بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • گروه مجردین و نامزدها: آموزش ویادگیری

گروه متاهلین

 • دسته اول آنهایی که مشکل خاصی ندارند : تذکر ویاد آوری
 • دسته دوم آنهایی که اختلاف دارند: کمک به درمان

اسلاید 2 :

 • در نهایت بایستی در حوزه مسائل خانواده به روز باشیم.
 • مثل یک برنامه آنتی ویروس

اسلاید 3 :

 • مجموعه افرادی که بر اساس قواعد مشخص نقشهایی را قبول می کنند.و وظایفی مثل تولید نسل ، رفع نیازها ، تعیین هویت و اجتماعی کردن اعضاء را برعهده دارند.
 • تفاوت خانواده با خانوار:
 • درخانوار خانه محلی فقط برای خواب است و اعضاء از هم خبر ندارند.

اسلاید 4 :

1- خدا گرایی:

 • حاکمیت تفکر توحیدی یعنی توجه به کرامت ، حریت،عزت و حق انتخاب انسان به عنوان جانشین خدا

کرامت: در حوزه فردی یعنی عقلانیت + احترام + حیا

حریت: داشتن اختیار با حق آزادی وقدرت انتخاب

عزت: هر گاه حق بر گردنت آمد در برابر آن تسلیم شوی.

حامل امانت بودن و تلاشگری

اسلاید 5 :

2- ولی گرایی :

توجه به اینکه امام معصوم هر لحظه از رفتار ، سکنات و کلام اعضاء خانواده آگاه است.

الگو گیری از رفتار و سکنات امامان به عنوان افراد معصوم از خطا وآگاه به مسیر

مثال: رفتار حضرت فاطمه وامام علی(ع) / عشق امام حسین به همسرش رباب / دعای امام سجاد در حق فرزندان

درمجموع امامان به عنوان پناهگاه امن در مشکلات می باشند.

وجود عنصر امید ونوید در عرصه های زندگی

اسلاید 6 :

 • حاکمیت ارزشهای اخلاقی مثل صبر ، وفا داری ،خویشتن داری، ایثار و.... در خانواده
 • دوری گزیدن از اخلاق زشتی مثل عصبانیت ، پرخاشگری ،بخل ، گوشه گیری، سوءظن
 • بانک مهرورزی

اسلاید 7 :

1- بررسی وضعیت نقش به عنوان والد / همسر / فرزند

2- بررسی وضعیت اخلاقی و شخصیتی خود وپیدا کردن نقاط ضعف

3- فهم این نکته که مجرد نیستم.

4- اهمیت مسئله شناخت زنان

5- تنظیم سطح انتظارات و توقعات

6- قبول تفاوتها و عدم مقایسه ها

7- آگاهی،شناخت و توجه به نیازهای اساسی

اسلاید 8 :

1- آیا از خانواده خود مسقل  شده ام؟

2- آیا اجازه دخالت دیگران را به حوزه خانواده ام می دهم؟

3- آیا فرد دهن بینی هستم؟

4- آیا روحیه مشورت دارم؟

5- آیا روحیه پذیرش اشتباهات خود را دارم؟

6- آیا به والدین همسرم احترام می گذارم؟

7- آیا هنر گفتگووارتباط غیرکلامی  با اعضاء خانواده را دارم؟

اسلاید 9 :

 • به سبک عصبانیت خود توجه کنید

-زود عصبانی می شوید و زود پشیمان

-دیر عصبانی می شوید و دیر پشیمان

-زود عصبانی می شوید و دیر پشیمان

-دیر عصبانی می شوید و زود پشیمان

/ عکس العمل شما بعد از عصبانیت چیست؟

/ وقتی فهمیدید اشتباه کردید چه می کنید؟

اسلاید 10 :

—تلنبار شدن احساسات و خواسته های ناگفته و درک نشده

—مواظب پیشداوریها،قضاوت ها و نیات قبلی باشید.(ارتباط یکسویه)

—به انرژی همسرتان توجه کنید در صورت امکان همسطح شوید اگر نمی توانید احساساتتان را مطرح کنید

—موانع برقراری ارتباط را شناسایی کنید

—ایجاد زمینه ارتباطی و فرصت طلبی

- تجربه فعالیت های مشترک:با هم نماز خواندن،با هم قدم زدن و ورزش کردن و..

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید