دانلود فایل پاورپوینت مدلهای تصمیم گیری چند معیاره

PowerPoint قابل ویرایش
43 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مدلهای تصمیم گیری چند معیاره توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مدلهای تصمیم گیری چند معیاره قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

AHP یک روش ساده محاسباتی بر پایه عملیات اصلی روی ماتریس می باشد که با ایجاد سلسله مراتب مناسب و پردازش گام به گام و ساخت ماتریس های تطبیقی در سطوح مختلف سلسله مراتب , مقادیر ویژه آن را محاسبه کرده و در بردار  ضرایب وزنی نهایی, اهمیت نسبی هر گزینه با توجه به هدف رأس سلسله مراتب تعیین می شود.

 AHP به عنوان یکی از معروفترین فنون تصمیم گیری چند منظوره برای وضعیت های پیچیده ای که سنجه های چندگانه و متضادی دارند, ابزار تصمیم گیری نرمش پذیر و در عین حال قوی بشمار می رود.

AHP روشی منعطف, قوی و ساده می باشد که برای تصمیم گیری در شرایطی که معیار های تصمیم گیری متضاد انتخاب بین گزینه ها را با مشکل مواجه کرده, کاربرد دارد.

اسلاید ۲ :

مدل AHP اولین بار توسط توماس . ال . ساعتی ( Thomas L . Saaty) در دهه ۱۹۸۰بکار گرفته شد. این تکنیک بر اساس مقایسه های زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی های سناریوهای مختلف را به مدیران می دهد.

اسلاید ۳ :

روش ارزیابی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( (AHP جزو روش های چند معیاری می باشد که با شناسایی و اولویت بندی عناصر تصمیم گیری شروع می شود. این عناصر شامل هدف, معیار ها یا مشخصه ها, و گزینه های احتمالی می باشند. در این راستا    اولین قدم در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی تشکیل ساختار سلسله مراتبی می باشد که این عناصر در آن مشخص باشند. سایر مراحل بصورت زیر می باشند:

  • محاسبه وزن معیارها و زیر معیار ها
  • تعیین ضریب اهمیت گزینه ها
  • تعیین امتیاز نهایی(اولویت) گزینه ها
  • بررسی سازگاری در قضاوت ها

اسلاید ۴ :

در این مرحله جهت ارزش دهی نهایی به معیار ها از روش تطبیقی دودوئی بهره گرفته می شود که در آن دو معیار با همدیگر مقایسه و بر اساس میزان اهمیت آنها و با توجه به هدف ما از تحلیل, ارزش های متفاوت می گیرند. مبنای مقایسه ما در این مرحله جدول ۹ کمیتی ساعتی می باشد.

اسلاید ۵ :

مقایسه ها در ماتریس [ N * N] که در اینجا [۴*۴] ثبت می شوند و اعداد جدول نیز به یکی از دو صورت زیر نمایش داده می شوند:

۱- کمیات ۱تا ۹ طبق جدول ساعتی

۲- استفاده از شرط معکوس(اگر ترجیح عنصر i بر j برابر با k باشد, ترجیح عنصر j بر عنصر i با بر با۱/k می باشد

اسلاید ۶ :

روش های بدست آوردن وزن معیار ها:

روش حداقل مربعات معمولی, روش حداقل مربعات لگاریتمی, روش بردار ویژه

روشهای نرمالیزه کردن معیارها:

روش مجموع سطری, روش مجموع ستونی, روش میانگین هندسی و روش میانگین حسابی

اسلاید ۷ :

در این مرحله جهت بدست آوردن ضریب اهمیت معیارها, میزان بدست آمده برای هر معیار را بر مجموع آن میزان تقسیم تا ضریب نهایی هر معیار مشخص شود.

مجموع ضریب اهمیت معیارها معادل ۱ است.

اسلاید ۸ :

۱۶۷/ = ضریب اهمیت ارتفاع از سطح دریا

۸۳۳/ = ضریب اهمیت شیب زمین

۱۲۵/ = ضریب اهمیت دسترسی به راه

۸۷۵/ = ضریب اهمیت دسترسی به شهر

اسلاید ۹ :

۳۲۷/ = ضریب اهمیت موقعیت نسبت به گسل ها

۴۱۳/ = ضریب اهمیت موقعیت نسبت به مراکز زمین لرزه

۲۶۰/ = ضریب اهمیت موقعیت نسبت به زلزه های تاریخی

اسلاید ۱۰ :

۶۸۵/ = ضریب اهمیت گزینه ۱ نسبت به ارتفاع از سطح دریا

۲۴۰/ = ضریب اهمیت گزینه ۲ نسبت به ارتفاع از سطح دریا

۰۷۵/ = ضریب اهمیت گزینه ۳ نسبت به ارتفاع از سطح دریا

۶۸۵/ = ضریب اهمیت گزینه ۱ نسبت به شیب زمین

۲۴۰/ = ضریب اهمیت گزینه ۲ نسبت به شیب زمین

۰۷۵/ = ضریب اهمیت گزینه ۳ نسبت به شیب زمین

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 43 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد