بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

برای تصمیم گیری بالینی همیشه نیاز به لیست کردن مشکلات بالینی بیمار و تعیین تشخیص افتراقی  عللی  که میتواند آن نشانه  را ایجاد کند خواهد بود.

 

روشهای مختلف در بررسی بالینی یک فرد توسط پزشک میتواند این کار را ساده تر نموده  و به کاهش موارد احتمالی در لیست تشخیص های افتراقی منجر گردد و بدین ترتیب از صرف وقت و هزینه بی مورد برای اقدامات تشخیص اجتناب و با هزینه کمتر  مشکل بیمار را رفع نمود.

 

اسلاید 2 :

مورد بالینی:
بیماری  40  ساله با کمر درد ی که با  شدت و ضعف در یکماه گذشته ادامه داشته است مراجعه مینماید

سوال - چگونه علل مختلف کمردرد ( تشخیص افتراقی ) را در این بیمار در مواجه اولیه محدود مینمائید؟

الف ) اخذ شرح حال

ب)  معاینه فیزیکی

ج) انجام گرافی ستون فقرات

د) درخواست آزمایشات خون و ادرار

اسلاید 3 :

پاسخ صحیح:
 گزینه الف و ب هر دو میباشد. در همه راهنما های بالینی  تاکید میشود که انجام   یک معاینه فیزیکی و شرح حال مناسب بیشترین تاثیر را در محدود کردن تشخیص افتراقی و تصمیم گیری بالینی خواهد داشت.

توضیحات :

موارد خطرناکی مانند عفونت ، سرطان ها  و بیماری احشاء داخلی فقط  درصد کمی از علل کمر دردراتشکیل میدهد.

بیشتر موارد کمر درد را کمردردهای غیر اختصاصی   تشکیل میدهند ، که شیوع انها در   گرو ه های سنی مختلف متفاوت است .

کمر درد ها ی ناشی از هرنیه شدن دیسک های کمری در سنین 20 تا 50 سالگی  و موارد ناشی از تنگی کانال ، ارتروز و شکستگی مهر ها  در سنین بالا اتفاق میافتد.

اسلاید 4 :

نفش اصلی شرح حال و معاینه بالینی پیدا کردن مواردی است که نیاز به اقدام جراحی فوری و مواردی که مشکوک به بدخیمی یا عفونت هستند برای بررسی و پیگیری دقیق تر این بیماران پس از مراجعه اولیه  بوده و در محدود کردن تشخیص افتراقی نقش اصلی را دارند.

 

اسلاید 5 :

مواردی را که در معاینه و شرح حال به محدود کردن تشخیص افتراقی کمک میکند :

مشکلات ستون فقرات

 • درد منتشره در ناحیه لومبار بدون سایر نشانه ها بیشتر مطرح کننده lumbar strain  
 • درد لوکالیزه در ناحیه کمر در سنین میانسالی و بالاتر بیماریهای دژنراتیو دیسک یا مفاصل facet
 • کمر درد به همراه درد شدید تر ساق پا یا درد های انتشاری به زیر زانو مطرح کننده دیسک هرنیه شده
 • درد ناکی روی مهر های کمری ، اغلب به همراه سابقه تروما مطرح کننده شکستگی در مهر ها
 • بهتر شدن درد در هنگاه نشستن یا خم شدن به جلو و تشدید آن در سرازیری مطرح کننده تنگی کانال
 • بدتر شدن درد در نشستن یا ایستادن و راه رفتن طولانی از سن میانسالی به بعد مطرح کننده آرتروز کمر

اسلاید 6 :

مشکلات و بیماریهای سیستمیک:

 • وجود علائم تب، تعرق شبانه یا کاهش وزن مطرح کننده عفونت ها یا بدخیمی با درگیری ستون فقرات
 • درد شبانه مطرح کننده بدخیمی ها یا درد های ارجاعی به ستون فقرات از احشاء داخلی
 • خشکی صبگاهی برای ساعتهامطرح کننده بیماریهای التهابی و روماتیسمی ستون فقرات
 • درد حاد و محدود رویمهره کمری مطرح کننده شکستگی یا استئومیلیت مهره
 • وجود علائم قابل توجه گوارشی ( مانند اسهال،درد هایشکمی ) مطرح کننده بیماریهای التهابی روده ها

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید