بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

آشنایی با محیط متلب

عملیات ریاضی ساده

عملگرهای ریاضی متلب

فضای کاری متلب (W rkspace)

فرمت نمایش اعداد

انواع متغیرها

نامگذاری متغیرها

متغیرهای ویژه

علائم نقطه گذاری و جملات توضیحی

اعداد مختلط

بعضی از توابع ریاضی در متلب

راهنمای متلب

فایلهای متنی یا m-فایلها

مدیریت فایل در متلب

 

 

 

اسلاید 2 :

  1-1- آشنایی با محیط متلب

پنجره فرمان : C mma d wi d w

پنجره تاريخچه دستورات: C mma d Hist ry

پنجره دايرکتوري جاري : Curre t Direct ry

پنجره فضاي کاري : W rk Space

دايرکتوري جاري

منوي Start

 

اسلاید 3 :

1-4-فضاي کاري متلب W rk space

متغيرهايي که در محيط متلب ايجاد مي شوند در بخشي از حافظه بنام محيط کاري متلب ذخيره مي گردند. فضاي کاري برنامه هاي اسکريپت متلب با فضاي کاري متلب يکسان است. يعني اگر متغيري در محيط متلب تعريف شده باشد در يک برنامه اسکريپت مي توان از آن استفاده کرد و برعکس. اما برنامه هاي تابعي متلب داراي فضاي کاري مختص به خود هستند و متغيرهاي آنها در فضاي کاري متلب وارد نمي شود.

در مورد انواع برنامه هاي متلب در فصلهاي آتي توضيح داده خواهد شد.

اسلاید 4 :

1-4-فضاي کاري متلب W rk space

نکاتي در مورد فضاي کاري متلب:

زمان اعتبار متغيرها:

دستور wh  و wh s

ذخيره و بازيابي متغيرها: دستورات save و l ad

اسلاید 5 :

1-4-1-زمان اعتبار متغيرها

متغيرهايي که در فضاي کاري تعريف مي شوند تنها در دو حالت زير از حافظه پاک خواهند شد:

خروج متلب

استفاده از دستور clear :

>> clear  تمامي متغيرها از حافظه پاک مي شوند

>> clear a b c  تنها متغيرهاي نامبرده شده از حافظه

پاک مي شوند

اسلاید 6 :

1-4-3- ذخيره و بازيابي متغيرها: دستورات save و l ad:

فرم کلي کاربرد دستورات save و l ad بصورت زير است:

save [file ame] [variables]

L ad [file ame] [variables]

درصورتيکه اسم فايل نوشته نشود. فايل پيش فرض matlab.mat مورد استفاده قرار خواهد گرفت و درصورتيکه نام متغيرها نوشته نشود تمامي متغيرهاي موجود در فضاي کاري ذخيره و يا تمامي متغيرهاي ذخيره شده در فايل بازيابي ميشوند.

اسلاید 7 :

1-5-فرمت نمايش اعداد (دستور F rmat)

با استفاده از اين دستور مي توان نحوه نمايش اعداد در پنجره فرمان متلب را تغيير داد.

>>F rmat [ pti ]

pti : sh rt, l g, sh rt e, l g e, sh rt g, l g g, hex, + , …

  دقت کنيد که اين دستور دقت محاسبات را تغيير نمي دهد و تنها بر نحوه نمايش اعداد تاثير خواهد گذاشت.

اسلاید 8 :

1-6- انواع متغيرها

بعضي از مهمترين انواع متغير در متلب:

d uble  نقطه اعشار با دقت مضاعف (8 بايت):

struct  : نوع تعريف شده توسط کاربر

si gleنقطه اعشار (4 بايت) :   

ui t8  : عدد صحيح بي علامت 8 بيتي

ui t16  :عدد صحيح بي علامت 16 بيتي

ui t32  :    عدد صحيحي بي علامت 32 بيتي

ui t64   : عدد صحيحي بي علامت 64 بيتي

i t8   :  عدد صحيح 8 بيتي

i t16   : عدد صحيح 16 بيتي

i t32  : عدد صحيح 32 بيتي

i t64  : عدد صحيح 64 بيتي

Øبراي ديدن ليست کامل انواع متلب در پنجره فرمان از دستور help datatypes استفاده کنيد

اسلاید 9 :

1-6- انواع متغيرها

بايد دقت کرد که  اگرچه متلب انواع مختلفي از متغيرها را پشتيباني مي کند اما نوع پيش فرض، نوع ”دقت مضاعف“ است. و براي تبديل نوع يک متغير بايد دستور کلي زير را بکار برد:

a=Type ame(a);

>> a=ui t8(a); در اينجا نوع متغير به صحيح بي علامت 8 بيتي تغيير مي کند.

>> b = ui t32(345); در اینجا یک متغیر از ابتدا از نوع صحیح بی علامت 32 بیتی تعریف شده است

دقت: در هنگام تبدیل یا ایجاد یک متغیر باید دقت کنید که مقدار انتساب داده شده خارج از دامنه مقادیر آن نوع خاص نباشد. برای انواع صحیح می‌توانید از دستور زیر برای تعیین دامنه استفاده کنید:

>> i tmi (‘i t16’)

>> i tmax(‘i t16’)

استثناء: در مورد جعبه ابزار پردازش تصوير نوع پيش فرض نوع ui t8 است.

اسلاید 10 :

1-7- نامگذاري متغيرها

اختلاف حروف کوچک و بزرگ

با حرف الفبا بايد شروع شود

کاراکترهاي مجاز: حروف الفبا، اعداد و _

حداکثر طول نام: با استفاده از تابع amele gthmax در هر نسخه از MATLAB می‌تواند تعیین شود. در نسخه 2006، حداکثر 63 کاراکتر است.

مراقب باشید متغیر شما با یک تابع درونی MATLAB یا تابعی که توسط خود شما نوشته شده است همنام نباشد. برای اطمینان از دستور which –all var ame استفاده کنید

مثال:

>>This_Is_a_Variable=5;

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید