دانلود فایل پاورپوینت نقشه راه کارگروه سازماندهی مد و لباس

PowerPoint قابل ویرایش
27 صفحه
11900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت نقشه راه کارگروه سازماندهی مد و لباس توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت نقشه راه کارگروه سازماندهی مد و لباس قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

فهرست مطالب:

۱) تعاریف

۲) یک مدل نوین جهانی عملیاتی سازی استراتژی

۳) بیانیه مأموریت، ارزش های مشترک، چشم انداز مشترک و استراتژی اصلی مدیریت پوشش اسلامی – ایرانی در حوزه مد و لباس

۴) استراتژیهای بخشی مربوط به فرایندهای انجام کار

– استراتژیهای فرآیند برنامه ریزی کلان

– استراتژیهای فرآیند پژوهش و طراحی

– استراتژیهای فرآیند تولید

– استراتژیهای فرآیند بازرگانی و تبلیغات

– استراتژیهای فرآیند مدیریت سرمایه های انسانی

– استراتژیهای فرآیند فناوری

– استراتژیهای فرآیند ساختار

– استراتژیهای فرآیند مالی – اقتصادی

– استراتژیهای فرآیند ارتباطات و روابط عمومی

– استراتژیهای فرآیند  پشتیبانی

۵) پیشنهادهای اجرایی برای تحقق مدیریت پوشش اسلامی – ایرانی در قالب ساماندهی مد و لباس

۶) ساختار معین فرآیندهای مدیریت پوشش

۷) مدل جامع مدیریت پوشش اسلامی – ایرانی

۸) فازبندی پروژهای مشخص شده جهت عملیاتی سازی ساماندهی مد و لباس

اسلاید ۲ :

  • دستیابی به ارزش ها و چشم انداز مشترک استقرار مدیریت پوشش اسلامی – ایرانی از طریق تعالی عملیاتی و تولید صنعتی انبوه و سفارشی جهت دستیابی به استانداردهای عملیاتی سازی
  • ایجاد فرهنگ زنده، پویا و مستمر حجاب مشتاقانه درونی و بیرونی در راستای تحقق ارزشهای مشترک در حیطه جغرافیائی کشور و تعمیم آن با فعالیت منسجم و یکپارچه از طریق وسایل ارتباطات جمعی
  • ایجاد یک مجموعه یادگیرنده و یاد دهنده (Learning Organization) از طریق ایده یابی، نمونه سازی، انبوه سازی، بازبینی و اصلاح دائمی براساس مکتب مدیریت دانائی و با تمرکز بر خلاقیت و نوآوری مداوم
  • دستیابی به بازارهای هدف داخلی و خارجی براساس استراتژیهایی کارساز علمی و عملی

اسلاید ۳ :

  • حمایت و پشتیبانی همه جانبه اندیشمندان، طراحان و تولید کنندگان در تمامی ابعاد بویژه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و قانونی اعم از امکان سنجی، اعتبارسنجی، جریان شناسی و تعامل سازنده با آنان و همچنین فضاسازی لازم جهت تربیت و بالندگی نسل آینده
  • تعیین و استقرار یک نظام جامع ارتقای شاخص های بهره وری و اثربخشی، تعیین استراتژی و عملیاتی سازی جهت ایجاد تسهیلات ورود کارگزاران عرصه مد و لباس به چرخه تولید در یک فضای رقابتی و ارتقای مستمر کیفیت خدمات
  • توسعه گفتمان ملی مد و لباس اسلامی – ایرانی

اسلاید ۴ :

ما اندیشمندان حوزه و دانشگاه، مدیران، طراحان و نمایندگان مصرف کنندگان (در نشست ملی مورخه ۸۹/۱۲/۱۸ درباره مدیریت پوشش اسلامی – ایرانی) با عنایت به ارزشهای دینی، ملی، جهانی متفقاً سه ارزش ذیل را بعنوان ارزشهای مشترک جهت ایجاد نظام مدیریت پوشش اسلامی – ایرانی در قالب بنیاد ساماندهی مد و لباس  برگزیدیم:

هویت اسلامی – ایرانی بنحویکه با تلفیق یکپارچه و همسوی ارزشهای پوشش در اسلام و همچنین پوشش ملی و محلی ایرانیان از گذشته تا کنون نظام مدیریت پوشش اسلامی – ایرانی معرف مبانی فوق بوده و حاوی پیام هویت و اصالت اسلامی – ایرانی باشد.

شادابی با تمرکز بر ارتقای سرشادی، کرامت و انگیزش مصرف کنندگان، استفاده از مواد و رنگ هایی که بویژه موجب نشاط مصرف کنندگان و سایرین شده و بتواند انرژی مثبت توأم با احترام و وقار متقابل را منتقل نماید.

سلامت با تمرکز بر ارتقای مستمر کیفیت مواد و تولید، تضمین و کنترل کیفی مداوم و تولیدات پاک در راستای حفظ محیط زیست در جهت ایجاد رضایت بیشتر مشتریان با اتکای به مبانی اخلاقی و اعتقاد به حقوق مساوی برای همه از طریق تولید محصولات متنوع با قیمت مناسب، تحویل به موقع، خدمات پس از فروش، و افزایش اشتهار (برند)

اسلاید ۵ :

ما با اتکای به مبانی چشم انداز بیست ساله کشور می خواهیم با تمرکز بر ارزشهای مشترک هویت اسلامی– ایرانی، شادابی و سلامت، مدیریت پوشش اسلامی– ایرانی را با مشارکت و تعامل مستمر تمامی نخبگان و اقشار مردم بویژه نظریه پردازان، طراحان، تولید کنندگان و مصرف کنندگان بصورت دانش بنیان ابتدا در کشور محقق نموده و در ارائه الگوهای مد و لباس پیشرو بوده و سپس با گسترش مرحله ای حیطه جغرافیایی فعالیت، بهترین انتخاب مردم سایر ملل بویژه مسلمانان در سرتاسر گیتی بعنوان برند برتر باشیم.

اسلاید ۶ :

دستیابی به ارزشهای مشترک هویت اسلامی – ایرانی، شادابی و سلامت در عرصه مد و لباس بصورت مرحله مند با حضور شایسته در بازارهای داخلی و پیشگامی در ارائه الگوهای مد و لباس معرف شاخصه های اسلامی – ایرانی و سپس حضور در بازارهای متکامل و متمایز جهانی در جهت دستیابی به برند برتر در کشورهای اسلامی، منطقه و جهان از طریق:
اجرایی نمودن استراتژیهای بخشی از طریق فرآیندهای کسب و کار، شامل مدیریت خدمات مشتریان و بازار، مدیریت سرمایه های انسانی، مدیریت فرآیندهای عملیاتی سازی و مدیریت  مالی – اقتصادی
رشد مداوم در بازارهای داخلی منطقه ای و جهانی
بکارگیری فناوریهای ارتباطی و تخصصی زنده در جهت دستیابی به معیارهای برتر برند درون و برون مرزی
ارتقای مستمر بهره وری و اثربخشی به خصوص کرامت بخشی، توانمندسازی، قادر سازی سرمایه های انسانی از طریق برنامه های تحقق بکارگیری انرژی ملی
ایجاد یک ساختار معین استقرار اولیه بنیاد مدل و لباس از طریق یکپارچگی بین مبانی         برنامه ریزی کلان، فناوری، ساختار و فرآیند و نظامات بازرگانی، سرمایه های انسانی، مالی و اقتصادی
بهینه سازی مبانی ایمنی، سلامت، محیط زیست، ارتقای مبانی طراحی و تولید، قیمت تمام شده مورد قبول مشتری و استقرار یک نظام جامع مدیریت عملکرد و تصویرسازی            (Dashboard Management)

اسلاید ۷ :

الف: استراتژیهای فرایند برنامه ریزی کلان:

۱- مشارکت در تدوین برنامه عملیاتی تحقق ارزشهای مشترک جهت دستیابی به رضایت بیشتر مردم و برند شایسته

۲- برنامه ریزی نحوه تحقق چشم انداز، استراتژی اصلی و استراتژیهای بخشی (گروه تخصص برنامه ریزی کلان با همکاری سایر گروهها)

۳- ایجاد همسویی در استراتژیهای بخشی، بازبینی و تجدیدنظر مستمر در استراتژیها و عنداللزوم تغییر آنها (گروه تخصصی برنامه ریزی کلان با همکاری سایر گروهها)

۴- بررسی ایجاد صنایع تولیدی از طریق تربیت و بهسازی سرمایه های انسانی بالقوه جهت رقابت پذیری محصولات در داخل و خارج از کشور (گروه تخصصی برنامه ریزی کلان با همکاری سایر گروهها)

۵- تدوین و به روز آوری استانداردها و شاخص های اسلامی – ایرانی متناسب با ادبیات و تجربیات روز دنیا

۶- تدوین و به روزآوری قوانین، روشها، دستورالعمل ها به استناد تجربیات گذشته و تجربیات جهانی

۷- طرح ریزی کلی نظام قیمت گزاری مناسب (با همکاری گروه تخصصی بازرگانی)، ارتقای کیفیت خدمات (با همکاری گروههای تخصصی تولید و بازرگانی) و مدیریت عملکرد (با همکاری گروه تخصصی سرمایه های انسانی)

۸- تهیه پیش نویس لوایح، طرحها و پیشنهادات کلی در حوزه مد و لباس با رویکرد توانمندسازی، همسوسازی و یکپارچه سازی سازمانهای دست اندرکار

۹- تهیه ضوابط، آئین نامه ها و بخشنامه های لازم جهت تشخیص ورود سرمایه گزاران و فعالان بخش خصوصی به صنعت مد و لباس (با همکاری گروه تخصصی بازرگانی)

اسلاید ۸ :

ب: استراتژیهای فرآیند پژوهش و طراحی:

برنامه ریزی نهادینه سازی تفکر استراتژیک و خلاق جهت طرحریزی و تولید محصولات منطبق با ارزشهای اسلامی – ایرانی و استانداردهای فنی و تخصصی جهانی

بررسی مستمر تولید محصولات جدید و جایگزین با توجه به تنوع سلایق مشتریان با اتکای به تحقق ارزشهای مشترک

پژوهش و طراحی، طرح های کارساز با شاخص های تدوین شده برای جامعه مخاطب (با همکاری گروه تخصصی برنامه ریزی کلان)

تحلیل جامع مطالعات، پژوهش ها و فعالیت انجام شده داخلی و بیرونی و ارائه راهکارهای کلی نحوه استفاده مطلوب از آنها

بررسی و استخراج گزاره ها و آموزه های موجود در منابع و متون اسلامی و ایرانی جهت مشخص نمودن چهارچوبهای اصلی انجام فعالیت در حوزه مد و لباس

راه اندازی اولین رصدخانه فرهنگی مدیریت پوشش اسلامی – ایرانی با رویکرد ارزیابی و پالایش مسیر حرکت آینده صنعت مد و لباس داخلی و جهانی

مطالعات جامع فرهنگی، جامعه شناختی، روان شناختی و رفتار شناختی، اقتصادی، سیاسی جامعه مخاطب برای تدوین برنامه مخاطب شناسی (با همکاری گروه تخصصی برنامه ریزی کلان)

تحلیل جامع وضع موجود با مطالعه تمامی اسناد و فعالیت های انجام شده (علمی و پژوهشی، قانونی، مطالعات بازار، مخاطب شناسی و غیره) جهت ارائه استانداردها و همچنین انجام مطالعات آینده پژوهشی

تعیین استراتژی آینده (با همکاری گروه تخصصی برنامه ریزی کلان)

تشکیل بانک ایده در حوزه مد و لباس

تشکیل و راه اندازی کارگاههای تخصصی مطالعاتی مخاطب شناسی و آینده پژوهشی

راه اندازی کرسی ملی نظریه پردازی مد و لباس

اسلاید ۹ :

پ – استراتژیهای فرآیند تولید:

افزایش مستمر و مداوم کیفیت خدمات در جهت رضایت هرچه بیشتر مشتریان با اتکای به ارزشهای هویت بخشی، شادابی و سلامت

توسعه و تولید محصولات متنوع در طبقه بندیهای جدید بصورت مرحله مند برای بازارهای داخلی و بیرونی با اتکای به ارزشهای هویت بخشی، شادابی و سلامت

انجام مهندسی همزمان و مدیریت هزینه ها جهت کاهش نقطه سربه سر تولید در خصوص محصولات فعلی و محصولات جدید برای ارائه قیمت مناسب تر به مشتری (با همکاری سایر گروههای تخصصی)

مدیریت ضایعات جهت ارائه محصولات بهنگام با قیمت مناسب به مشتری و جلوگیری از آلوده نمودن محیط زیست

اسلاید ۱۰ :

ت – استراتژیهای فرآیند بازرگانی و تبلیغات

برنامه ریزی تحقق نیازهای حال و آینده مشتریان بالقوه در بازارهای هدف داخلی و خارجی (با همکاری گروه تخصصی پژوهش و طراحی)

برنامه ریزی استقرار نظام مدیریتی خدمات مشتریان جهت تحقق ارزشهای مشترک بویژه یک نظام جامع بازاریابی و فروش

شناسایی زنجیره ارزش مشتریان و ارائه محصول براساس تقاضا و نیازهای آنان با رعایت ارزش های مشترک

اجرای سیستم خدمات پس از فروش(باهمکاری گروه تخصصی پژوهش وطراحی)

طراحی یک نظام حضور در بازارهای خاص با توجه به شرایط تحریم

راه اندازی کمیته ارزیابی، صدور پروانه و ثبت آثار

تشکیل و راه اندازی کمیته برند جهت ایجاد یک برند تجاری ملی و راه اندازی اولین مرکز مدیریت و توسعه برند ملی (NBCOE)

فراخوان گسترده سرمایه گزاران داخلی و خارجی در جهت تشویق سرمایه گذاری گسترده در حوزه مد و لباس از ایده تا بازار، تولید و مصرف 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 27 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد