بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

3- توليد و عرضه كالاهاي معاف و مشمول به صورت همزمان

مثال سوم:

 فرض‌ مي‌شود كارخانه توليد كننده محصولات لبني به عنوان يكي از مؤديان ثبت نام شده در نظام ماليات بر ارزش افزوده در طي يك دوره مالياتي با خريد مواد اوليه‌ اقدام به عرضه شير، پنير، ماست، كره، بستني و ... مي‌نمايد. (فرض بر اين است كه اين كارخانه مواد اوليه‌ را از ساير مؤديان ثبت ‌نام شده در نظام ماليات بر ارزش افزوده خريداري مي‌نمايد.):

اسلاید 2 :

3- توليد و عرضه كالاهاي معاف و مشمول به صورت همزمان

 

          كارخانه توليدي محصولات لبني پس از تعيين كل ماليات‌ها و عوارض پرداختي و دريافتي، و پيش از تكميل اظهارنامه خود، بايد ميزان استفاده از كالاها و خدمات خريداري شده براي توليد كالاهاي معاف و مشمول را به صورت شفاف مشخص كند, براي اين كار، اقدام به نسبت گيري ميزان فروش محصولات مشمول به كل فروش خود در دوره مالياتي مزبور مي‌نمايد.

اسلاید 3 :

    راه ساده و آسان براي شفافيت ميزان استفاده از كالاها و خدمات خريداري شده سهم محصولات معاف و مشمول، استفاده از نسبت فروش محصولات مشمول به كل فروش(معاف و مشمول) است.

اسلاید 4 :

  سرانجام اينكه ماليات بر ارزش افزوده قابل پرداخت به سازمان امور مالياتي براي دوره مالياتي مربوط به شرح زير خواهد بود:

اسلاید 5 :

4- نحوه محاسبه در وضعيت استفاده غير شغلي (برداشت شخصي)

مثال چهارم:

    اگر اين فروشگاه تعداد 50 دستگاه از تلويزيونهاي خريداري شده را (معادل 500 ميليون ريال به قيمت تمام شده) به عنوان پاداش به كاركنان فروشگاه واگذار كند، مبلغي به عنوان قيمت و ماليات و عوارض متعلقه بابت آن را دريافت نمي‌كند. بنابراين، فروشگاه، 50 عدد از تلويزيونهاي خريداري شده را براي استفاده‌هاي غير شغلي خود مصرف كرده است. در اين حالت مؤدي بايد خود ماليات و عوارض مربوط به پاداش كاركنان را متحمل شود و آنها را به حساب ماليات و عوارض دريافتي بابت فروش منظور كند.

اسلاید 6 :

5- خدمات حمل و نقل بار

               فرض‌ مي‌شود شركت حمل و نقل بار  به عنوان يكي از مؤديان ثبت نام شده در نظام ماليات بر ارزش افزوده در طي يك دوره مالياتي با خريد نهاده‌هايي چون موارد زير اقدام به ارائه خدمات حمل و نقل بار مي‌نمايد. (فرض بر اين است كه اين شر كت خريدهاي خود را از ساير مؤديان ثبت ‌نام شده در نظام ماليات بر ارزش افزوده خريداري مي‌نمايد.):

اسلاید 7 :

   اين شركت حمل و نقل بار طي دوره مالياتي درآمدهاي زير را بابت حق الزحمه خدمات باربري ارائه شده به مشتريان خود كسب مي‌نمايد.

اسلاید 8 :

  بنابراين محاسبات و اطلاعات مرتبط با ماليات‌هاي خريد و فروش اين شركت در اظهارنامه اين دوره مالياتي (سه ماهه) به قرار زير خواهد بود.

اسلاید 9 :

6- خدمات مستمر

(1)   بر مبناي ارائه خدمات (صدور فاكتور فروش) :

  يك موسسه عضو جامعه حسابداران رسمي ايران به عنوان بخشي از فعاليتهاي خود خدمات حسابداري مستمر به برخي از مشتريان خود ارائه مي‌دهد.  براي دوره مالياتي 1/1 الي 31/3/xx13اين خدمات به مبلغ ماهي 20 ميليون ريال مي‌باشد.

اسلاید 10 :

7- واردات، صادرات وفروش بخشي از محصولات

فرض كنيد يك شركت توليد كننده اتومبيل دريك دوره مالياتي براي توليد محصول خود كالاها و خدماتي را طي فاكتور به شرح زير از خارج از كشور خريداري مي نمايد .(نرخ ماليات بر ارزش افزوده 5/1% و نرخ عوارض 5/1% مي باشد)

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید