دانلود پاورپوینت آزمایشگاه شیمی آلی ۱

PowerPoint قابل ویرایش
71 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت آزمایشگاه شیمی آلی ۱ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت آزمایشگاه شیمی آلی ۱ قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

نقطه ذوب

 • پیش زمینه و تئوری
 • استفاده ها
 • تکنیک های اندازه گیری و ابزار
 • محدوده نقطه ذوب
 • محدوده نقطه ذوب مواد شناخته شده مخلوط  و مجهول

اسلاید ۲ :

تئوری  و زمینه

.aنقطه ذوب

 • دمایی است که در آن تبدیل فاز بین جامد و مایع اطفاق می افتد.
 • دمایی است که در آن بین کریستالهای منظم و جامد و حالت قرار گرفتن شانسی در مایع تعادل وجود دارد.

.bمحدوده نقطه ذوب

 • اولین نقطه (دمای پایین ) دمایی است که اولین قطره مایع در بین کریستالها تشکیل میشود.
 • نقطه دوم ( دمای بالا) دمایی است که کل توده جامد به مایه شفاف تبدیل میشود.

.cاستفاده

 • شناسایی مواد
 • اثبات خلوص ماده

اسلاید ۳ :

بخش تجربی

تعیین نقطه ذوب برای

.aدو ترکیب شناخته شده

.bمخلوطی از دو ترکیب شناخته شده

.cیک ترکیب ناشناخته

.dمخلوطی از یک ترکیب ناشناخته و شناخته شده

تشخیص ترکیب ناشناخته.

وسایل و ابزار

لوله مویین

دستگاه نقطه ذوب

اسلاید ۴ :

روش کار

آوردن:

 • تهیه دستگاه تعیین نقطه ذوب از اتاق تجهیزات
 • انتخاب دو ترکیب با نقطه ذوب شناخته شده
 • آوردن ماده ناشناخته از اتاق تهیه

(توجه :شماره ترکیب ناشناخته رادر دفتر یادداشت بنویسید)

پرکردن لوله مویین

 • با سر پهن اسپاتول نمونه را بصورت پودر در آورید
 • قسمت باز لوله مویین را وارد نمونه کنید(۱-۲ میلی متر از نمونه)
 • از طرف بسته لوله مویین آنرا داخل یک لوله شیشه ای بیاندازید تا نمونه در طرف بسته لوله مویین جمع شود. اگر لازم باشد این عمل را تکرار کنید.

اسلاید ۵ :

بدست آوردن محدوده نقطه ذوب

.aلوله مویین را در دستگاه نقطه ذوب قرار دهید.

.bافزایش دمای دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که ۲-۳ درجه در دقیقه بالا برود.

.cتعیین نقطه ذوب تقریبی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

.dاجازه دهید سرد شده و محتویات آن نیمه جامد شود.

.eدستگاه نقطه ذوب را

.fاجازه دهید دمای دستگاه ۱۰ درجه پایین بیاید.

.gدستگاه را دوباره تنظیم کنید که دمای آن ۵/۰ درجه در دقیقه بالا رود.

.hمحدوده نقطه ذوب را بدست آورید .

اسلاید ۶ :

لوله مویین را بصورت زیر تهیه کنید:

.aدو ماده معلوم

.bنمونه ای مخلوط ۱:۱ از دو ماده معلوم.

.cنمونه ترکیب مجهولو

محدوده نقطه ذوب هر نمونه را تهیه کنید.

از روی جدول نزدیک ترین نقطه ذوب به نقطه ذوب نمونه را بدست میآوریم.

  مخلوط ۱:۱ نمونه را درست میکنیم

رنج نقطه ذوب مخلوط  شناخته شده / ناشناخته را تعیین میکنیم.

اگر اختلاف نقطه ذوب مخلوط  و ترکیب ناشناخته  بیش از چند درجه باشد مخلوط دیگری تهیه و نقطه ذوب آنرا تعیین میکنیم.

این فرآیند را با مواد شناخته شده دیگر ادامه میدهیم تا اختلاف به حداقل برسد.

اسلاید ۷ :

آزمایشگاه مبانی شیمی آلی

تقطیر ساده و جزء به جزء

تقطیر یک تکنیک خالص سازی است که در آن  ترکیباتی با نقطه جوش متفاوت با استفاده از کنترول حرارتی از هم جدا میشوند.بخاراتی که در اثر حرارت مناسب ایجاد میشوند توسط یک مبرد جمع آوری شده و نسبت به مخلوط اولیه خالص تر هستند.

مخلوط متانول/آب برای مقایسه کارایی از طریق هر دو روش تقطیر میشود و در بار دوم با قرار دادن ستون تقطیر جزء به جزء با روش اول مقایسه میشود.

اسلاید ۸ :

تقطیر ساده در مقابل تقطیر جزء به جزء

 • در حالت ایده ال بطور موثری مایعات را بر اساس افزایش نقطه جوش از هم جدا میکند.
 • در حقیقت در اغلب موارد جدا سازی ناقص است( هم پوشانی دارد) مخصوصا در مواردی که نقطه جوش

 مواد به هم نزدیک باشد یا ابزار های مورد استفاده قدرت جدا سازی کافی نداشته باشد.

 • نوعا انتظار داریم که برای اجرای یک تقطیر خوب تغییرات رنج نقطه جوش بین ۲-۵ درجه باشد

(پهن شدن بیشتر این رنج نشان دهنده مواد با خلوص کمتر میباشد).

  روش       اختلاف نقطه جوش      مورد استفاده

        تقطیر ساده            ۵۰ درجه یا بیشتر                                تمیز کردن اولیه

      تقطیر جزء به جزء      بیش از ۱۰ درجه                            جدا سازی بهتر

اسلاید ۹ :

تقطیر جزء به جزء

  فاکتور های تاثیر گذار روی کارایی تقطیر:

       (چگونه تقطیر در خالص سازی نمونه کمک میکند)

 1. نوع مخلوط – بزرگ بودن اختلاف نقطه جوش باعث تسهیل در جدا سازی

 با تقطیر میگردد

*۲٫

 1. کنترول دما –

اسلاید ۱۰ :

  آزمایشگاه مبانی شیمی آلی

استخراج داروهای ضد درد

استخراج یکی از تکنیک های جدا سازی میباشد که در آن ترکیباتی با حلالیت های متفاوت با استفاده از

حلالهایی با قطبیت مختلف جدا سازی میشود.این فرایند شیمیایی اساسی اغلب در واکنشهای اسید باز قابل برگشت

انجام میگیرد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 71 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد