دانلود پاورپوینت آزمایشگاه شیمی آلی ۱

PowerPoint قابل ویرایش
152 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت آزمایشگاه شیمی آلی ۱ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت آزمایشگاه شیمی آلی ۱ قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

تعیین دمای ذوب:

nدر اثر جذب انرژی، آرایش منظم ذرات در یک ترکیب جامد و بلوری به آرایش نامنظم(حالت مایع) تبدیل می شود. این عمل را ذوب می گویند.

اسلاید ۲ :

nپدیده ذوب وقتی روی می دهد که انرژی گرمایی بر نیروهای بین ملکولی که ذرات را در حالت جامد نگه می دارند فایق آید.

nنقطه ذوب یک ترکیب دمایی است که در آن، جسم به صورت مایع در می آید.

n

اسلاید ۳ :

nدر این دما فشار بخار مایع و فشار بخار جامد برابرند و دو فاز مایع و جامد در حال تعادل هستند.

nدمای ذوب یک جسم خالص در طول عمل ذوب ثابت می ماند.

اسلاید ۴ :

nبه عبارت دیگر، اگر به مخلوط مایع و جامد یک جسم خالص گرما بدهیم، تا وقتی که تمام جامد به مایع تبدیل نشود، دمای جسم بالا نمی رود.

nو چنانچه گرم کردن متوقف شود، تا زمانی که تمامی مخلوط جامد نشده است، دما پائین نمی رود.

n

اسلاید ۵ :

nبرخی از جامدات آلی در دمای ذوب شدن یا پیش از آن براثر گرما تجزیه می شوند.

n در این صورت می توان به جای نقطه ذوب دمای تجزیه را به عنوان یک خاصیت فیزیکی مورد استفاده قرار داد.

n بعضی از مواد فشار بخار بالایی دارند، به طوری که در نقطه ذوب خود یا پیش از آن تصعید می شوند.

اسلاید ۶ :

nدر این گونه موارد تعیین نقطه ذوب در لوله در بسته انجام می شود.

nبعضی مواد قبل از ذوب شدن حلال تبلور خود را از دست می دهند (عرق می کنند) در این حالت اولین قطره مایع دیده شده نقطه ذوب واقعی است.

n

اسلاید ۷ :

تعیین دمای ذوب:

nدمای ذوب را عمدتا به دو طریق زیر تعیین میکنند:

n1- لوله تیل

n2- دستگاههای اندازه گیری دقیق میکروسکوپی

اسلاید ۸ :

۱- لوله تیل:

nوسیله ساده ای است که به سهولت قابل دسترسی است.

n لوله تیل به نحوی طراحی شده است که وقتی در آن روغن می ریزیم و لوله را گرم می کنیم، در آن تبادل گرمایی صورت می گیرد.

اسلاید ۹ :

nبه نحوی که توزیع دما در سراسر روغن داخل لوله یکنواخت می شود.

n چنانچه لوله تیل در دسترس نباشد از یک بشر کوچک ۵۰ یا ۱۰۰ میلی لیتری می توان به عنوان حمام استفاده کرد.

n

اسلاید ۱۰ :

آماده کردن نمونه:

nمقدار کمی از ترکیب جامد را در هاون بسایید و به صورت پودر نرمی در آورید.

nیک لوله مویین به طول حدود ۱۰ سانتیمتر بردارید و یک انتهای آن را با استفاده از شعله مسدود کنید.

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 152 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد