بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :


سیستم عامل برنامه ای است که:
سخت افزار کامپیوتر را مدیریت میکند.
واسط بین کاربرو سخت افزار کامپیوتر محسوب می شود.

بعضی سیستم عامل ها آسایش را فراهم می کنند
بعضی دیگر فراهم شدند تا کارایی را افزایش دهند.

اسلاید 2 :

هر سیستم کامپیوتری به 4 قسمت تقسیم می گردد:

سخت افزار : مانند CPU، حافظه، دستگاه های I/O و ...

سیستم عامل :
بکارگیری سخت افزار را بین برنامه های مختلف کاربران ، کنترل وتنظیم می کند.
سیستم عامل مانند دولت ، خودش کار خاصی انجام نمی دهد
بلکه محیط را برای بهتر اجرا شدن برنامه های دیگر فراهم می کند.

برنامه های کاربردی: مانند کامپایلرها، سیستمهای بانک اطلاعاتی، بازیها و برنامه های تجاری

کاربران

اسلاید 3 :

دیدگاه کاربر بر حسب واسط ها فرق میکند
اغلب کاربران از PC استفاده میکنند
در PC سیستم عامل برای سهولت استفاده می شود
اما به بهروری منابع پرداخته نمیشود.

دستگاههای خانگی و اتومبیلها
صفحه کلید عددی دارند که خاموش یا روشن بودن آنها وضعیت آنها را نشان میدهد.

اسلاید 4 :

برنامه ای وابسته به سخت افزار است و تخصیص منابع را انجام می دهد

برای حل مسائل، از منابع سخت افزاری و نرم افزاری استفاده می کند
از قبیل :زمان CPU ،فضای حافظه ،فضای ذخیره سازی فایل ،دستگاههای I/O و ...
سیستم عامل مدیر این منابع است
آنها را در اختیار برنامه های کاربردی قرار می دهد تا نیاز های خودشان را برطرف کنند و عملکرد سیستم بهینه باشد.

برنامه های کاربران را کنترل کرده تا از کامپیوتر به درستی استفاده کنند.

هدف اصلی: اجرای برنامه های کاربران و حل آسانتر مسئله های کاربران
استفاده از سخت افزار محض آسان نیست
برنامه های کاربردی ای بوجود آمدند که عملیات مشترک کنترل وتخصیص منابع سایر برنامه ها را ، بصورت نرم افزار جداگانه ای به نام سیستم عامل انجام دهند.

اسلاید 5 :

اولین هدف: فراهم کردن محیط آسان برای کاربر میباشد.
این هدف برای کامپیوترهای کوچک کاربردی تر است.
دومین هدف: بهره برداری بهینه از سخت افزار است
برای سیستمهای کامپیوتری بزرگ و چند کاربره مورد نظر است.

این دو هدف کمی با هم تضاد دارند.
در گذشته کارایی مهمتر از سهولت بوده است.
پیشرفت تکنولوژی موجب کارایی توام با سهولت گردید.

طراحان سیستم عامل با برقراری توازن بین طراحی و پیاده سازی مواجه اند
موفقیت سیستم عامل به برآورده کردن نیازهای کاربران بستگی دارد.

سیستم های عامل و پیشرفت های سخت افزاری بریکدیگر موثراند.

اسلاید 6 :


سیستم های کامپیوتری بزرگ،اولین کامپیوتر هایی بودند که در بسیاری از امور اقتصادی بکار گرفته شدند.
در این جلسه رشد سیستمهای بزرگ را از سیستم های دسته ای تا سیستم های اشتراک زمانی بررسی میکنیم.

اسلاید 7 :

سیستمهای دسته ای
سیستمهای چند برنامه ای
سیستمهای اشتراک زمانی
سیستمهای رومیزی
سیستمهای چند پردازنده
سیستمهای توزیعی
- سیستمهای مشتری_کارگزار
- سیستمهای نظیر به نظیر
سیستمهای خوشه ای
سیستمهای بی درنگ
سیستمهای دستی

اسلاید 8 :

کامپیوتر های اولیه از نظر فیزیکی بزرگ بودند
از طریق کنسول کار میکردند.
دستگاه های ورودی: کارت خوان و گرداننده های نوار بودند
دستگاه های خروجی: چاپگر خطی، گرداننده های نوار ودستگاه منگنه کارت
کاربران این سیستم ها مستقیما با سیستمهای کامپیوتری تعامل نداشتند.
کاری که شامل برنامه، داده ها و اطلاعات کنترلی روی کارت های منگنه شده بود به اپراتور کامپیوتر تحویل داده می شد.
مدتی بعد از تحویل کار ،خروجی تولید می شد.
خروجی، نتیجه اجرای برنامه بود
چنانچه برنامه با خطا مواجه می شد،محتویات حافظه و ثباتها چاپ می شد.

سیستم عامل اینگونه کامپیوترها بسیار ساده بود
کار اصلی آن،انتقال کنترل از یک کار به کار دیگر بود.
سیستم عامل همیشه در حافظه قرار داشت.

نکته: یکی از خصوصیات سیستم دسته ای این است که کاربر با کاری که در حال اجرا بود،تعاملی نداشت.
زمانی که کار تحویل سیستم می شد تا زمان تولید خروجی ، به میزان محاسبات یا تاخیر در شروع کار توسط سیستم عامل بستگی داشت.

اسلاید 9 :

مهم ترین مزیت زمان بندی کار ، توانایی چندبرنامه ای است.
چندبرنامه ای، بهره وری پردازنده را افزایش می دهد به طوری که پردازنده در هر لحظه کاری برای اجرا دارد.

سیستم عامل:
چندین کار را به طور همزمان در حافظه نگاه می دارد.
زیر مجموعه ای از کارهایی که در مخزن کار نگه داری می شود.
زیرا تعداد کارهایی که همزمان می توانند در حافظه نگاه داری می شوند خیلی کمتر از کارها در مخزن کار می باشد.
یکی از کارها را انتخاب و در حافظه اجرا می کند
سرانجام کار ممکن است منتظر وظیفه ای مانند یکی از عملیات I/O جهت کامل شدن بماند
در این نوع سیستم ها سیستم عامل به کار دیگری می رود و آن را اجرا می کند.
در صورتی که لازم باشد آن کار نیز منتظر بماند ، پردازنده به کار دیگری بپردازد .

چند برنامه ای اولین نمونه ای است که
در آن سیستم عامل باید برای کاربران تصمیم بگیرد
تمام کارهایی که وارد سیستم می شود در مخزن کار نگه داری می شود .

اسلاید 10 :

سیستم های چندبرنامه ای دسته ای محیطی را فراهم می کنند که منابع سیستم به طور کارامد مورد استفاده قرار می گیرند
کاربران نمی توانستند با کامپیوتر تعامل داشته باشند.
اشتراک زمانی توسعه ی منطقی چندبرنامه ای است
CPU چندین کار را تبادل بین آنها اجرا می کند
این تبادل طوری است که هر کاربر فکر می کند که CPU فقط در اختیار اوست .

سیستم های عامل اشتراک زمانی پیچیده تر از سیستم های عامل چند برنامه ای هستند.
در هر دو چندین کار باید به طور همزمان در حافظه باشند
سیستم باید مدیر حافظه و حفاظت داشته باشد.
برای معقول بودن زمان پاسخ،کارها باید بین دیسک و حافظه تبادل شود. متداول ترین روش حافظه ی مجازی است.
از امتیازات حافظه مجازی این است که اندازه برنامه از اندازه ی حافظه فیزیکی بیشتر باشد .

سیستم اشتراک زمانی باید دارای سیستم فایل باشد
اغلب سیستم های امروزی اشتراک زمانی اند. لذا ، چند برنامه ای و اشتراک زمانی،موضوع اصلی سیستم های عامل مدرن هستند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید