بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

چکیده                                                                                                                           کلزا با نام قدیمی کانولادرایران کشت می شد و اسم علمی انBrassicanapus است.  دانه رسیده ان قهوهای رنگ است.ریشه کلزا مستقیم بوده که به آن خاصیت مقاومت به خشکی می دهدودگرگشن وسرمادوست و روز بلند است. کلزادر محدوده وسیعی از خاکها رشد می‌کند، ولی مناسب‌ترین اراضی برای رشد کلزا ، خاکهایی با بافت متوسط ، زهکشی مناسب ، مواد آلی کافی و PH حدود 6.5 می‌باشد. کلزا در شرایط ایستابی ، سیلابی و زهکشی ضعیف زمین نباید کشت شود.  تهیه زمین بصورت کرتی یا نواری می باشند مانند گندم. رسیدگی گلها از پایین به بالا است عکس سویا و کنجد.گیاهی بسیار حساس به سرماوگرمای زیادمی باشد. در اغلب خاكها قابل رویش می باشد ولی بهترین نوع خاك برای كلزا خاك رسی لومی است به شرط آنكه سله نبندد.ازسال 78کشت ان درکشورشروع وتقریبا درتمام مناطق کشت می شود.

اسلاید 2 :

 مقدمه

کشت دانه روغنی کلزا با محاسن فراوانی که در تناوب زراعی باغلات دارد ،مهمترین دانه روغنی است که می توان در کاهش وابستگی کشور به روغن نباتی به آن اتکا نمودکشت و کار این محصول جدید در چند سال اخیر با کم و کاستیهای فراوان ،توانست چه از نظر سطح و تولید بر سایر دانه های روغنی کشور با سابقه 50 ساله  در کاشت ،پیشی گرفته و در راس دانه های روغنی قرار گیرد و ضریب خودکفایی روغن کشور را از 7 درصد قبل از کشت کلزابه 20 % در حال حاضر برساندآنچه مهم است که در ارتباط با کلزا بدانیم آن است که کلزا زراعتی مدیریت پذیر است و به مراقبت ویژه نیاز دارد.هرگونه سهل انگاری و کوتاهی در زمینه عدم رعایت نکات فنی ،شکست و عدم موفقیت را به همراه خواهد داشت که به تبع آن عملکرد مزارع پایین و از نظر اقتصادی نیز موجب ضرر و زیان کشاورز خواهد شد دمدیریت پذیر بودن گیاه،مخاطبین خاص خود را می طلبد . در انتخاب کشاورزان جهت کشت کلزا ،باید از کسانی بهره برد که به کشت کلزا باور داشته باشند و با امکانات و ادوات مناسبی که در اختیار دارند از ابتدای کاشت تا برداشت مدیریت لازمه را اعمال نمایند و همکاری مناسب در جهت بکارگیری اصول فنی کاشت و داشت محصول را با کارشناس مربوطه داشته باشند.

اسلاید 3 :

تاریخچه

 شنيدن داستان روغن كانولا و روند توليد آن در ايران خالي از لطف نخواهد بود.كانولا، گياهي از خانواده چليپائيان Brassiea است كه ابتدا در ايران كشت مي شده و 700 سال پيش براي توليد روغن چراغ به لهستان برده شده است.  پس از آن سال 1845 به فرانسه رفته و كلزا نام گرفته است. كلزا، گياهي روغني است كه مقدار ماده مضر گلوكزينوليت در كنجاله و اسيد اروسيك در روغن آن بالا است و مصرف خوراكي ندارد و فقط براي جلا دادن وسايل چوبي همراه روغن برزك استفاده مي شود.اگرچه در قرن سيزدهم اين محصول در اروپا به عمل مي آمد، ولي استفاده از آن تا زمان توسعه نيروي بخار عملي نشد و در آن زمان بود كه ثابت شد تركيب روغن كلزا، آب و بخار بهتر از هر وسيله لغزان كننده ديگري سطح فلزات را مي شويد.در حقيقت احتياج به فرآورده هاي دانه هاي كلزا در كانادا از كمبود بحراني روغن كلزا پس از محاصره منابع روغني كلزاي اروپا و آسيا در جنگ جهاني دوم از اوايل سالهاي 1940 شروع شد، در آن زمان اين روغن به طور مبرم به عنوان وسيله اي چرب كننده براي تعداد فزاينده موتورهاي بخار در كشتي هاي نيروي دريايي و ترابري استفاده مي شد.سال 1945 اين گياه به كانادا رفت و بر روي آن اطلاعات ژنتيكي صورت گرفت كه آن را به روغن خوراكي با درصد اسيد اروسيك پايين حدود يك درصد تبديل كرد.

اسلاید 4 :

پيش از جنگ جهاني دوم ، دانه كلزا در كانادا به صورت آزمايشي فقط در مزارع تجربي و ايستگاه هاي تحقيقاتي به عمل مي آمد.اين تحقيقات نشان داد كه دانه كلزا به صورت رضايت بخشي در هر 2 قسمت شرق و غرب كانادا قابل كشت است.

مقدار كمي از دانه كلزا به وسيله يك كشاورز لهستاني مهاجر كشت شده بود.سال 1943 نيز مقدار قابل ملاحظه اي دانه به منظور كمك به كمبود جدي روغن دانه كلزا از شركتهاي توليدكننده دانه ايالات متحده خريداري شد.اين دانه اصليت آرژانتيني داشت ، بنابراين سالهاي اول توليد از نام دانه كلزاي آرژانتيني در سطح وسيعي استفاده مي شد. روغن دانه كلزا تا پايان جنگ دوم جهاني به عنوان روغن خوراكي در ممالك غربي مورد استفاده قرار نمي گرفت. قابليت محصول به عنوان يك منبع غذايي به وسيله صنايع كشاورزي شناخته شده بود؛ اما احتياج به شيوه هاي فناوري مناسب داشت تا بتواند مورد قبول واقع شود.موسسان ، شركتها و محققان در غرب كانادا به پيشرفت هاي مهم دست يافتند كه موجب ايجاد يك صنعت جهت دار غذايي و بازار جديد شد.اولين روغن خوراكي حاصل از دانه كلزا در كانادا سال 1956 -57 توليد شد. اين سرآغاز پديده اي بود كه بعدها يكي از رويدادهاي موفق كانادا ناميده شد و محصولي كه زماني مورد توجه كشاورزان كانادا قرار گرفت اكنون يك محصول عمده است كه پس از گندم بيشترين درآمد را براي كانادا به همراه دارد و به حدي رشد كرده كه ديگر نمي توان آن را يك محصول كانادايي دانست و نام كانولا در بسياري از كشورها براي مصرف كنندگان نامي آشناست ؛ بسياري از اين ممالك نيز كانولا را كشت مي كنند و كانولا در حال حاضر ديگر يك محصول كانادايي صرف نيست بلكه محصولي جهاني محسوب مي شود.

اسلاید 5 :

گياهشناسي کلزا

کلزا داراي يک ريشه اصلي عمودي و غالباٌ بلند به شکل دوک شکل ميباشد که قطر قسمت فوقاني آن به1 تا3 سانتيمتر ميباشد و تا عمق 80 سانتيمتر خاک نفوذ ميکند. همچنين داراي ريشه هاي جانبي متعددي است که معمولاٌ افقي هستند و کمتر در عمق خاک نفوذ ميکنند. عمق نفوذ و گستردگي سيستم ريشه نقش بسزايي در تحمل خشکي و استفاده بهينه از رطوبت ذخيره شده در خاک دارد. همچنين گياه را در ارتفاع زياد با کشت متراکم در مقابل بادهاي شديد حفظ ميکند. در خاکهاي سنگين رسي عمق نفوذ ريشه کاملاٌ محدود ميشود.

کلزا توليد يک ساقه اصلي ميکند که از آن شاخه هاي زيادي منشعب ميشود. پس از پايان زمستان ابتدا ساقه اصلي طويل ميشود و پس از آن به گل نشستن ساقه اصلي شاخه هاي فرعي نيز شروع به طويل شدن ميکنند. ميزان شاخه دهي آن به واريته محيط تغذيه گياه تکنيکهايزراعي و غيره بستگي دارد. براي نمونه تراکم بوته ها تاثير قابل توجهي در ميزان شاخه دهي و ارتفاعي دارد که ساقه اصلي در آن شروع به انشعاب ميکند  ولي عمدتاٌ شاخه هاي جانبي در قسمتهاي مياني و بالايي ساقه اصلي تشکيل ميشوند و از ساقه اصلي 8تا 10شاخه فرعي منشعب ميگردد. و قتي ساقه اصلي شروع به رشد ميکند شاخه ها در محل اتصال برگهاي فوقاني با ساقه جوانه زده و هرشاخه به يک گل آذين ختم ميشود.ساقه مقطعي تقريباٌ مدور دارد. عمودي و رنگ آن سبز روشن است که به مرور زمان زرد ميگردد. ارتفاع ساقه در واريته هاي مختلف از 50 تا 200 سانتيمتر تغيير ميکند ولي معمولاٌ ارتفاع آن80 تا150سانتيمتر است.

اسلاید 6 :

کلزا غالباٌ از قوه تجديد رويش خوبي برخوردار است و در صورت فراهم بودن مواد غذايي کافي چنانچه تراکم بوته کم باشد ميتوان با ايجاد شاخه هاي فرعي متعدد اثرات تعداد کم بوته را جبران کند.برگهاي کلزا به سه فرم چسبيده - ساقه آغوش- چسبيده معمولي و داراي دمبرگ ميباشند. برگهاي رزت اغلب بيضوي و چند قسمتي با يک لوب بزرگ در راس برگ بوده و داراي دمبرگ نيز ميباشند. رنگ برگها سبز مايل به آبي است و در متن آن رگبرگها مشاهده ميشوند. برگهاي رزت و برگهاي پائيني ساقه کمي کرک دارند ولي برگهاي فوقاني و مياني فاقد کرک - دمبرگ و لوب هستند و لبه آنها ممکن است دندانه دار و يا صاف باشد. اين برگها به شکل قلب بوده و در محل اتصال يک سوم ساقه را ميپوشانند. برگهاي کلزا بصورت متناوب روي ساقه قرار ميگيرند. تعداد برگهاي ساقه اصلي بسته به نوع واريته از5 تا 12 عدد در بوته هاي تيپ بهاره و تا 40 عدد در بوتهاي تيپ پائيزه تغيير ميکند. ميزان توليد برگ به طول دوره گلدهي مربوط ميباشد.ريزش برگ به دليل برخي عوامل ازجمله آفات درنواحي گرمسيري شايع است.چنانچه ريزش برگها درابتداي گلدهي رخ دهد تاثير منفي برعملکرد نهايي ميگذارداما پس ازگلدهي اثرقابل ملاحظه اي برآن ندارد.

اسلاید 7 :

کاشت

كلزا یك گیاه بسیار حساس به سله خاك می باشد ، بستر خاك برای بذر كلزا بایستی محكم ولی نرم باشد . رطوبت بذر و خاك برای جوانه زنی بسیار حیاتی است . بنابراین كاشت كلزا در خاكهای خشك توصیه نمی شود و جوانه های كلزا در خاكهای فشرده و سله بسته به آسانی خسارت می بیند پس بایستی بستر خاك را نرم تهیه كرد ولی طوری نباشدكه به آسانی توسط باد فرسایش یابد به همین خاطر چنگ زنی گیاهك كلزا برای مبارزه با علف هرز توصیه نمی گردد . دانه كلزا را می توان با انواع بذركار كاشت عمق مناسب برای بذر كلزا حدود ۵/۱ تا ۵/۲ سانتی متر می باشد . بیشتر از ۵/۲ سانتی متر باعث تلف شدن جوانه ها می شود . كاشت كلزا در فاصله ردیفی ۱۸-۱۵ سانتی متر با بذر كار كلزا بصورت یكنواخت در عمق خاك انجام می گیرد. كلزا در اواسط فروردین ماه یا اوایل اردیبهشت جهت حصول بیشترین عملكرد كاشته می شود. اگر تاریخ كشت را تا آخر اردیبهشت به تعویق بیاندازیم عملكرد محصول كاهش می یابد و اگر در آخر خرداد صورت گیرد كاهش چشمگیری در عملكرد خواهیم داشت زیرا كلزا یك گیاه بسیار حساس به استرسهای گرما و خشكی در زمان گلدهی میباشد .

اسلاید 8 :

كاشت زودتر از اردیبهشت ماه خطر روبرویی با استرس گرما و خشكی را كاهش می دهد .جوانه كلزا مقاوم به سرماست و می تواند سرمای ۴- درجه سانتی گراد را تحمل كند .

خواب بذر:

خواب بذر در كلزا را می توان با بذر افشانی كلزا در سرما و تقریباً در موقعی كه خاك یخ زده شكست كه بعد از قرار گرفتن در خاك و با مساعد شدن هوا جوانه بزند . موضوع این است كه بذر بعد از كاشت تا اوایل بهار بصورت خواب باقی می ماند و وقتی در بهار شرایط هوا مطلوب گردید كلزا جوانه زده و سر از خاك بیرون می آورد . تعیین زمان كاشت در موقعی مشكل است كه كشاورزان نمی توانند با تقویم ویژه تاریخ كاشت عمل كشت را انجام دهند زیرا كشاورزان به هوا نیاز دارند كه در این مواقع بایستی خاك سرد شود ولی یخ نزند (صفر درجه سانتی گراد در عمق ۵ سانتی متری خاك) اگر دمای خاك به ۳ درجه سانتی گراد یا بیشتر از آن برسد بذر جوانه زده و به محض اینكه خاك یخ بزند جوانه ها خواهند مرد. در گذشته كشاورزان دریافته اند كه به خواب بردن بذر كلزا وقتی كه دمای خاك به نقطه انجماد نزدیك می شود بسیار مشكل است مگر اینكه اولین برف ببارد .

اسلاید 9 :

كوددهی                                                                                                                                        عكس العمل كلزا به كودها شبیه محصولات غلات دانه ریز بوده و بستگی به حاصلخیزی خاك دارد. ازت و گوگرد كلید موفقیت برای رسیدن به عملكرد بالا می باشد . مواد نیتروژن دار و پتاسی نمی توانند بصورت مستقیم با بذر تماس پیدا كنند و بایستی بصورت نواری حداقل به فاصله ۵ سانتیمتر دورتر از بذر ریخته شود آزمایش خاك برای تعیین صحیح مقدار مواد غذایی مورد نیاز گیاه باید انجام شود . كلزا یك مصرف كننده زیاد گوگرد می باشد.

۲۲۵۰ كیلو گرم حاصل از هر هكتار كلزا دارای ۵/۱۳كیلو گرم گوگرد در ساقه و برگ و حدود ۱۷ كیلو گرم گوگرد در بذر می باشد در صورتیكه همین مقدار در گندم فقط دارای ۵/۶ كیلو گرم كوگرد در بذر و ۸ كیلو گرم در ساقه و برگ دارد در نتیجه مقدار گوگرد در خاك در تولید كلزا نقش بسزای دارد حتی كمبود گوگرد در خاك عدم وجود كلزا در مزرعه را رقم می زند .

یك نمونه آزمایش برای تعیین مقدار گوگرد در خاك نمی تواند نمایانگر درصد گوگرد در خاك باشد پس بایستی در مقطع مختلف زمانی و از قسمتهای مختلف مزرعه نمونه برداری شود.

 

اسلاید 10 :

بر اساس آزمایش خاك، خاكهای كه دارای گوگرد متوسط یا كم دارند حدود ۲۵ تا ۳۵ كیلو گرم و برای خاكهای با گوگرد زیاد ۱۵ تا ۲۰ كیلوگرم گوگرد در هر هكتار لازم است . كلزا گوگرد را به شكل سولفات جذب می كند. كود گوگرد ممكن است به شكل سولفات آمونیوم یا تركیب سولفات آمونیوم و با عنصر گوگرد قابل تجزیه باشد .

برای كلزا كود مركب توصیه می شود زیرا در خاكهای شنی در اثر بارش زیاد باران سولفات شسته می شود . در صورتیكه عنصر گوگرد ممكن است در طی فصل مرطوب تجزیه شود و در سال بعد بر اساس نیاز مورد استفاده قرار گیرد .بهتر است گوگرد كافی را قبل یا در حین كاشت تهیه كرد. اگر در فصل زراعی قبل از ظهور گلها كمبود گوگرد محرز گردد با بكار بردن كود تیوسولفات آمونیوم یا سولفات آمونیوم می توان به عملكرد قابل قبول دست یافت یك كود دهی به موقع بهترین عملكرد را دربر خواهد اشت . مقدار كمی از گوگرد بوسیله برگ جذب می گردد . برای جذب كود در این زمان به باران سنگین نیاز داریم كه سولفات قابل حل را به ریشه ها برساند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید