بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مشخصات کلی برد:
این برد دارای قطر 6/66 سانتیمتر بوده
وبه صورت دایره ساخته شده است.
برنامه  توسط نرم افزار CODEVISION
بر روی آی سی پروگرام شده است.

اسلاید 2 :

بخش الکترونیک شامل قسمتهای زیراست:

1-بخش میکروکنترلر
2-مبدل USBبه سریال
3-راه انداز سروموتورها
4-گیرنده ی بی سیم
5-قابلیت نصب دو عدد سنسور
6-قابلیت کنترل زوم دوربین
7-کنترل قطع و وصل لیزر
8-کلید دیپ سوییچ

 

اسلاید 3 :

بخش های فوق  توضیح داده می شوند:


«میکروکنترلر»

اسلاید 4 :

بخش میکروکنترلر شامل آی سی ATmega8Aمی باشد
که به صورت SMDبوده ودارای امکانات زیر است:

1-دارای 8KBحافظه ی فلش است که برنامه ی اصلی
روی این بخش پروگرام شده است.2-دارای 8 کانال آنالوگ به دیجیتال است که خروجی
سنسورهایی را که به صورت آنالوگ (از جنس ولتاژ)
است را به نوع دیجیتال تبدیل می کند.خروجی سنسورهای تعبیه شده روی برد به پایه های ADCی آی سی وصل است.

اسلاید 5 :

3-دارای 3پورت است که هرکدام دارای 8 پین هستند
ودر کل قابلیت استفاده از24 پایه به عنوان ورودی یا
خروجی را دارا است.

4-دارای یک USARTبرای ارتباط سریال بین میکرو
و کامپیوتر است که شامل دو پایه ی فرستنده و گیرنده ی
داده ها به ترتیب به نام های TXDوRXDمی باشد.

5-دارای  ؟ تایمر است که از تایمر یک آن برای کنترل
سروموتورها استفاده شده که همان موج PWM ای
است که به ورودی سروموتورها داده می شود.

اسلاید 6 :

6-با تغذیه ی مثبت 5 ولت کار می کند .
این تغذیه می توان از USB کامپیوتر ویا از طریق
سوکت قرار داده شده روی برد به آدابتور مجزایی
وصل شود.


7-حداکثر سرعت آی سی 16MHZاست که از
سرعت 8MHZ داخلی آی سی استفاده شده است.

اسلاید 7 :این مبدل شامل آی سی FT232RLاست
که وظیفه ی تبدیل داده ی TTLخروجی
از میکرو(پایه های RXDوTXD)را به
USBدارد وضمنا این آی سی نیازی به
نصب درایور(بخصوص در ویندوز 7)
ندارد.دو عدد LEDبه این آی سی متصل

اسلاید 8 :

راه انداز سروموتورها:

این برد می تواند دو عدد سروموتور با
انواع گشتاور متفاوت را کنترل کند که می توان زاویه وسرعت را کنترل کرد.ورودی سروموتور از 3سیم تشکیل می شود:
1-VCCکه به آن ولتاژ5ولت الی 6 ولت
وصل می شود که بسته به نوع سروموتور
متفاوت است.

اسلاید 9 :

2-GNDکه زمین  برد به آن وصل می شود.

3-PWMکه توسط موج مربعی با فرکانس و پهنای پالس خاصی برای هر سرو عمل می کند.در این برد پایه های PWMموتورها به
پایه های OC0وOC1میکرو وصل می شوند.

اسلاید 10 :

گیرنده ی بی سیم:

در این گیرنده از ماژول RMاستفاده شده
است که قابلیت ارسال بسته های انتقال 8 بیتی
را دارا می باشدو دارای بردی حدود 200 الی300متر می باشد.این گیرنده فرستنده به صورت یک طرفه که یک ماژول به عنوان فرستنده(؟)ودیگری به عنوان گیرنده(؟) است.
 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید