بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تعریف آبیاری

بکارگیری مصنوعی آب در زمین و خاک می باشد. به عبارت دیگر پخش آب روی زمین جهت نفوذ در خاک برای استفاده گیاه و تولید محصول است.

از زمینهای کشاورزی موجود در کره زمین 15% تحت آبیاری قرار دارند و 85% به صورت دیم آبیاری می گردد.

منابع آب به سه دسته ذ یل تقسیم می گردند:

- بارش آسمانی   برف و باران

- آبهای سطحی   رودخانه ها- سدها- برکه ها و...

- آبهای زیرزمینی   چاه- قنات- چشمه

 

اسلاید 2 :

انواع آبیاری

  • آبیاری شامل انواع ذیل می شود.

1- سطحی

  آبیاری کرتی- آبیاری نواری و شیاری

اسلاید 3 :

2- تحت فشار   بارانی و موضعی (قطره ای)

اسلاید 4 :

3- زیرزمینی   ایستانی  

اسلاید 5 :

آبیاری قطره ای: روشی از آبیاری که آب با فشار کم از روزنه یا قطره چکان خارج می شود.

انواع آبیاری قطره ای:

اسلاید 6 :

آبیاری قطره ای:

دریپ: دبی 2 تا 12 لیتر در ساعت

اسلاید 7 :

- زیرزمینی تراوا: لوله های خاص با تراوش استفاده می شود و با نیروی ماتریک خاک آب را از لوله ها به سمت خاک کشیده می شود.

اسلاید 8 :

- آبفشانی: با استفاده از نازلهای جت یا آبفشان

اسلاید 9 :

- لوله های سوراخ دار: لوله هایی دارای سوراخ با فواصل منظم در محل کاشت گیاهان

اسلاید 10 :

آبیاری قطره ای چیست: شناخت و کاربرد

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید