دانلود فایل پاورپوینت کاربری زمین و روش های طبقه بندی آن

PowerPoint قابل ویرایش
58 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت کاربری زمین و روش های طبقه بندی آن توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت کاربری زمین و روش های طبقه بندی آن قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

 

اسلاید ۱ :

حفظ ، تقسیم و ساماندهی اراضی شهری و استفاده بهینه از آن ، از آغاز شهرسازی جدید غرب در قرن نوزدهم ، جهت مبارزه اجتماعی ، قانون گذاری ، برنامه ریزی و مدیریت شهری

پیدایش مجموعه ای از مفاهیم ، ضوابط ، روش ها و فنون برای استفاده از زمین و ایجاد تعادل بین انسان و فضا ، به عنوان فرایند برنامه ریزی کاربری زمین (La d Use Pla i g) گردید.

 

اسلاید ۲ :

سرانه :نحوه ارزش گذاری وتنظیم مقیاس اجرایی برای تنظیم کاربری اراضی به شمار می رود.

  • یکی از ابزارهایی است که در فرایند برنامه ریزی کاربری زمین، برای محاسبه و برآورد اراضی و توزیع آن میان فعالیت ها یا کاربری های مختلف به کار می رود. در واقع سرانه کاربری زمین به عنوان نوعی معیار و شاخص کمی برای سنجش و مقایسه تغییرات کاربری در جریان زمان مورد استفاده قرار می گیرد.
  • سرانه کاربری زمین تبلور و بیان کمی مجموعه سیاست ها، روش ها و الگوهایی است که برای تعیین انواع کاربری ها، تقسیم اراضی، توزیع فضایی فعالیت ها، ضوابط منطقه بندی، تدوین استانداردهای کاربری و غیره به کار گرفته می شود.

 

اسلاید ۳ :

 

شیوه نظم و نسق دادن به سیستم پیچیده شهر از طریق تهیه طرح های کاربری زمین ( طرح های جامع و تفصیلی  شهری) می باشد .

این فرایند مبتنی بر فرایند برنامه ریزی کاربری اراضی شهری شد

 

اسلاید ۴ :

 

طرح کاربری زمین بعنوان بخشی از فرایند برنامه ریزی شهری و منطقه ای ، با هدف هماهنگ نمودن عوارض ساخته شده روی زمین (مانند ساختمان ها، شبکه حمل و نقل و.) با فعالیت ها و نیازهای شهروندان  تهیه و برنامه ریزی شده است .

اسلاید ۵ :

فرآیند برنامه ریزی کاربری زمین، برشناسایی ، محاسبه و تعیین سرانه ها در شهر واراضی شهری استوار است که شامل :

– اهداف و سیاست های کاربری زمین 

– میزان امکان دخالت و نظارت بر روندهای واقعی

– میزان امکانات اجرایی برای کنترل ضوابط کاربری زمین

اسلاید ۶ :

زمین

تعریف زمین در برنامه ریزى شهرى

Øزمین به عنوان یک منبع طبیعی

Øزمین به عنوان کالا 

Ø

 

اسلاید ۷ :

کاربری زمین به عنوان یک مفهوم ایستا

          در این الگو کاربری محصولی قطعی و نهایی تصور می شود

کاربری زمین به عنوان یک مفهوم پویا

ü کاربری زمین به معنی ارتباط مستمر وپویا بین انسان و زمین و چگونگی استفاده انسان از این ارتباط است.کاربری زمین در این معنا یک فرایند تصمیم گیری مداوم و مستمر است و نه یک محصول نهایی وغیر قابل تغییر.

 

اسلاید ۸ :

۱- دیدگاه ساماندهی زمین

۲- دیدگاه کارایی شهری

۳-دیدگاه کیفیت زندگی

۴- دیدگاه جامعه شناختی و روان شناختی

اسلاید ۹ :

به اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن بیستم برمی گردد که نخستین قوانین و مقررات مربوط به تفکیک اراضی و منطقه بندی شکل گرفت .

هدف اولیه : تعیین حدود حقوق مالکیت خصوصی و عمومی ، جلوگیری از سواستفاده از زمین و… بود .

اسلاید ۱۰ :

   با تسلط دیدگاه کارکرد گرایی بر شهرسازی مدرن و رواج الگوی طرح جامع ، برنامه ریزی شهری به ابزاری برای حفظ و رشد کارایی شهر بدل گردید .

  ساماندهی کاربری زمین بر پایه مجموعه ای از مقررات و نقشه های رسمی و استانداردهای کمی استوار شد و اهداف کیفی در سایه قرار گرفت .

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 58 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد