم: هیدروژنی که به کربن نوع دوم وصل است

هیدروژن نوع سوم: هیدروژنی که به کربن سوم وصل است

اسلاید ۵ :

در اثر جایگزین کردن متوالی یک هیدروژن انتهایی با یک گروه متیل در الکانهای راست زنجیر سری همولوگ این الکانها تشکیل می شود.

در صورتیکه اتمهای هیدروژن داخلی را با گروههای الکیل جایگزین کنیم تعداد زیادی الکان با زنجیر جانبی تشکیل می شود.

ایزومر: ترکیباتی که فرمول ملکولی آنها یکسان ولی ساختمانهای متفاوت دارند.

اسلاید ۶ :

۱- بزرگترین زنجیر را انتخاب می کنیم بزرگترین زنجیر بیشترین کربن را دارد اگر چند زنجیر با کربن یکسان داشته باشیم بزرگترین زنجیر بیشترین شاخه را دارد.

۲- شماره گذاری از سمتی است که به شاخه نزدیکتر باشد.

۳-  نام شاخه ها طبق حروف الفبا  بعد نام الکان زنجیر اصلی را می نویسیم.

اگر شاخه ها مشابه باشند از پیشوند دی تری و تترا استفاده می کنیم.

اسلاید ۷ :

C1-C2: gases ( atural gas)

C3-C4: liquified petroleum (LPG)

C5-C8: gasoli e

C9-C16: diesel, kerose e, jet fuel

C17-up: lubricati g oils, heati g oil

Origi :  petroleum refi i g

اسلاید ۸ :

نقطه جوش و ذوب الکانها با افزایش وزن ملکولی آنها به طور منظم افزایش می یابد. با افزایش تعداد کربن سطح تماس آنها افزایش می یابد در نتیجه جاذبه بین ملکولی افزایش پیدا می کند. که این باعث افزایش نقطه ذوب وجوش می شود.

اما با شاخه دار شدن ملکول به سمت کروی شدن میل می کند در نتیجه سطح تمس کاهش پیدا می کند که باعث کاهش نقطه جوش می شود.

اسلاید ۹ :

متان دارای هیبرید SP3 است در نتیجه دارای ساختمان چهاروجهی است که زاویه آن در فضا ۱۰۹ درجه است.

متان را به صورتهای زیر نمایش می دهند. که پیوند به صورت خط یعنی پیوند روی صفحه است خط توپر یعنی به سمت ما در جلو قرار دارد و خط چین یعنی پشت صفحه است.

اسلاید ۱۰ :

اتان از دو گروه متیل به وجود می آید که می توانند به دو صورت کنار هم قرار گیرند.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 196 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد