دانلود فایل پاورپوینت کتاب سیستم تلویزیون رنگی و سیاه و سفید

PowerPoint قابل ویرایش
174 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت کتاب سیستم تلویزیون رنگی و سیاه و سفید توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت کتاب سیستم تلویزیون رنگی و سیاه و سفید قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

ساختمان لامپ اشعه کاتدی

اسلاید ۲ :

 • – قسمتهای تشکیل دهندۀ لامپ تصویر عبارت است از :
 • ۱- فیلامان (رشته گرم کننده) – بوسیله ولتاژ D.C یا AC جریانی از فیلامان لامپ عبور مینماید و موجب گرم شدن کاتد می گردد.
 • ۲-کاتد (منتشرکننده الکترون) – وظیفه ی آن انتشار الکترون پس از گرم شدن به روش ترموپونیک می باشد.
 • ۳- شبکه کنترل (فرمان)- برای کنترل الکترون های عبوری و شدت نور صفحه به کار می رود. (( هرچه ولتاژ آند به کاتد مثبت تر باشد، الکترون های بیشتری از کاتد کنده می شود و بالعکس ))
 • ۴- شبکه پرده (آند شتاب دهنده اول ):
 • برای کنترل سرعت حرکت الکترون ها تعبیه گردیده است.
 • ۵- آند کانونی کننده – به منظور جلوگیری از پراکندگی الکترون ها به کار می رود.
 • ۶- صفحه تلوزیون – که از ذرات فسفر پوشانده شده و به همین دلیل آن را فسفر سانس می گویند. این ذرات دارای خاصیت پس ماند ه های نوری هستند.
 • ۷- دیوارۀ کناری لامپ تصویر : که از ماده گرافیتی پوشانیده نشده است و ولتاژ زیاد (H.V) یکسو شده به آن وصل می گردد ((جهت شتاب بیشتر به الکترون ها))

اسلاید ۳ :

 • مبدل سیگنال ویدئو به تصویر را لامپ تصویر می نامند.
 • به عبارت روشن تر وظیفه لامپ تصویر تبدیل اطلاعات الکتریکی به اطلاعات نوری است. برای این کار لامپ تصویر یک شعاع الکترونی بسیار باریک تهیه کرده آن را بر روی یک صفحه حساس نسبت به نور می اندازد. تعداد الکترون های این شعاع الکترونی متناسب با سیگنال تصویر می باشد و شدت روشنایی تصویر متناسب با تعداد الکترون های شعاع الکترونی است.

اسلاید ۴ :

 • انحراف اشعه الکترونی
 • – برای انحراف دو روش موجود است :
 • ۱- روش الکترواستاتیک : در این روش صفحات انحراف کننده می گذاریم این صفحات افقی یا عمودی می باشند که با توجه به پلاریته اگر ولتاژ مثبت اعمال کنیم بالا می رود و اگر ولتاژ منفی بدهیم پایین می آید اگر به انحراف کننده های عمودی نیز ولتاژ V2 وصل می شود ولتاژ مثبت و منفی اشعه چپ و راست خواهد شد.

اسلاید ۵ :

 • – سیم پیچ های انحراف افقی و عمودی (یدک)- که با سیگنال دندان اره ای تغذیه می شود. یدک از دو قسمت سیم پیچ تشکیل نشده است. یک قسمت افقی که با سیگنال دندان اره ای ۱۵۶۲۵ هرتزی تغذیه می شود وبرای انحراف اشعه در جهت افقی (تولید خط) به کار می رود.
 • و دیگری قسمت انحراف عمودی که با سیگنال ۵۰ هرتز دندان اره ای تغذیه شده و به منظور انحراف اشعه و در جهت عمودی تعبیه گردیده است.

—

اسلاید ۶ :

روش نوشتن غیرمستقیم در تلویزیون

اسلاید ۷ :

 • سیستم های تلویزیونی موجود در جهان عبارت اند از :
 • ۱- سیستم اروپائی (ایوان) که به صورت مخفف C.C.I.R نشان داده می شود.
 • ۲- سیستم آمریکایی F.C.C
 • ۳- سیستم روسی O.I.R.I
 • – نحوه ی ارسال و دریافت سیگنال تلوزیونی در ایران از سیستم اروپائی C.C.I.R تبعیت می نماید.
 • – به روشنائی کلی صفحه تلویزیون راستر می گویند
 • خطوط راستر : تعداد این خطوط در ۶۲۵-C.C.I.R می باشد و در سیستم آمریکایی ۵۲۵ می باشد.
 • دامنه سیاه اشعه محو Uvk= -500
 • دامنه سیاه صفحه سیاه Uvk= -450
 • دامنه خاکستری صفحه خاکستری Uvk= -400
 • دامنه روشن صفحه سفید (روشن) Uvk= -350

اسلاید ۸ :

 • – نحوه تشکیل تصویر روی صفحه تلویزیون :
 • اگر سیگنال ویدئو دارای پلاریته ی منفی باشد، این سیگنال بایستی به شبکۀ کنترل وصل گردد (یعنی سیگنال ویدئو مثبت است)). و اگر سیگنال ویدئو دارای پلاریتۀ مثبت باشد، بایستی به کاتد متصل شود، زیرا در این صورت اگر دامنۀ سیگنال ویدئو زیاد شود، کاتد نسبت به آند مثبت تر شده و از شدت اشعه کاسته می شود. و در نتیجه صفحه سیاهتر می گردد. در واقع هر چه ولتاژ کاتد زیادتر شود اشعۀ کمتری منتشر می گردد پس سیگنال ویدئوی منفی به کاتد متصل می گردد.

—اگر سیگنال ویدئو با پلاریتۀ منفی باشد،این سیگنال بایستی به شبکهی کنترل وصل گردد (یعنی سیگنال ویدئو مثبت است) .و اگر سیگنال ویدئو دارای پلاریته ی مثبت باشد ،بایستی به کاتد متصل شود ،زیرا در این مورد صورت اگر دامنه سیگنال و یدئو زیاد شود،کاتد نسبت به آند مثبت تر شده و از شدت اشعه کاسته می شود و در نتیجه صفحه سیاهتر می شود . در واقع هرچه ولتاژ کاتد زیادتر شود اشعه ی کمتری منتشر می گردد پس سیگنال ویدئوی منفی به کاتد متصل می گردد.

—

اسلاید ۹ :

 • اگر سیگنال ویدئو با پلاریتۀ منفی باشد، بایستی به شبکه کنترل وصل گردد چراکه اگر دامنه سیگنال زیاد شود (که سیگنال ویدئوی مثبت یعنی سفیدی تلقی می شود)، آند دارای ولتاژ بیشتری نسبت به کاتد می شود و بالعکس پس با اعمال سیگنال ویدئو اشعه الکترونی مدوله می شود و میزان سیاهی و سفیدی تصویر بسته به دامنه سیگنال ویدئو تغییر می کند.
 • – مثال :
  – شکل تصویر روی صفحه با استفاده از امواج زیر را رسم کنید ؟

اسلاید ۱۰ :

– در این روش صفحه لامپ تصویر با خطوطی به نام خطوط راسته روشن می شود مطابق شکل در روش نوشتن غیرمستقیم خطوط در برخورد با تصویر باید ولتاژ UVk را با توجه به دامنه ی مخصوص خود تغییر دهند تا به نتیجه مطلوب برسد.
– در روش اسکوپ صفحه مات بوده و محل تصویر با نقاط نورانی نمایش داده می شود.
(( برای روشن شدن صفحه از خطوط راسته استفاده می شود. ))

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 174 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد