بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 از زمان برپايي آتش، آلودگي هوا با انسان بوده است ولي در دوران‌هاي مختلف به جنبه هاي متفاوتي از آلودگي اهميت داده شده است.

 در مقياس كوچك آلودگي‌هاي محلي كه اثراتي از مزاحمت‌هاي ساده تا بيماري‌هاي خطرناك و ديرعلاج را باعث مي‌شوند مورد توجه مي‌باشند و در حد جهاني مسائلي مثل تخريب لايه اوزن، باران‌هاي اسيدي و گرمايش زمين مورد توجه و بحث است.

  منشاء آلودگي‌هاي هوا در اوايل انقلاب صنعتي عمدتا صنايع و سوخت زغال سنگ بوده است و در قرن بيستم و بيست و يكم مسئوليت آلودگي هوا در شهرها با حمل و نقل درون شهري مي‌باشد.

  سوخت‌هاي فسيلي در حمل و نقل صنعت از يك طرف و فرآيندهاي صنعتي با مصرف مواد خام و محصولات توليدي از طرف ديگر از عوامل عمده آلودگي‌هاي دست ساز مي‌باشند.

اسلاید 2 :

 آلاينده هاي هوا را به چند طريق تقسيم كرده اند كه از آن جمله مي‌توان به

 تقسيم از نظر منشاء آلودگي :     - اوّليه

                                         - ثانويه

  تقسيم از نظر اثرات فيزيولوژيكي

                                             نام برد.

اسلاید 3 :

 آلاينده هاي اوّليه :

آنهايي هستند كه به همان شكل و تركيبي كه از منبع توليد خارج شده اند در هوا وجود دارند

مثال: SO2 ، CO ،  HC

 آلاينده هاي ثانويه :

معمولا از تركيب آلاينده هاي اوّليه تحت تاثير اشعه خورشيد توليد مي‌شوند.

مثال : اسماگ فوتوشيميايي، اوزن و قسمت عمده NO2 .

اسلاید 4 :

nبه 5 گروه عمده تقسيم مي‌شوند كه عبارتند از :

1) خفه كننده ها : شامل خفه كننده هاي ساده مانند CO2، متان و ساير گاز‌هاي خنثي كه با رقيق كردن اكسيژن محيط (محيط‌‌هاي بسته) باعث خفگي مي‌شوند و خفه كننده هاي تركيبي كه به علت تركيب با آنزيم‌ها و ارگان‌هاي بدن ايجاد خفگي مي‌كنند مانندCO

2) تحريك كننده ها : شامل تحريك كننده هاي مجاري فوقاني تنفسي (SO2) و مجاري تحتاني تنفسي (NO2) مي‌شوند

3) سموم سيستميك : كه با حمله به ارگان‌ها باعث بيماري عضوي از بدن مي‌گردند مثل تركيبات جيوه، سرب، هيدروكربن‌هاي آروماتيك

4) تركيبات مخدّر و بيهوش كننده : كه روي اعصاب اثر مي‌گذارند مثل هيدروكربن‌هاي اليفاتيك كلره

5) مواد سرطان‌زا : بنزاپيرن، بنزن، هيدروكربن‌هاي آروماتیک چند هسته اي.

اسلاید 5 :

 منابع انتشار آلاينده هاي هوا را به دو گروه تقسيم كرده اند:

 گروه ثابت : همانطور كه از اسم آن‌ها پيداست شامل صنايع، نيروگاه ها و مراكز تجاري و مسكوني مي‌شود

 منابع متحرّك : انواع وسايل نقليه از موتور سيكلت تا هواپيما و كشتي

 مقدار آلودگي توليد شده از منبع را با وزن آلودگي به واحد وزن مواد خام مصرفي يا محصول توليدي بيان مي‌كنند و به آن ضريب انتشار مي‌گويند.

اسلاید 6 :

اثرات مضر آلودگي هوا بر سلامت انسان، حيوان و گياهان و همچنين تخريب مواد و آثار فرهنگي موضوع بررسي و مطالعات زيادي بوده است.

طي چند دهه اخير مساله باران‌هاي اسيدي لايه اوزن و گرمايش زمين وپيامد‌هاي آن بر اكوسيستم و در نهايت انسان نيز مورد مطالعه و بحث دانشمندان قرار گرفته است.

اسلاید 7 :

 مونوكسيد كربن با فرمول CO وزن مولكولي 01/28 نقطه ذوب 207 درجه سانتيگراد و نقطه جوش 192 درجه سانتيگراد، گازي اسـت بـي رنگ و بـي بـو كه حاصل احتراق ناقص زغال و سوخت‌هـــاي فسيلي است.

 حد طبيعي آن در هوا 01/0 تا 2/0 قسمت در ميليون (حجمي) است.

 در مناطق شهري معمولا زير 17 قسمت در ميليون است ولي در شهر تهران در ساعات ترافيك و بعضي مناطق براي كوتاه مدت تا 50 PPM و حتي بيشتر هم گزارش شده است.

 در محيط‌‌هاي بسته و كارگاه ها غالبا از 100 پي پي ام هم تجاوز مي‌نمايد.

  مونوكسيد كربن چهار نوع اثر مهم بر اعمال فيزيولوژيكي انسان دارد :

                     1) اثرات قلب و عروق

                     2) رفتار‌هاي عصبي

                     3) اثرFibrinolysis

                     4) اثر بر جنين

 هيپوكسي كه بوسيله مونوكسيد كربن ايجاد مي‌شود منجر به نارسايي در اعمال حسي و عضلات مثل مغز، قلب، جدار داخلي عروق خوني و پلاكت‌ها مي‌شود.

اسلاید 8 :

 با توجه به اينكه ميل تركيبي مونوكسيد كربن با هموگلوبين خون حدود 220 برابر بيشتر از اكسيژن است، در محيط‌‌هاي آلوده كربوكسي هموگلوبين خون به سرعت افزايش مي‌يابد.

 در جوانان با رسيدن كربوكسي هموگلوبين خون به 5% ظرفيت اكسيژن گيري بدن پايين آمده و اثرات آن روي قلب به وضوح نشان داده شده است.

اسلاید 9 :.

 از بين 7 اكسيد مختلف ازت، آنچه در آلودگي هوا اهميت دارد NO و NO2  از نظر سلامت انسان و N2O به عنوان گاز گلخانه در گرمايش زمين مي‌باشند.

 NO  گازيست بي رنگ و بي بو در حاليكه NO2  گازيست قرمز متمايل به نارنجي نزديك به قهوه اي داراي نقطه جوش 2/21 درجه سلسيوس و فشار جزئي كم كه آن را در حالت گازي نگه مي‌دارد.

اين گاز خورنده اكسيدان قوي و از نظر فيزيولوژيكي محرك مجاري تنفسي و سمي است، سميت آن چندين برابر NO  مي‌باشد.

  NOx ابتدا به صورت NO در جريان احتراق از تركيب ازت و اكسيژن هوا در درجه حرارت بالا و بخصوص در موتور‌هاي احتراق داخلي تشكيل مي‌گردد و پس از ورود به هوا به سرعت تبديل به NO2 مي‌شود.

اسلاید 10 :

nافزايش مت هموگلوبين :

ميزان مت هموگلوبين در خون بطور طبيعي بين صفر تا 8 درصد هموگلوبين است

وقتي در اثر تماس در محيط آلوده غلظت آن در خون به 10 تا 15 درصد هموگلوبين برسد (اين غلظت در هواي آزاد بدست نمي‌آيد) علائمي مانند تنگ نفس كوششي (exertional dyspnea) كه به نارسايي اكسيژن و يا هيپوكسي با افزايش مت هموگلوبين منجر مي‌شود (1500-1200 پي پي ام، NO2).

البته غلظت بالاتر كه منجر به سيانوز و مرگ در حيوانات بوده، مشاهده شده است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید