دانلود فایل پاورپوینت کنترل پذیری و رویت پذیری

PowerPoint قابل ویرایش
47 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت کنترل پذیری و رویت پذیری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت کنترل پذیری و رویت پذیری قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

قضیه ۱: فضای جاروب شده بوسیله بردارهای ویژه مربوط به مودهای کنترل پذیر فضا، یک زیر فضاست که زیرفضای کنترل پذیر تحقق نامیده می شود.

قضیه:

سیستم خطی متغیر با زمان زیر را در نظر بگیرید:

 

یک ماتریس تبدیل ناویژه T=[T1, T2] تشکیل دهید بطوریکه در آن،  T1پایه ای در زیر فضای کنترل پذیر بوده، به همراه T2 پایه ای برای فضای  nبعدی تشکیل دهد.

حالت تبدیل شده را بصورت زیر تعریف کنید.

 

آنگاه معادله حالت به فرم کانونیکال کنترل پذیری بصورت زیر تبدیل می شود :

 

 

 

که در آن زوج ( B’۱، A’۱۱) کاملا کنترل پذیر است.

اسلاید ۲ :

برای تشکیل ماتریس تبدیل T=[T1, T2] ،  T1را از بردارهای ویژه مربوط به مودهای کنترل پذیر تشکیل دهید و T2 را طوری انتخاب کنید که به همراه T1 پایه ای برای فضای  nبعدی تشکیل دهد.

 

اسلاید ۳ :

یک سیستم در فرم کانونیکال جردن رویت پذیر است اگر و فقط اگر شرایط زیر در ماتریس رویت پذیری آن برقرار باشد:

اولین ستون زیر ماتریسهای مربوط به یک بلوک جردن از مقادیر ویژه ی مکرر مستقل باشد؛

اولین ستون زیر ماتریس مربوط به یک بلوک جردن از تنها یک  مقدار ویژه ی تکراری غیر صفر باشد؛

ستون های زیر ماتریس مربوط به مقادیر ویژه ی غیر تکراری غیر صفر باشند؛

اسلاید ۴ :

مشابه با زیر فضای کنترل پذیر، می توان نشان داد که می توان فضا را به دوبخش رویت پذیر و رویت ناپذیر تقسیم بندی نمود.

 

بخش رویت ناپذیر یک زیر فضاست و در واقع زیر فضای تهی ماتریس رویت پذیری خواهد بود.

 

 

 

 

ماتریس تبدیل T=[T1, T2] برای تفکیک فضای حالت به دو بخش فوق به ترتیب  شامل بردارهای ویژه مربوط به مودهای رویت پذیر و مودهای رویت ناپذیر خواهد بود.

اسلاید ۵ :

یک تحقق پایداری پذیر است اگر تمام مودهای ناپایدار آن کنترل پذیر باشند.

 

یک تحقق آشکار پذیر است اگر تمام مودهای ناپایدار آن  رویت پذیر باشند.

اسلاید ۶ :

ناپایداری بخش رویت پذیر مشکلی ندارد اما بدلیل ناپایداری بخش

رویت ناپذیر سیستم آشکاری ناپذیر است.

اسلاید ۷ :

یک سیستم را کنترل پذیر خروجی می نامند اگر بتوان بردار ورودی غیر مقید u(t) را چنان ساخت که خروجی اولیه ی سیستم y(t0) را به هر خروجی نهایی y(t1) در زمان محدود t0<t<t1 برساند.

اسلاید ۸ :

سیستمی کنترل پذیر تابعی است اگر خروجی ها بتوانند هر ورودی مرجع از قبل تعیین شده ای را در هر گستره ی زمانی دنبال کنند.

 

یک سیستم با m ورودی و l خروجی کنترل پذیر تابعی است اگر رتبه ی ماتریس تابع تبدیل آن l  باشد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 47 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد