بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

فنو باریتال خوراکی 60 میلی گرمی دستور داده شده،قرص موجود 30 میلی گرم است . پرستار چه میزان قرص باید تجویز کند؟

 

اسلاید 2 :

مثال:بیماری مبتلا به ترمبوز وریدهای  عمقی (   Dvt)است،هپارین به مقدار 6000 واحد هر 6ساعت  به صورت داخل وریدی تجویز شده است. در صورتی که آمپول هپارین به مقدار ده هزارواحد در هر میلی لیتر وجود داشته باشد، ( ml10000/1)،چند میلی لیتر هپارین باید در هر 6 ساعت تزریق شود؟

اسلاید 3 :

روش اول

وقتی دارویی بصورت درصدی مطرح می شود یعنی

در 100 میلی لیتر محلول،x گرم از آن دارو موجود است

مثلاً 2% یعنی 2گرم دارو در 100 میلی لیتر محلول .

 

 

اسلاید 4 :

مثال: برای بیمار مبتلا به هیپر کالمی،آمپول گلوکونات کلسیم به مقدار 1 گرم تجویز شده است.در صورتی که آمپول مورد نظر به صورت 10% (ml 10) در دسترس  باشد ،چند میلی لیتر گلوکونات کلسیم باید به بیمار تزریق شود؟

اسلاید 5 :

هرگاه محلول  بصورت در صد بیان شده باشد(  1% یا 2% )

می توان با اضافه کردن یک صفر به عدد در صد ،مقدار آن را در یک میلی لیتر بر حسب میلی گرم به دست آورد

 

مثلاً :  هر میلی لیتر از محلول 1% حاوی 10 میلی گرم یا هر میلی لیتر از محلول 20% حاوی 200میلی گرم  می باشد.

اسلاید 6 :

مثال

برای بیمار مبتلا به هیپر کالمی ،یک گرم آمپول گلوکونات کلسیم تجویز شده است . آمپول به صورت 10% در دسترس است،چند میلی لیتر گلوکونات کلسیم باید به بیمار تزریق شود.

10% یعنی 100 میلی گرم در ml1

1 گرم = 1000 میلی گرم

 

 

 

اسلاید 7 :

 

 

 

برای تبدیل یک لیتر سرم قندی 10% به یک لیتر سرم قندی 20%،چند ویال گلوکز 50% لازم است؟

اسلاید 8 :

 

فاکتور قطره:هر 15 قطره ست سرم برابر با 1 میلی لیتر می باشد که به آن فاکتور ست سرم گویند،ممکن است در   ست های مختلف این عدد  متفاوت باشد ،باید به عدد نوشته شده بر روی پوشش پلاستیکی ست سرم مراجعه شود.

فاکتور میکروسیت :60 می باشد.

برای محاسبه مقدار محلول باید برحسب میلی لیتر و زمان برحسب دقیقه باشد.

اسلاید 9 :

از بین بردن یا کاهش اثرات تحریکی ناشی از تزریق دارو(مانند سایمتدین-پنی سیلین کریستال و .....) که غلظت معمولی دارو می تواند باعث تحریک موضعی ورید و ایجاد فلبیت گردد.

تنظیم سرعت تزریق:برای انفوزیون بعضی از دارو ها(هپارین-لیدوکائین –دوپامین و .....) باید دارو با حجم مشخصی از سرم رقیق شود و با توجه به مقدار داروی مورد نیاز سرعت انفوزیون را تنظیم نمائیم.

پیشگیری از بروز شوک سریع (Speed Shock). شوک سریع واکنش حساسیتی وعمومی است که به دنبال تزریق سریع بعضی ازدارو ها(مانند فنی توئین-آمینوفیلین-سفتریاکسون- وانکو مایسین و ....) ایجاد می شود

اسلاید 10 :

دارو های که بصورت میلی لیتر در ساعت یا لیتر در ساعت تجویز می شوند

در این روش ابتدا باید  بدانیم  در 1 دقیقه چند میلی لیتر از محلول انفوزیون شود،سپس با دانست این مطلب که هر 1 میلی لیتر 60 قطره میکروسیت است،می توانید تعداد قطرات در دقیقه را محاسبه نمائید.

لذا برای محاسبه مقدار حجم محلول در دقیقه  کافی است حجم سرم حاوی دارو را تقسیم بر زمان برحسب دقیقه نمائیم.

یا برای محاسبه تعداد قطرات در دقیقه =  مقدار محلول بر حسب میکروسیت تقسیم بر زمان بر حسب دقیقه

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید