دانلود فایل پاورپوینت کارگروه تحصصی بیمه، بازتوانی ، بازسازی ، تامین و توزیع ماشین آلات ، آواربرداری ساختمان ها ، آتش نشانی ، مواد خطرناک و انتقال و تدفین متوفیان

PowerPoint قابل ویرایش
20 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت کارگروه تحصصی بیمه، بازتوانی ، بازسازی ، تامین و توزیع ماشین آلات ، آواربرداری ساختمان ها ، آتش نشانی ، مواد خطرناک و انتقال و تدفین متوفیان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت کارگروه تحصصی بیمه، بازتوانی ، بازسازی ، تامین و توزیع ماشین آلات ، آواربرداری ساختمان ها ، آتش نشانی ، مواد خطرناک و انتقال و تدفین متوفیان قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

اهداف:

 • مدیریت مخاطرات و بحران بخش مربوط به بیمه ، بازسازی و بازتوانی ، تامین و توزیع ماشین آلات ، آوار برداری ساختمانها ، آتش نشانی ،مواد خطرناک و انتقال و تدفین متوفیان کشور در چرخه مدیریت بحران کشور

اسلاید ۲ :

تعاریف:

به استناد مواد ۱ و ۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مذکور تعاریف واژه ها و اصلاحات بکار رفته در متن آیین نامه به شرح پیوست می باشد.

 • حوادث انسان ساز بزرگ : به حوادثی گفته میشود که جهت مدیریت مقابله با آن نیاز به حضور مدیریتی سازمانهای مدیریت بحران شهرستانها و استانها می باشد.

اسلاید ۳ :

شرح وظایف عمومی

 • اجرای مصوبات کارگروه ها و شوراهای بالادستی
 • انجام وظایف مربوط به مراحل پیش بینی و پیشگیری ، آمادگی، مقابله ، بازسازی و بازتوانی
 • تدوین برنامه های سالیانه و عملیات ۵ ساله کارگروه …. و ارائه آن به مراجع ذیربط به استناد بند ۲ ماده ۴ قانون و ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی آن جهت تصویب و تخصیص اعتبارات لازم.
 • جمع آوری و جمع بندی آمار و اطلاعات مربوط به خسارات وارده در بخش حوزه کارگروه و اعلام آن به مراکز ذیربط جهت تامین اعتبارات مورد نیاز.
 • ارزیابی عملکرد مدیران در مراحل مختلف مدیریت بحران به استناد مواد ۷ و ۹ آیین نامه اجرایی قانون.
 • پشتیبانی ، هماهنگی ، نظارت و ارزیابی بر اقدامات سازمانهای زیر مجموعه در خصوص مراحل مختلف مدیریت بحران (بویژه آمادگی و مقابله)
 • تشکیل زیرکارگروه بیمه – آواربرداری- تدفین آتش نشانی – بازسازی و بازتوانی

اسلاید ۴ :

شرح وظایف تخصصی:

 • پیش بینی و پیشگیری
 • آمادگی
 • مقابله
 • بازسازی و بازتوانی

اسلاید ۵ :

پیش بینی و پیش گیری

اسلاید ۶ :

جمعبندی

 • ارسال فایل به پست الکترونیکی اعضا (در اسرع وقت)
 • تهیه برنامه زمانبندی جهت انجام وظایف کارگروه با محوریت دفاتر معاونت امور عمرانی و همکاری دستگاهها (بگونه ای که تا سه هفته آینده برنامه مذکورکه شامل شرح وظایف دستگاهها و برنامه زمانبندی آنها میباشد تهیه و کارگروه وارد فاز اجرایی گردد).

  پیش بینی و پیش گیری (با مسئولیت گروه نظارت دفتر فنی)    (هفته اول)

  آمادگی (با مسئولیت دفتر شهری) (هفته دوم)

  مقابله (با مسئولیت دفتر روستایی) (هفته سوم)

  بازسازی و باز توانی (با مسئولیت گروه معماری و شهرسازی دفتر فنی) (هفته اول)

 

 

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 20 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد