دانلود فایل پاورپوینت عیوب جوش و محدوده پذیرش بر اساس استاندارد ISO 5817

PowerPoint قابل ویرایش
37 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت عیوب جوش و محدوده پذیرش بر اساس استاندارد ISO 5817 توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت عیوب جوش و محدوده پذیرش بر اساس استاندارد ISO 5817 قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

ترک ( Crack)
 
عوامل ایجاد : ۱- عدم مهارت جوشکار ۲-ناخالصی فلز پایه ۳- نامناسب بودن فلز پر کننده از لحاظ ساختار متالورژیکی ۴- عدم کنترل یکی از پارامتر های موثر در فرآیند

اسلاید ۲ :

 حفرات سطحی ) (Surface  pore
 عوامل ایجاد :۱- ناخالــصی و کثیفی در منطــقه مـورد جوشکاری و  الکترود ۲- زاویه نامناسب دست  نسبت به سطح قطعــه کار ۳- عدم حفاظـت گازی در فرآیندهای تحت پوشش گاز
 

اسلاید ۳ :

چاله انتــهایی جـــوشEnd  crater  pore)  (

عوامل ایجاد :۱- عدم مهارت جوشکار ۲- پر نشدن حوضچه مذاب از فلز پرکننده ۳-کثیفی سطح کار

اسلاید ۴ :

 ذوب ناقص( Lack  of  fusion  or  incomplete  fusion)
عوامل ایجاد:
۱-کافی نبودن انرژی ورودی۲-عدم انتخاب صحیح اندازه و نوع الکترود۳-مناسب نبودن طرح اتصال۴-کافی نبودن گاز محافظ در فرآیند ها با پوشش گاز۵-عدم تمیز کاری در بین پاسها
.

اسلاید ۵ :

نفوذ ناقص در پاس ریشه ( Incomplete  root  penetration)
عوامل ایجاد:۱-پایین بودن شدت جریان۲- زاویه نا مناسب دست ۳-کثیفی درز ۴- کم بودن زاویه پخ

اسلاید ۶ :

 بریدگی لبه جوش( Undercut)
عوامل ایجاد :۱- بالابودن شدت جریان ۲-زاویه نامناسب و سرعت زیـاد ۳- کالیبره نبودن دستگاه جوشکاری ۴-زیاد بودن طول قوس

اسلاید ۷ :

فلز جوش اضافی (Excess  weld metal)
عوامل ایجاد:۱-حرکت آرام دست جوشکار یا اضافه شدن بیش از اندازه سیم جوش

اسلاید ۸ :

نفوذ اضافی ( Excess Penetration)
عوامل ایجاد:۱-آماده سازی نامناسب لبه ( فاصله زیاد بین دو قطعه ، زاویه زیاد پخ ) ۲- عدم مهارت جوشکار در حرکت دست ۳-تنظیم شدت جریان جوشکاری ۳- تمرکز حـــرارت بیــش از حد

اسلاید ۹ :

زاویه نا مناسب گرده جوش(Incorrect weld toe )
عوامل ایجاد:۱-عدم مهارت جوشکار در اضافه نمودن سیم جوش۲- شیب بیش اندازه قطعه کار

اسلاید ۱۰ :

سرریز شدن فلز جوش (Over Lap)
عامل ایجاد:۱-در اثر اضافه کردن سیم جوش بدون رعایت زاویه مناسب دست

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 37 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد