بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه

بهره برداری های غیر اصولی و بی رویه از منابع محدود طی سالیان متمادی  سیر قهقرایی منابع طبیعی را موجب شده است به گونه ای که وقوع سیلاب های سهمگین و افزایش چشمگیر فرسایش خاک از عواقب اولیه آن است.

اسلاید 2 :

 • سیلاب بعنوان یک پدیده معمولا مخرب, کشور و به خصوص مناطق خشک و نیمه خشک را تهدید می کند. این سیلابها اغلب از دسترس خارج می شود و حتی در مواردی خسارات جانی و مالی وارد می سازد.

اسلاید 3 :

 • روشهاي اصلي مهار سيلاب از زمانهاي دور بكار گرفته مي شوند. اينها شامل احيای جنگلها, احداث سيل بندها, سدها, مخازن و كانالهاي سيلاب بُر وهمچنین پخش آب مي باشد.

اسلاید 4 :

تعریف پخش سیلاب

 • پخش سیلاب-روشی به منظور گسترش آب در سطح زمین جهت کمک به افزایش رویش گیاهان طبیعی یا ذخیره آب در زمین, که می تواند مجددا از طریق حفر چاه یا قنوات در اختیار کشاورزی قرار گیرد و یا روشی بر مبنای وارد کردن آب به داخل یک سازند نفوذ پذیر.(فرهنگ آبخیزداری,1372)

اسلاید 5 :

تاریخچه

 • بکارگیری سیلاب به منظور آبیاری باغات و محصولات زراعی و تقویت اراضی از قدیم در کشور رایج بوده است.
 • سال 1350-بررسی درباره امکان بکارگیری روش گسترش سیلاب برای توسعه منابع طبیعی و تامین آب.
 • سال 1375-احداث ایستگاههای تحقیقاتی, آموزشی و ترویجی پخش سیلاب توسط بخش تحقیقات و آموزش وزارت جهاد سازندگی

اسلاید 6 :

در حال حاضر 35 ایستگاه تحقیقات پخش سیلاب بر آبخوان در نقاط مختلف کشور تحت نظارت مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری با اهداف پژوهشی, ترویجی و آموزشی ایجاد گردیده است.

اسلاید 7 :

فواید سیستم پخش سیلاب

.1بهبود کیفیت علوفه و تولید بیشتر در اراضی مرتعی

.2افزایش سطح ایستابی آبهای زیر زمینی

.3بهبود وضعیت زیست بوم حیات وحش

.4مهار کردن سیلابهای فصلی

.5با استفاده از پسابها, زه آبهای شور و آب دریا و سیلابها می توان با کمک گیاهان شورپسند به تولیدات اقتصادی دست یافت.

.6تغییر در ترکیب گیاهی و پیدایش مجدد گونه هایی که در اثر بهره برداری شدید در حال انقراض بوده اند.

 

اسلاید 8 :

مشکلات

 • عدم توزیع یکنواخت رسوب
 • کاهش نفوذپذیری خاکها در طول زمان

اسلاید 9 :

مکان های غیر قابل استفاده از سیستم پخش سیلاب

 • اراضی با خاک کم عمق
 • اراضی با خاک شور,قلیایی و یا گچی
 • در اراضی که در آنها فرسایش هزار دره یا بدلند ایجاد شده است.

اسلاید 10 :

محل اجرا

 • جایی که مسیل اصلی نزدیک منطقه پخش قرار گرفته و خاک منطقه پخش دارای نفوذ پذیری خوب باشد.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید