دانلود کارآموزی در نمایندگی مجاز تعمیرات تلویزیون رنگی

word قابل ویرایش
68 صفحه
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

بخش ۱ : تیونر
همانطوریکه در نمای کلی گیرنده های رنگی بررسی گردید امواج دریافت شده توسط آنتن به تیونر منتقل می گردد.، تیونر تلویزیونهای رنگی علاوه بر کارهای معمولی یک تیونر که از تلویزیون سیاه و سفید به خاطر داریم (انتخاب کانال ، حذف امواج مراخم ، تقویت موج فرستنده و …..) در خروجی خود امواج فرستنده را تبدیل به سه موج IF به ترتیب زیر می کنند :

۱) IF صدا (فرکانس ۴/۳۳ مگاهرتز)
۲) IF تصویر (فرکانس ۹/۳۸ مگاهرتز)
۳) IF رنگ (فرکانس ۴۳/۳۴ مگاهرتز)

تیونر ها در دو نوع مکانیکی و الکترونیکی درست می شوند ، در تلویزیونهای رنگی جدید اکثراً تیونر به صورت الکترونیک طراحی می شود . این تیونرها مدارات دریافت هر سه محدوده VHF I , VHF III, UHF را دارا هستند ، در جدول زیر محدوده امواج تلویزیونی و تعداد کانالهای آنها مشخص شده است :
محدوده فرکانسی تعداد کانال باند

MHZ 68 تا ۴۷ ۴ تا ۲ VHF I
MHZ 230 تا ۱۷۴ ۱۲ تا ۵ VHF III
MHZ 676 تا ۳۰۰ ۶۸ تا ۲۱ UHF

در تیونرهای مکانیکی جهت آنکه کانال و محدوده کار تیونر را تعویض نمائیم دسته سلکتوری وجود دارد که این کار را انجام می دهد ، ولی در تیونرهای الکترونیک جهت این کار ، مداری در نظر گرفته شده است به نام مدار فرمان تیونر .
بنابراین مدار فرمان تیونر باید بر روی تیونر های الکترونیک دو کنترل اعمال نماید اولاً محدوده کار تیونر را مشخص کند که آیا بر روی VHF III ,VHF I, UHF باشد ثانیاً معین کند در آن محدوده بر روی چه کانالی تصویر دریافت دارد .
عمل اول با قطع و وصل ولتاژ تغذیه هر قسمت انجام می گیرد یعنی زمانیکه می خواهیم تیونر بر روی محدوده VHF I کار کند ، مدار فرمان ولتاژ تغذیه دو باند VHF III و UHF را قطع کرده و فقط ولتاژ تغذیه به باند VHF I می دهد. این باعث می شود که فقط باند VHF I کار کرده و دو باند دیگر غیر فعال باشند.
عمل دوم (تعویض کانال ) با کم و زیاد کردن یک ولتاژ متغییر (معمولاً صفر تا ۳۳ ولت ) توسط مدار فرمان تیونر و اعمال آن به دیود های واریکاپ تیونر انجام می گیرد.
دیودهای واریکاپ چه عملی انجام می دهند ؟

دیودهای واریکاپ یکی از انواع دیودها هستند که وقتی در بایاس معکوس قرار گیرند میتوان با کم وزیاد کردن ولتاژ دو سرشان از آنها همانند یک خازن متغییر استفاه نمود . حال در تیونر های الکترونیک در هر باند تیونر ، تعدادی دیوید واریکاپ قرار گرفته که مدار فرمان تیونر بسته به کانال انتخابی توسط مصرف کننده ولتاژ دو سر دیویدهای واریکاپ تیونر در آن قسمت را تغییر داده و ظرفیت دیود واریکاپ را برای آن کانال تعیین می کند ، در حقیقت از دیودهای واریکاپ به عنوان قسمتی از مدارات هماهنگ داخل تیونر استفاده شده است .
بررسی تیونر تلویزیون رنگی شهاب ۲۱ اینچ :

تیونر این تلویزیون از نوع الکترونیک بوده و قدرت دریافت هر سه محدوده UHF , VHF I , VHF III را دارا می باشد ، کنترل این تیونر بر عهده آی سی کنترل تلویزیون (ICS01) می باشد .
طریقه تنظیم کانال توسط آی سی کنترل : برای آنکه مشخص شود بر روی چه محدوده ائی کار کند ، سه پایه BH , BU , BL در بین پایه های تیونر وجود دارد . BU تغذیه محدوده UHF داخل تیونر ، BL تغذیه محدوده مدار VHF I و BH تغذیه مدار محدوده VHF III تیونر است .

طرز کار به این صورت است که وقتی تلویزیون فرمان کار روی محدوده UHF دریافت کرد ، آی سی کنترل (ICS01) ولتاژ مثبت بیس Q101 را کم می کند ، چون ترانزیستور به محدوده UHF تیونر می رود .

در همین حال آی سی کنترل ولتاژ بیس دو ترانزیستور Q102 و Q103 را زیاد کرده ولتاژ قسمتهای (VHF I)BL و (VHF III)BH قطع می گردد ، که می توان با توجه به جدول زیر این فرمان آی سی کنترل را تست نمود :
BU
BH BL نام پین باند انتخابی
۰v 0v 12v VHF I
0v 12v 0v VHFIII
12v 0v 0v UHF
طریقه تنظیم کانال :

همانطوریکه قبلاً ذکر گردید برای تعویض کانال بین صفر تا ۳۰ ولت که توسط تنظیم کننده ائی قابل تنظیم است به دیودهای واریکاپ داخل تیونر اعمال شده و باعث انتخاب کانال می گردد.
در این تلویزیون ولتاژ ۱۰۳ ولت پایه ترانس T801 در منبع تغذیه (STR) توسط مقاومت R105کم شده توسط زینر ۳۳ ولتی D102 در ۳۳ ولت تثبیت شده به کلکتور ترانزیستور Q304 داده می شود.

ولتاژ بیس این ترازیستور تحت کنترل آی سی می باشد (پایه ۱ آی سی ) حال ای سی کنترل فرمان تعویض کانال ولتاژبیس این ترانزیستور را از طریق پایه ۱ خود کم و یا بلعکس زیاد می کند و باعث می گردد بسته به کانال انتخاب شده توسط مصرف کننده ولتاژی بین ۳/۰ ولت (در پایین ترین کانال ) و ۲۹ ولت (در بالاترین کانال ) در هر باند به پین VT روی تیونر رسیده و از طریق این پین به دیویدهای واریکاپ داخل تیونر اعمال گشته ظرفیت آنها برای کانال انتخابی تنظیم گردد.
AGC تیونر (AGC Delay) :

از طبقه agc ولتاژ کنترل به تیونر اعمال گشته که این ولتاژ بستگی به قدرت سیگنال مرکب دریافتی از تیونر دارد ، به این معنی که وقتی سیگنال دریافتی خیلی قوی باشد باید مقدار سییگنال عبوری از تیونر به طبقه IF را کم کرد و وقتی سیگنال ضعیف است باید کل این سیگنال ضعیف ، بدون تضعیف تحویل طبقه IF گردد.
در این تلویزیون ولتاژ این قسمت توسط پایه ۱۳ آی سی IF و آشکار ساز (IC101) تأمین می گردد که در هنگام سیگنال ضعیف به حدود ۳/۷ ولت ودر هنگام دریافت سیگنال قوی به ۴/۲ ولت می رسد.

سیستم AFT :
ولتاژ تغذیه اسیلاتور تیونر توسط این پین از طبقه IF تنظیم می شود .اگر در هنگام دریافت ایستگاههای ضعیف فرکانس اسیلاتور دقیق نباشد باعث بر هم خوردن مشخصات تصویر می شود.
این مدار در طبقه IF باعث قفل شدن فرکانس اسیلاتور تیونر در مقدار صحیح آن می شود (با اعمال ولتاژ مثبت یا منفی به این پین ، توضیح کامل طرز کار AFT در طبقه IF آمده است ).
در این تلویزیونها در جلوی تلویزیون دکمه ائی به نام نیز وجود دارد ، طریقه تنظیم آن به این صورت است که در هنگام دریافت ایستگاه ضعیف ابتدا تیونر را روی آن ایستگاه تنظیم می کنیم (در این حالت تصویر ایستگاه متناوباً برفکی و خوب می شود) ، حال دکمه AFT را فشار داده تا تیونر (اسیلاتور تیونر ) دقیقاً بر روی آن ایستگاه قفل شود.
طریقه کانال یابی اتومات :
در تلویزیونهای مولتی سیستم (تلویزیونهای رنگی جدید )یکی دیگر از کنترل های بخش فرمان بر روی تیونر کانال یابی اتوماتیک است ، (به بخش کنترل مراجعه شود) .

بخش ۲
طبقه IF آشکار ساز و AGC
در تلویزیونهای رنگی معمولاً سه بخش فوق در یک مدار و یا یک آی سی طراحی می شوند و در داخل بدنه فلزی قرار می گیرند (به علت شیلدن شدن در مقابل امواج مزاحم ) .
الف – بخش تقویت IF :
این قسمت معمولاً شامل چند فیلتر حهت حذف و تضغیف امواج مزاحم ، چند IF جهت تشکیل باند گذر IF و چند طبقه تقویت کننده می باشد تا امواج خارج شده از تیونر را به مقدار کافی تقویت کرده تا قابل آشکارسازی باشد.
امواج مزاحم در طبقه IF کدامند ؟
۱- امواج IF کانالهای مجاور :
تیونر علاوه بر ایجاد IF صوت و تصویر کانال مورد نظر ، موج IF کانالهای مجاور را نیز تولید کرده که این امواج بدلیل آنکه امواجی نا خواسته هستند باید کاملاً حذف شوند (فرکانسهای ۹/۳۱ و ۴/ ۴۰ مگاهرتز).
۲- موج IF صدای خود کانال :
این موج نیز باید توسط طبقه تقویت IF به مقدار کم تضعیف شود ، به علتی که اگر IF صدا در خروجی آشکار ساز تصویر خیلی قوی باشد قابل حذف توسط مدارات فیلتر نخواهد بود و این موج از طبقات تصویری عبور کرده بر روی تصویر به صورت نویز (پرده توری روی تصویر ) ظاهر خواهد شد بنابر این در این طبقه فرکانس IF خود کانال (۴/۳۳ مگا هرتز) به مقدار کم ضعیف می شود .با توجه به موارد فوق از فیلترهای بالا پهنای باندی با مشخصات زیر به وجود می آید :

همانطوریکه دیده می شود در شکل فوق فرکانسهای IF کانالهای مجاور (۹/۳۱و ۴/۴۰ مگاهرتز) دارای دامنه صفر (کاملاًحذف شده ) ، IF صدای خود کانال (۴/۳۳مگاهرتز ) دارای دامنه ۱۰%(مقدار تضعیف شده ) ولیIF رنگ و تصویر (۴۷/۳۴ و ۹/۳۸ مگاهرتز ) دارای دامنه حداکثر هستند.(دامنه ۵۰ %)
پهنای باند فرکانسی ایجاد شده فوق به طور کامل و بدون هیچ کم و کسری باید تحویل تقویت کننده ها داده شود ، به این منظور بعد از فیلترهای حذف وتضعیف ، چند ترانس IF قرار می گیرد که هر کدام بر روی یکی از فرکانسهای فوق تنظیم شده است تا بتواند پهنای باند فوق را به طریقه صحیح تحویل طبقه تقویت دهد.

حال اهمیت این نکته مشخص می شود که بدون داشتن دستگاههای لازم هیچگاه اقدام به بر هم زدن تنظیم این ترانسهای IF نمی کنیم به علت آنکه از تنظیم خارج شدن ترانس های IF و سیم پیچ های این طبقه اثر بسیار نا مطلوبی بر روی اطلاعات ارسالی از فرستنده دارد .
ب- بخش آشکار ساز تصویر : این قسمت نیز اکثراً در داخل آی سی در نظر گرفته می شود چند کار به شرح زیر انجام می دهید :
۱- از IF تصویر (۹/۳۸ مگاهرتز) سیگنال تصویر را به وجود می آورد.

۲-از مخلوط کردن IF تصویر و صدا و بدست آوردن موج تفاضل ، IF دوم صدا را بوجود می آورد :
مگاهرتز ۵/۵=۴/۳۳-۹/۳۸
۳- از مخلوط کردن IF تصویر و IF رنگ و بدست آوردن موج تفاضل آن دو ، IF دوم رنگ را به وجود می آورد:
مگاهرتز ۴۳/۴= ۴۷/۳۴-۹/۳۸
ج – بخش AGC :

این قسمت مقدار تقویت ، تقویت کننده های IF (agc IF) و تقویت کننده تیونر (RF AGC) را بسته به سیگنال دریافت شده توسط آنتن تنظیم می کند ، به طوریکه اگر سیگنال در یافتی توسط آنتن ضعیف باشد این بخش با اعمال ولتاژ مثبت به طبقه IF مقدار تقویت این طبقه را بالا می برد و اگرسیگنال قوی باشد بلعکس.
AFT (اتوماتیک فرکانس کنترل ):

زمانیکه ایستگاههای ضعیف توسط گیرنده دریافت می شود امکان تعیر فرکانس اسیلاتور تیونر بسیار زیاد است (به دلیل ضعیف بودن اطلاعات دریافتی) ، به این منظور خصوصاً در گیرنده های رنگی مداری در این قسمت قرار می گیرد که باعث تصحیح فرکانس اسیلاتور تیونر می شود ، طرز کار کلی این مدار به صورت زیر است : سیگنال IF تصویر تقویت شده از طبقه IF تصویر به مدار آشکار ساز AFT داده می شود این مدار سیگنال IF را طوری آشکار می کند که از آن یک ولتاژ DC تهیه نماید . به صورتی که اگر مقدار فرکانس IF تصویر دقیقاً ۹/۳۸ مگاهرتز باشد ولتاژ DC تهیه شده توسط این مدار صفر و اگر مقدار فرکانس IF تصویر از ۹/۳۸ مگاهرتز بیشتر باشد ولتاژ تهیه شده توسط این مدار منفی و بر عکس اگر کمتر از ۹/۳۸ مگاهرتز باشد ولتاژ تهیه شده مثبت خواهد بود.

حال این ولتاژ DC به تغذیه اسیلاتور تیونر (پین AFT روی تیونر ) اضافه شده ، تغذیه اسیلاتور را بسته به صحیح یا نا صحیح بودن فرکانس IF تصویر آنقدر تنظیم می کند تا مقدار IF تصویر در مقدار استاندارد آن (۹/۳۸ مگا) قفل شود . عمل AFT در هنگام دریافت ایستگاههای ضعیف و همچنین در مورد تلویزیونهایی که دارای کنترل از راه دور هستند بسیار مفید و باعث ثابت ماندن مشخصات تصویر خواهد شد.
نمای کلی طبقات IF ، آشکار ساز و AGC :

 

بررسی طبقه تقویت IF ، آشکار ساز و AGC تلویزیون رنگی شهاب ۲۱ اینچ :
هر سه قسمت فوق در داخل آی سی ۱۰۱ واقع شده اند ، موج IF به بوجود آمده توسط تیونر از پین IF آن خارج شده توسط ترانزیستور Q161 تقویت گشته به فیلتر Z101 داده می شود این فیلتر و سیم پیچ T101 باند گذر سیگنال ویدئو را تنظیم می کنند (یعنی فرکانس حامل تصویر خود کانال ۹/۳۸ مگاهرتز را به طور کامل فرکانس حامل صدای خود کانال ۴/۳۳ مگاهرتز را به مقدار کم تضعیف و فرکانس های حامل کانالهای مجاور ۹/۳۱ و ۴/۴۰ مگاهرتز را به طور کامل حذف می کنند .).

IF ویدئو بعد از عبور از Z101 به پایه های ۹ و ۱۰ آی سی ۱۰۱ وارد شده توسط سه تقویت کننده در داخل آی سی تقویت شده به آشکار ساز داده می شود که ترانس T171 سیم پیچ (مدار هماهنگ ) آشکار ساز می باشد ، سیگنال ویدئوی آشکار شده از پایه ۲۲ بعد از تقویت خارج شده بعد از آنکه IF دوم صوت آن (فرکانس۵/۵ مگاهرتز ) توسط فیلتر های L201 و L202 حذف شد (فیلتر حذف ۵/۵ مگا) سیگنال ویدئوی خالص (اطلاعات رنگ + روشنائی + سینک + محو) به پایه ۳۹ آی سی ۵۰۱ می رسد .

بخش AGC :
سیگنال ویدئوی آشکار شده در پایه ۲۲ از داخل آی سی به آشکار ساز AGC داده می شود AGC بسته به قوی یا ضعیف بودن سیگنال ولتاژی را تهیه کرده و به تقویت کننده IF داخل آی سی داده مقدار تقویت آنرا تنظیم می کند همچنین این ولتاژ به مدار RF AGC (AGC تیونر ) داخل خود آی سی نیز رسیده و باعث می شود ولتاژی بین ۴/۲ (در هنگامیکه سیگنال قوی است ) تا ۳/۷ ولت (هنگامیکه سیگنال ضعیف است ) از پایه ۱۳ آی سی ۱۰۱ خارج شده به پین AGC روی تیونر رسیده و مقدار تقویت ترانزسیتور تقویت RF داخل تیونر را بسته به قوی یا ضعیف بودن سیگنال تنظیم کند.

تشخیص سالمی طبقه IF :
کابل خروجی تیونر به طبقه IF را جدا کرده با یک سیم آنتن به ورودی آن سیم مغزی ضربه می زنیم اگر نویز در صدا و تصویر ظاهر شد طبقه IF سالم است.
ویا آنکه می توان به یک سیم آنتن به پین IF تیونر در حالیکه تلویزیون روشن است ضربه زد اگر در صدا و تصویر اثر کرد طبقه IF سالم است (در صورتی که تیونر الکترونیک و سوکتی باشد ).

تشخیص سالمی AGC :
آنتن وصل شود به طوریکه تصویر فرستنده کامل دریافت شود در این حالت روی پین agc تیونر باید حدود ۲ ولت و با قطع آنتن باید ۵/۷ ولت ظاهر گردد.
تشخیص سالمی AFT :
در حالت دریافت سیگنال واضح توسط تلویزیون اگر در پین AFT تیونر حدود ۵/۶ ولت دیده شد AFT سالم است .
تنظیمات طبقه IF :
در این طبقه فقط تنظیم AGC تیونر (AGC DELAY) داریم به طوریکه وقتی آنتن وصل بود و تصویر واضح را دریافت کردیم با تنظیمVR151 (در پایه ۱۲ آی سی ۱۰۱) ولتاژ پین AGC روی تیونر را در ۵/۲ ولت و زمانیکه آنتن قطع است این ولتاژ را در ۵/۷ ولت تنظیم می کنیم.
تعمیرات طبقه IF :

همانطوریکه در بررسی این طبقات مشاهده گردید به دلیل آنکه این بخشها سر راه عبور و تقویت اطلاعات صدا و تصویر فرستنده قرار دارند هرگونه ایرادی در کار یکی از مدارات فوق هم صدا و هم تصویر گیرنده را با هم معیوب می کند بنابراین در صورت عدم وجود صدا و تصویر (در صورتیکه راستر وجود داشته باشد) :
۱- با یک سیم آنتن به پین IF روی تیونر ضربه زده شود که در اینصورت یکی از دو حالت زیر مشاهده می شود :
الف – اگر انجام این کار در صدا و راستر اثری نداشت :

عیب در طبقه IF Q161,IC101)و قطعات این مسیر ) می باشد جهت تشخیص محل دقیق عیب ولتاژ پایه های آی سی ۱۰۱ گرفته شود ، اگر مطابق نقشه نبود به احتمال زیاد خود آی سی خراب است و به احتمال ضعیفتر قطعات جانبی آی سی . در صورتیکه ولتاژ پایه های آی سی طبق نقشه بودمی باید Z161 , Q161 و قطعات اطراف آنها را بررسی کرد.
ب – در صورتیکه سیگنال دادن به ورودی طبقه IF در صدا و راستر اثر کرد: مشخص می شود که طبقه IF سالم است ابتدا از سالمی طبقه AGC مطمئن می شویم (در صورت غیر نرمال بودن ولتاژAGC روی تیونر باید مسیر AGC تا IC101 یا خود آی سی را بررسی نمود)،سپس توجه می کنیم که ولتاژ تغذیه به تیونر برسد (۱۲ ولت) اگر ولتاژ درست نبود می بایست رگولاتور ۱۲ ولت (Q101) را در منبع تغذیه بررسی کرد ، اگر ولتاژ تغذیه تیونر نیز درست بود عیب در تیونر است (تیونر تعویض گردد) .

بخش ۳
مدارات رنگی
همانطوریکه در اصول تلویزیون رنگی گفته شد اطلاعاتی که فرستنده های رنگی به عنوان رنگ ارسال می کنند دو سیگنال R – Y ، B- Y می باشد حال گیرنده های رنگی برای نمایش رنگ و تصاویر ، ابتدا باید این اطلاعات
B –Y ) و R- Y ) را از سیگنال مرکب فرستنده جدا و آشکار کرده و سپس از روی آنها سیگنالهای اولیه رنگ (R,G ,B) را تهیه نمایند و این سیگنالها را به کاتد های مربوطه داده تا رنگ تصاویر پخش گردد . بنابراین مدارات رنگ تلویزیون های رنگی را می توان به دو دسته تقسیم نمود :
الف – مداراتی که از روی سیگنال مرکب فرستنده اطلاعات رنگ آنرا (R-Y وB –Y ) جدا می کنند ، به این مدارات ، دیکدورهای رنگ گوئیم :

ب : مداراتی که از روی اطلاعات رنگ ارسالی از فرستنده (B-Y , R-Y ) و Y سیگنالهای اولیه رنگ (قرمز ، سبز ، آبی) را تهیه می کنند به این مدارات مدار RGB گوئیم :

در این قسمت مدارات فرستنده ، مدارات دیکدر را برای سه سیستمSECAM,PalNTSC و مدارات RGB را بررسی می کنیم .
سیستم سکام :
همانطوریکه در کلیات تلویزیون رنگی ذکر گردید در این سیستم برای هر خط افقی فقط یکی از سیگنالهای تفاضلی و Y از فرستنده ارسال می گردد.
الف – فرستنده سکام :

وسط دوربین تصویر مقابل آن تبدیل به درصدهای مشخصی از R و G و B شده و از این سه سیگنال همانطوریکه در فصل قبل بررسی شد سه سیگنال Y و B-Y ,R-Y بدست می آید.
(اطلاعات سیاه و سفید تصویر ) قبل از آنکه مدوله گردد.از یک تأخیر دهنده عبور می کند چرا که در دیدن یک تصویر رنگی اطلاعات روشنائی آن تصویر (Y) از اطلاعات رنگ خیلی مهمتر است (به دلیل ساختمان مخصوص چشم انسان ) ، بنابراین فرستنده های رنگی نیز برای y پهنای باند بیشتری را نسبت به اطلاعات رنگ در نظر می گیرند. (پهنای باند لومیناس ۵/۵ مگاهرتز و پهنای باند کرومیناس ۱ مگاهرتز) .

به دلیل همین پهنای باند بیشتر y نسبت به کرومیناس سرعت عبور آن از مدارات نیز بیشتر بوده باعث می شود که اطلاعات روشنائی صحنه ها با رنگ آنها همزمانی نداشته باشند به همین دلیل در فرستنده اطلاعات y را قبل از ارسال مقداری تأخیر می دهند(۱۲۰ نانو ثانیه) .
کلید سکام :

ذکر شد که در سیستم سکام از دو سیگنال R-Y و B-Y که توسط دوربین بوجود آمده ، در هر خط افقی فقط به یکی از آنها احتیاج داریم بنابراین ، دو سیگنال فوق به کلیدی به نام کلید سکام داده می شود . این کلید دو ورودی در این قسمت دارد و یک خروجی که باعث می شود در هر خط افقی یکی از این سیگنالها به خروجی وصل شده و به مدولاتور وارد گردد.
پالس فرمان این کلید از طبقه افقی گرفته می شود در حقیقت این پالس فرکانسی است برابر نصف طبقه افقی که حالت کلید سکام را عوض می کند.

اسیلاتور موج حامل : می دانیم برای ارسال هر گونه موج اطلاعی احتیاج به موجی حامل نیز است ، در سیستم سکام R- Y را بر روی فرکانس ۴۰۶/۴ مگاهرتز و B-Y را بر روی فرکانس ۲۵/۴ مگاهرتز مدوله FM می کنند .این اسیلاتورها نیز به ورودی دیگر کلید سکام وصل هستند که با توجه به حالت کلید در خروجی می تواند فقط یکی از این دو وجود داشته باشد و R-Y یا B-Y در مدولاتور بر روی موج حامل خود سوار شوند.

فیلتر آنتی بل :
برای اینکه سیگنالهای تفاضلی رنگ در گیرنده های سیاه و سفید تولید پارازیت نکنند ، در فرستنده های رنگی موج مدوله شده کرومینانس را از فیلتری به نام فیلتر آنتی بل عبور داده تا دامنه رنگ به اندازه کافی تضعیف شده و ایجاد پارازیت در گیرنده های سیاه و سفید ننماید .

پالس برست چیست ؟
در سیستم سکام به علت آنکه برای هر خط تصویر سیگنال تفاضلی جداگانه ائی ارسال می شود و هر سیگنال تفاضلی وقتی به گیرنده برسد توسط آشکار ساز جداگانه ائی آشکار می شود ، برای آنکه تضمین شود هر سیگنال تفاضلی رنگ در گیرنده به آشکار ساز خود وارد گردد ، از فرستنده پالسی به نام پالس برست (سیگنال همزمانی رنگ ) ارسال می شود ، محل قرار گرفتن این پالس در شانه عقبی پالس سینک در سیگنال مرکب می باشد.

پالس برست در سیستم سکام تشکیل شده است از چند سیکل از فرکانس های حامل رنگی که برای خط مورد نظر ارسال می شود ، یعنی اگر قرار باشد برای خط اول سیگنال تفاضلی قرمز ارسال شود در شانه عقبی پالس سینک چند سیکل از موج حامل رنگ قرمز (فرکانس ۴۰۶/۴ مگاهرتز ) را قرار می دهند و یا اگر برای خط دوم B-Y ار سال شود قبل از آن در شانه عقبی پالس سینک چند سیکل از موج حامل B- Y (فرکانس ۲۵/۴ مگاهرتز) قرار می گیرد .

که این پالسها قبل از رنگ خط مورد نظر در گیرنده به کلیدی به نام کلید سکام گیرنده رسیده باعث می شوند حالت آن با توجه به این موج حامل به خروجی (آشکار ساز ) مناسب آن وصل گردد .
به این ترتیب در فرستنده رنگی از جمع شدن سیگنالهای لومینانس (y) ، کرومینانس (B –Y , R-Y ) و برست تشکیل می شود:

گیرنده (دیکدور) سکام :
می دانیم فرستنده های رنگی سکام برای هر خط تصویر یکی از سیگنالهای رنگی (B-Y یا R- Y) را ارسال می کنند علاوه بر آن ، برای همزمانی رنگ بین فرستنده و گیرنده ، پالسی به نام پالس همزمانی رنگ (پالس برست ) نیز از فزستنده سکام ارسال میگردد که باعث می شوند هر سیگنال تفاضلی به آشکار ساز مربوط به خود اعمال شود.
سیگنال R-Y در فرستنده بر روی فرکانس ۴۰۶/۴ مگا و B-Y بر روی فرکانس ۲۵/۴ مگا مدوله FM شده در قسمت رفت افقی قرار گرفته ارسال می گردند .
برست هر خط نیز بسته به آنکه در خط مورد نظر چه رنگی قرار گرفته ، در شانه عقبی پالس سینک (قبل از خط مورد نظر ) چند سیکل از موج حامل آن خط قرار گرفته که بعد از آشکار سازی در گیرنده باعث همزمانی آشکارسازهای فرستنده با گیرنده می شود .

بنابراین برای نمایش رنگ در سیستم سکام باید دو کار انجام گیرد :
۱- سیگنالهای تفاضلی رنگ جدا و آشکار شوند .
۲- برست رنگ نیز جدا و شناسائی گردد.
۱- طریقه جدا سازی و آشکار سازی فرکانس های حامل رنگ :

در تشریح فرستنده های سکام گفته شده که رنگ خطوط در فرستنده به صورت R- Y و B- Y در آمده و در هر خط افقی در این سیستم فقط یکی از آنها ارسال می شود همچنین ذکر گردید برای آنکه این فرکانسها در تلویزیون سیاه و سفید ایجاد پارازیت نکند در فرستنده قبل از ارسال اطلاعات رنگ ، دامنه آنها را توسط فیلتری تضعیف می کنند .
حال درگیرنده رنگی چون در مدارات رنگ فقط احتیاج به امواج رنگ داریم ، ابتدا سیگنال مرکب آشکار شده از فیلتر حذف صدا و سپس از فیلتری دیگر به نام فیلتر بل عبور می کند .
فیلتر بل باعث تأکید موج حامل رنگ شده (در حقیقت اثر تضعیف رنگ را که در فرستنده ایجاد شده از بین می برد) در خروجی این دو فیلتر ، سیگنالهای R –Y و B-Y بدست می آید که بر روی امواج حامل خود (۴۰۶/۴ و ۲۵/۴ مگا ) مدوله FM شده اند:

 

سپس امواج بدست آمده از دو فیلتر فوق توسط تعدادی تقویت کننده تقویت شده به مداراتی به نام محدوده کننده داده می شود تا از نظر دامنه محدود شوند (در حقیقت این مدارات امواج مزاحمی که بر دامنه اطلاعات رنگ اثر کرده اند را حذف می کنند)

حال این اطلاعات به قطعه ای به نام خط تأخیر داده می شود.
خط تأخیر (Dilay Lin)چیست و برای چه منظوری استفاده می شود ؟
همانطوریکه در کلیات تلویزیون های رنگی گفته شد برای تشکیل تصویر رنگی حداقل در هر خط افقی نیاز به سیگنال y , B –Y , R- Y داریم تا با جمع هر یک از آنها با هم ، سه رنگ اصلی تصویر را بدست آوریم :
(R Y)+Y=R
(B –Y )+Y=B
(G -Y)+Y=G
ولی در سیستم سکام برای هر خط افقی فقط یکی از سیگنالهای تفاضلی و y را بیشتر نداریم ، به همین دلیل در مسیر سیگنالهای تفاضلی بدست آمده قطعه ائی به نام خط تأخیر از جنس کوارتز قرار می گیرد :

طبق شکل از مدار محدود کننده دو خروجی بیرون می آید ، که اطلاعات هر دو خروجی مثل هم است (در خط اول هر دوR –Y و در خط دوم هر دوB- Y و در خط سوم …)، حال خط تأخیر در مسیر یکی از این خروجیها قرار می گیرد و باعث می شود که اطلاعات آن خروجی به مدت زمان یک خط افقی (۶۴ میکرو ثانیه) تأخیر داده شود ، یعنی اطلاعات خط اول (R –Y ) را به مدت ۶۴ میکرو ثانیه در خود نگه می دارد تا اطلاعات خط دوم (B -Y)برسد .درست در این زمان اطلاعات خط اول R – Y (از مسیر تأخیری) و اطلاعات خط دوم B – Y (از مسیر تأخیر نیافته ) به قسمت بعد می رسد .

این باعث می شود ، برای تمام خطوط که از فرستنده فقط یک موج اطلاع (B- Y یا R -Y)ارسال شده ، هر دو موج اطلاع ( R –Y و B -Y) را برای هر خط افقی داشته باشیم .
کلید سکام گیرنده چیست و امواج B –Y و R- Y چگونه آشکار می شوند ؟
سیگنالهای رنگ به طور متناوب (طبق شکل زیر ) در دو خروجی خط تأخیرظاهر می شوند ، یعنی ما در هر خط هم R –Y و هم B –Y را داریم که هر کدام باید به آشکار ساز خود داده شوند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 68 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد