بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

Cc= ml 1cc=1 gtt macro set
Igr=1000mg 1cc=60 gtt microset (1gtt macro =4gtt micro)
1mg = 1000µ (micro)
cc/hr = gtt/min
تنظیم قطرات سرم
تنظیم قطرات میکروست

اسلاید 2 :

درصد یک دارو یعنی مقدار برحسب گرم در 100 میلی لیتر آن دارو
مثال )لیدوکائین 2٪ 2گرم لیدوکائین در 100 میلی لیتر آب مقطر
منیزیوم 20٪ 20گرم منیزیوم در 100 میلی‌لیتر آب مقطر
دکستروز50% 50گرم دکستروز در 100 میلی لیتر (بنابراین یک ویال dex%5 حاوی 25 گرم دکستروز است)
 سئوال: برای تهیه محلول 5/7٪ دکستروز چقدر dex%5 نیاز داریم ؟
یعنی 2/5 گرم در 100 میلی لیتر به سرم دکستروز 5٪ باید اضافه کنیم
2/5 گرم ×10 (100×10 سرم) =25 گرم
بنابراین اگر یک ویال 50٪dex اضافه کنیم ( حاوی 25 گرم است ) محلول 7/5٪تهیه می‌شود.

اسلاید 3 :

 مثال: 60 میلی گرم لیدوکائین 2٪ چند سی سی است؟

مثال: 500 میلی گرم (نیم گرم) منیزیوم 20٪ چند سی سی است؟

روش دوم : به مقدار عددی درصد یک صفر اضافه می‌کنیم عدد حاصله مقدار به میلی گرم در هر سی سی است

 مثلاً در لیدوکائین 2٪ یک صفر به 2 اضافه می‌کنیم هر سی سی لیدوکائین 2٪ حاوی 20 میلی گرم لیدوکائین است
یا منیزیوم 50٪ یک صفر به 50 اضافه می‌کنیم هر سی سی منیزیم حاوی 500 میلی گرم منیزیوم است

اسلاید 4 :

در محاسبه داروهایی مانند هپارین یا سایر داروها بر حسب واحد از تناسب استفاده می‌شود.

مقدار دوز کلی داروی حل شده بر حسب واحد (100 سی سی در میکروست و 500 سی سی پرفیوزر)حجم محلول
دوز داروی دستور داده شده در ساعت سی سی در ساعت x
 
مثال: 1000 واحد هپارین در ساعت چند سی سی در ساعت است؟

توجه: مقدار دوز کلی حل شده در سرنگ پرفیوزر به دلخواه مؤسسه یا پرسنل انتخاب می‌شود(000/25؛000/20؛ 000/10)
 
مثال: 800 واحد هپارین در ساعت ؟

اسلاید 5 :

(هر آمپول 150 میلی گرم است و 2 آمپول (300 میلی گرم) در سرنگ cc 50 کشیده می‌شود بیمار باید 1050 میلی گرم در 24 ساعت بگیرد(به ترتیب زیر) :
150 میلی گرم (یک آمپول) بصورت بلوس (حل در میکروست و انفوزیون در عرض 15 الی 30 دقیقه)
6 ساعت اول بوسیله پرفیوزر 60 میلی گرم در ساعت یا یک میلی گرم در دقیقه (10 سی سی در ساعت)
18 ساعت بعدی بوسیله پرفیوزر 30 میلی گرم در ساعت یا نیم میلی گرم در دقیقه (5 سی سی در ساعت )

عوارض آمیو دارون:
هیپوتانسیون و برادی کاردی!

اسلاید 6 :

نکته: برای تبدیل به پرفیوز این مقدار را بر 2 تقسیم می‌کنیم (به علت اینکه حجم پرفیوزر نصف میکروست است)
مثال : (10 میکروگرم دوبوتا مین برای بیمار با وزن 50 کیلوگرم چند قطره میکروست در دقیقه و چند سی سی در ساعت است (دوز دبوتامین 250 میلی گرم است و بر حسب میکرو 25000 می‌باشد)

اسلاید 7 :

در واقع از روش تناسب الف به دست آمده است (جهت سهولت)
gtt/min =
 
مثال: 3./. میکرو آدرنالین (اپی نفرین) برای 65 بیمار کیلوگرم چند سی سی در ساعت است (پرفیوزر)

نکته: جهت سهولت در محاسبه همیشه 3 آمپول 1 میلی گرم در سرنگ cc50بکشید.
 
مثال: 5 میکرو دوپایین برای بیمار80 کیلوگرم چند قطره میکروست در دقیقه و چند سی سی در ساعت است؟

اسلاید 8 :

توجه: در محاسبه TNG بر حسب وزن نیست .
مثال: 4 میکرو دوپامین برای 75 کیلوگرمی (میکرو پروفیوزر) ؟
مثال : 10 میکرو دبوتامین برای بیمار 85 کیلوگرم (میکروست و پرفیوزر) ؟
مثال:0.05 میکرو اپی نفرین چند cc در ساعت است؟ وزن 70 کیلوگرم.
مثال : 10 میکرو TNG(آمپول 10 میلی گرم) ؟ (میکروست و پرفیوزر)

اسلاید 9 :

در صورتی که هر دارویی در 100 سی سی میکروست حل شود 6 قطره از این محلول برا بر است با دوز داروی حل شده یک واحد کوچکتر
مثال اگر 200 میلی گرم (یک آمپول) دوپامین در cc 100 میکروست حل شود 6 قطره میکروست برابر 200 میلی گرم است و اگر 10 میلی گرم (یک آمپول) TNG در میکروست حل شود 6 قطره میکروست برابر 10 میلی گرم است و با توجه به تناسب مسائل حل می‌شود.
  و جهت پرفیوزر عدد را تقسیم بر 2 می کنیم.
مثال: 5 میکرو دوپامین (وزن 75 کیلوگرم) چند قطره میکروست و پرفیوزر است؟
مثال: 5 میکروTNG (آمپول 10 میلی گرم) ؟
مثال: 10 میکرو دبوتامین (وزن 60 کیلوگرم) ؟

اسلاید 10 :

جهت محاسبه مقدار دوز به میکروگرم در بیمارانی که می‌خواهیم بدانیم با توجه به مقدار ml/hr یا cc/hr چند میکرو در دقیقه می‌گیرند .
به عنوان مثال ما وارده بخش ویژه می‌شویم و می‌بینیم که به مقدار xcc/hr دارو می‌گیرد و می خواهیم بدانیم چند میکرو در دقیقه می‌گیرد (فقط جهت پرفیوزرها)
  فرمول :

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید