بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

آزمون هاي كنترل كيفي

آزمون های بحراني

آزمون های پذيرش

آزمون هاي دوره ای

آزمون هاي ويژه تعمير و نگهداري

 

اسلاید 2 :

آزمون هاي بحراني

آزمون هائی هستند که بمنظور اطمينان از وجود حفاظت لازم و كافي، براي كاركنان، بازديدكنندگان و بيماران، انجام می شود.

این آزمو نها شامل بررسی نکات زیر است:

عملكرد تجهيزات اشعه ايكس از نقطه نظر ايمني

عملكرد تجهيزات هشداردهنده

كنترل شاخص ها ي مرتبط با پرتودهي

اسلاید 3 :

آزمون هاي پذيرش

به مجموعه آزمون هاي كنترل كيفي قبل از بهره برداري اتلاق می گردد.

هدف از آزمون های پذیرش:

تائيد نصب

اطمينان از آماده بودن دستگاه براي استفاده كلينيكي

تهيه مقادير پايه براي مقایسه با نتایج آزمون هاي دوره اي که بعدا انجام خواهد شد.

اين آزمون ها علاوه بر آزمون های حفاظت در برابر اشعه و پارامتر هاي پرتودهي، شامل آزمون های ايمني مكانيكي و الكتريكي نيز مي شود.

 

اسلاید 4 :

آزمون هاي دوره اي

آزمون هايي هستند که باید بصورت پریودیک در دوره های زمانی معین انجام شوند.

هدف از آزمون دوره ای:

بررسی تغييرات پارامترهای فیزیکی دستگاه (که ممکن است در اثر گذشت زمان و استهلاک و یا تعمیرات،  تغییر کرده باشند).

 

اسلاید 5 :

آزمون هاي پس از تعمير

آزمون هائی هستند که هر بار پس از تعمیر و یا تعویض قطعات موثر بر شرایط پرتودهي دستگاه انجام می شود.

هدف از :

اطمينان از ايمنی و عملكرد صحيح سيستم،  پس ازتعمير ویا تعويض قطعات.

آزمون های پس از تعمیر فقط شامل آزمون هائی میشود که نتایج آنها ممکن است تحت تاثیر تعمیرات انجام شده قرار گرفته باشد.

 

 

اسلاید 6 :

دسته بندی آزمون های کنترل کیفی

.1 ایمنی

.2تیوب و ژنراتور

.3دزیمتری

.4تصویر برداری

.5مکانیکی

اسلاید 7 :

1- آزمون های ایمنی

 • خطرات برق
 • خطر لیزر
 • خطرات مکانیکی
 • خطر اشعه

اسلاید 8 :

2- آزمون های تیوب و ژنراتور

 • صحت و تکرار پذیری ولتاژ
 • صحت و تکرار پذیری زمان پرتودهی
 • خطی بودن خروجی
 • اندازه گیری لایه نیمه کننده
 • اندازه گیری نشت پرتو

اسلاید 9 :

صحت و تکرار پذیری ولتاژ تیوب سی تی اسکن
Tube Voltage Accuracy and Reproducibility

هدف : بررسي صحت ولتاژ انتخاب شده و قابلیت تکرار پذیری آن

استاندارد:

 • صحت : حداکثر خطای قابل قبول:

6% ± در ولتاژ های کمتر یا مساوی   100kVp

6kVp ±  در ولتاژ های  بیشتر از  100kVp

 • تکرار پذیری : ضریب تغییرات ولتاژ باید کمتر از 05/0 باشد.

روش:

تیوب را در وضعیت  lock قرار دهید.

در محل ایزو سنتر ولتاژ را  برای شرایط  80, 100, 140 kVp اندازه گیری نمائید.

اسلاید 10 :

صحت و تکرار پذیری تایمر

هدف: بررسي صحت و تکرار پذیری زمان پرتودهي

استاندارد:

q خطاي تايمر بايد كمتر از 10% ± باشد ( یا توصیه سازنده).

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید