بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

شاخص های سلامت مرتبط با آلودگی هوا در منازل روستائی و راهکارهای کنترل آن در قالب برنامه های CBI و نقش مشارکت مردم در اجرای آن

اسلاید 2 :

خانوارهای مصرف کننده عمده سوخت جامد برای گرمایش و پخت و پز در نقاط جغرافیائی کشور نسبت به شرایط خاص اقلیمی پراکنده شده اند. سه نوع مختلف از منابع سوخت جامد در کشور مصرف می شوند :

1- فضولات دامی در مناطق کوهستانی و سردسیر

2- ضایعات گیاهی و با قیمانده محصولات کشاورزی در مناطق بیبانی و گرمسیر

3- چوب و ذغال در مناطق جنگلی

اسلاید 3 :

در شرایط اقلیمی کوهستانی و سرد عمدتاً خانوارهای روستائی برای پخت نان ، غذای روزانه و گرمایش از فضولات دامی استفاده می کنند .

اسلاید 4 :

در شرایط اقلیمی جنگلی و مرطوب بعلت دسترسی به چوب و فرآورده های چوبی خانوارهای روستائی برای پخت نان ، غذا ، دوددادن و خشک کردن بعضی منابع غذائی و گرمایش از این نوع سوخت جامد استفاده می کنند.

اسلاید 5 :

در شرایط اقلیمی گرم و خشک ، بیابانی بعلت عدم فعالیت های دامپروری و دسترسی به منابع چوب ، عمدتاً خانوارهای روستائی برای پخت نان و غذا از ضایعات گیاهی ، خار و خاشاک و گیاهان بیابانی استفاده می کنند .

اسلاید 6 :

 

در گزارش سال 2000 سازمان جهاني بهداشت آمده است كه سالانه 3 ميليون نفر در جهان بر اثر بيماريهاي ناشي از آلودگي هوا جان خود را از دست مي دهند كه اين رقم 90% آن مربوط به آلودگي هواي فضاي بسته مربوط به كشورهاي جهان سوم و بيشتر در مناطق روستائي از طريق سوخت هاي جامد و در محيط بسته منازل مسكوني رخ  مي دهد.

اسلاید 7 :

بيماري هاي عمده ناشي از آلودگي هوا كه سلامت مردم را به خطرمي اندازد:
 
1- عفونت هاي حاد دستگاه تنفسي
 2- آسم
 3- عفونت هاي دستگاه تنفسي فوقاني
 4- عفونت گوش مياني ( بيشتر در بين كودكان در آلودگي فضاي بسته )
 5- بيماري هاي انسدادي دستگاه تنفسي ( COPD )
 6- سرطان هاي ريه و مجاري تنفسي
 7- بيماري هاي قلبي – عروقي و حملات قلبي

اسلاید 8 :

 عفونت هاي تنفسي حاد در كودكان :

-       عفونت هاي حاد دستگاه تنفسي تحتاني :

  اين بيماري مهمترين عامل مرگ و مير كودكان زير 5 سال بوده و در اثر آن حدود 2 مليون مرگ در سال در اين گروه سني رخ مي دهد. بر طبق مطالعات گوناگون در كشورهاي در حال توسعه ، گزارش شده است كه تماس با آلودگي هواي داخل ساختمان در عفونت هاي حاد تنفسي تحتاني مشاركت دارد ، بطوريكه احتمال بروز نسبي قابل توجه 5- 2 مرگ را گزارش داده اند. در بررسي هاي موردي – شاهدي كه در مصرف سوخت از چوب استفاده مي كردند و گروهي ديگر از سوخت پاك تر ، نشان داده شد كه در مصرف چوب احتمال بروز نسبي عفونت تنفسي 5 برابر گزارش شده است. در مطالعه ديگري با اندازه گيري سطوح  PM10 پانزده ساعته ، كودكان ساكن در منازل با ميزان مواجهه  65 ميكروگرم در متر مكعب يا بيشتر احتمال بروز 7 برابر بيشتر از كودكان ساكن در منازل با مقادير كمتر از 65  ميكروگرم در متر مكعب مي باشد.

اسلاید 9 :

  عفونت دستگاه تنفسي فوقاني و عفونت گوش مياني :

چندين مطالعه رابطه بين تماس با دود سوخت هاي بيومس و بيماريهاي عمومي دستگاه تنفس ( اكثرا در مجاري تنفسي فوقاني ) را گزارش داده اند و شواهد قوي وجود دارد كه تماس با دود تنباكو باعث بيماريهاي گوش مياني مي شود. يك مطالعه نيز احتمابل بروز نسبي 73/1  برابر عفونت گوش مياني در اطفال را در ارتباط با اجاقهاي چوب سوز گزارش كرده است . 

اسلاید 10 :

 
   بيماري هاي ريوي مزمن :
-  بيماري هاي انسدادي مزمن دستگاه تنفسي  (COPD):
در كشورهاي در حال توسعه ، استعمال دخانيات عامل بيشتر از 80% انواع برونشيت مزمن مثل التهاب مجاري تنفسي و بيشتر موارد آمفيزم وCOPD   مي باشد. بيماران با بيماري مزمن ريوي در اجتماعاتي كه ميزان مواجهه با آلاينده در هواي داخل منازل زياد بوده است در گينه نو گزارش شده است. مطالعاتي شامل طرح هاي مقطعي و موردي-شاهدي ارتباط بين سوخت هاي بيومس و برونشيت مزمن وCOPD را گزارش داده اند. در روستاهاي مكزيك استفاده از سوخت هاي بيومس باعث 4% كاهش در شاخص  FEV1 / FVC بوده در حاليكه افزايش غلظت ذرات معلق در آشپزخانه تا 1000 ميكروگرم در متر مكعب باعث 2% كاهش در FEV1 بوده است . در هند بيماراني كه از سوخت هاي بيومس استفاده مي كرده اند FVC پائين تري نسبت به افرادي كه سوخت نفت و گاز يا سوختهاي ديگر استفاده مي كرده اند ، داشته اند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید