whatsapp call admin

دانلود فایل پاورپوینت هوا کره و آلودگی هوا

PowerPoint قابل ویرایش
35 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت هوا کره و آلودگی هوا توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت هوا کره و آلودگی هوا قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

هرچیزی که وجود مقدارزیادآن باعث آزارشود وسلامتی انسان ودیگرجانداران راتهدید کند وبه محیط زیست آسیب برساند.

اسلاید ۲ :

  موضوع آلودگی هوابزگترین چالش زیست محیطی کشورمااست ومدتها است که ذهن همه ی اقشار جامعه را به خود مشغول کرده است.

آیا تا به حال به تابلوهای گزارش آلودگی هوا در سطح معابر عمومی دقت کرده اید؟

üاین تابلوها غلظت کدام گازها را گزارش می دهند

üبه نظر شما چرا غلظت گازهایی چون اکسیژن-نیتروژن دراین تابلوها گزارش نمی شود

üغلظت کدام آلاینده از حد مجاز بالاتر رفته وهوارادرمعرض آلودگی قرارداده است

üکدام یک از آلاینده هاهنوز ایجاد خطر نکرده اند

اسلاید ۳ :

هوای آلوده بوی بدی دارد

چهره شهررا زشت می کند ومانعی برای دیدن منظره ی شهر در روزو ستاره ها در شب می شود

ساختمان هاوخودروها را دچار پوسیدگی می کند

ازرشد فراورده های کشاورزی می کاهد

باعث کم شدن برخی گونه های جانوری می شود

بیماری های گوناگونی مانند برونشیت-آسم وسرطان را بوجود می آورد یا بر شدت آنها می افزاید

هزینه های بیمارستانی شهروندان را افزایش می دهد

اسلاید ۴ :

انواع آلودگی هوا کره

۱- انسانی

توسط فعالیت های گوناگون انسانی صورت می گیرد وبا کشف آتش آغاز شد.

۲-طبیعی

توسط فرایندهای طبیعی صورت می گیرد.

اسلاید ۵ :

منابع آلودگی طبیعی هوا کره

فوران آتشفشان ها

مرداب ها و باتلاق ها

طوفان های صحرایی

عوامل فوق هواکره را از دیر باز آلوده کرده است و محیط زیست پیش از افزایش بیش از حد آنها با کمک عوامل تعدیل کننده مزاحمت آنها را برطرف کرده است.

اسلاید ۶ :

منابع آلودگی انسانی هوا کره

صنایع و نیروگاه ها       

خودروها و استفاده از سوخت های فسیلی

گسترش صنایع، استفاده از سوخت های فسیلی نوع و میزان آلاینده های هواکره را تغییر داده است و حتی عوامل تعدیل کننده ی محیط زیست نیز نمی توانند به طور موثر آنها را جابه جا نمایند. پس این مشکل امروز گریبان گیر ما شده است.

اسلاید ۷ :

اوزون ملکولی با دوچهره
ملکولها نیز گاهی مانند انسان ها دوچهره و دو رو می شوند.

انواع اوزون

vاوزون تروپوسفری(آلاینده)

v

vاوزون استراتوسفری (پالاینده)    

اسلاید ۸ :

انواع آلاینده

 • آلاینده ای که مستقیم بوسیله ی عوامل طبیعی یا توسط بشر وارد هوا کره می شود.
 • (آلاینده هایی که به همان شکل که ایجاد آلودگی می کنند وارد هوا کره می شوند)
 • مانند:
 • SO2-CO-CO2-CH4-NOX
 • آلاینده هایی که در هوا کره بر اثر واکنش های شیمیایی میان آلاینده های نوع اول و اجزای طبیعی هوا کره پدید می آید
 • مانند:
 • ۲SO2+O2                  SO3
 • SO2+H2O H2SO3
 • SO3+H2O H2SO4
 • CO2+H2O H2CO3

اسلاید ۹ :

 • در برخی روزهای خشک وآفتابی که مقدار اکسیدهای نیتروژن (NOX )خروجی از اگزوز خود روها زیاد است هوای شهر به رنگ قهوایی روشن دیده می شود در این هنگام بر اثر تابش نور خورشید بر اکسیدهای نیتروژن نوعی آلودگی ایجاد می شود که مه دود فوتو شیمیایی گفته می شود.
 • اوزون تروپوسفری براثر تابش پرتوهای خورشیدی بر مولکولهای NO2 بوجود می آید و مولکول سودمند اکسیژن (O2 ) به مولکولهای زیان آور (O3 ) تبدیل می شود.
 • NO2+ نور خورشید   NO+O 
 • O+O2 O3

اسلاید ۱۰ :

 • هر واکنش که به کمک نور آغاز شود یک واکنش فوتوشیمیایی است. مانند فتوسنتز یا واکنش تولید O3 تروپوسفری.
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 35 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد