دانلود فایل پاورپوینت AMPK چیست

PowerPoint قابل ویرایش
28 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت AMPK چیست توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت AMPK چیست قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 • باور سنتی: مسیر پروتئین کیناز وابسته به AMP (AMPK) اساسا بعنوان یک سنسور یا تنظیم کننده تعادل انرژی در سطح سلولی بررسی می شود.
 • در ۳ سال اخیر: ظاهرا در پستانداران AMPK در تنظیم پایه ای تعادل انرژی در سطح کل بدن با پاسخ به سیگنالهای تغذیه ای و هورمونی در CNS و بافتهای محیطی مشارکت می کند . و دریافت و مصرف انرژی را تنظیم می کند.

اسلاید ۲ :

ü AMPK جزء انتهایی از آبشار کینازها است که بعنوان یک سنسور تامین کننده انرژی سلولی عمل می کند و با افزایش جفت شدن AMP با کاهش ATP فعال می شود.

üAMP: ATP = شاخص خیلی حساس تری از وضعیت انرژی

üAMPK بعنوان یک هتروترامری است که از زیر واحد کاتالیکی α و زیرواحد تنظیمی β و δ تشکیل می شود. و هر زیر واحد توسط چندین ژن کدگذاری می شود.

üدر سلولهای پستانداران AMPK بصورت آلوستریک کمپلکس را فعال می کند.

üدر پستانداران ، AMP همچنین فعالیت AMPK  را توسط تحریک فسفریلاسیون بخش کیناز در Critical  threonine ersidue  در حلقه فعال سازی تحریک می کند.

ü

ü

اسلاید ۳ :

 • اثر AMP بر هر دو واکنش فسفریلاسیون و دفسفریلاسیون ظاهرا به اتصال لیگاند به سوبسترا ، AMPK ، بستگی دارد نه به کیناز اول فرایند یا فسفاتازها.
 • این حقیقت که AMP ، AMPK را از طریق ۳ فرایند فعال می کند (نه یک فرایند) بدین معنا است که سیستم دقیقا به تغییرات اندک در AMP سلولی حساس است.
 • هر سه اثر AMP بر سیستمهای AMPK ( فعال سازی آلوستریک، فسفریلاسیون و مهار دفسفریلاسیون) مخالف غلظتهای بالای ATP است. بگونه ای که سیستم ضرورتا تغییرات در نسبت AMP: ATP را کنترل می کند.

اسلاید ۴ :

زیر واحد β که دارای بخش C  ترمینال است در همه اکاریوتها  دارای بخش اتصالی به کربوهیدرات است که به بخشهایی در انزیمها مرتبط است که پیوندهای موجود بین گلوکانهایی نظیر نشاسته و گلیکوژن را متابولیزه می کند.

در انسان و رتها شواهدی مبنی بر کاهش فعالیت AMPK تحت شرایط مقادیر بالای گلیکوژن سلولی وجود دارد.

اسلاید ۵ :

 • سیستم AMPK با انواع مختلفی از استرسهای سلولی که منجر به کاهش ATP می شوند، فعال می شود. این استرسها شامل سرکوبگر های متابولیکی همچون تری کربوکسیلیک اسید ( آرسنیت)، زنجیره تنفسی (آنتی میسین A ، آزید) یا سنتز ATP میتوکندریایی ( الیگومیسین)، و همچنین ان کوپلرهای فسفریلاسیون اکسایشی همچون دنیتروفنول است.
 • AMPK همچنین تحت استرسهای بیماری نظیر نبود گلوکز، ایسکیمی، هیپوکسی، و استرس هایپراسموتیک فعال می شود.
 • بغیر از استرس هایپر اسموتیک ، همه موارد اشاره شده باعث افزایش نسبت AMP: ATP سلولی می شود.

اسلاید ۶ :

 • استرسهای پاتولوژیکی یا فارماکولوژیکی اشاره شده با تولید ATP تداخل ایجاد می کند. اما استرس متابولیکی که AMPK را تحت شرایط فیزیولوژیکی از طریق افزایش مصرف ATP فعال می کند فعالیت ورزشی یا انقباض در عضله اسکلتی است.
 • میزان فعالیت AMPK به شدت فعالیت ورزشی بستگی دارد و به نظر می رسد که با تغییر نسبت AMP:ATP و کراتین به فسفو کراتین ایجاد شود.

اسلاید ۷ :

 • با وجود این فعالیت ورزشی AMPK را نیز درکبد و بافت ادیپوز فعال می کند که تا اندازه ای از رهایی ناشی از فعالیت ورزشی مولکولهایی نظیر IL6 از عضله و از تغییرات سیستمیک در دسترسی سوبسترا حاصل می شود.
 • فعالیت AMPK در پاسخ به فعالیت ورزشی بطور کوتاه مدت مسیرهای مصرف ATP را مهار کرده و متابولیسم کربوهیدرات و اسید چربها را برای بازسازی مقادیر ATP در عضله فعال می کند.
 • AMPK همچنین نقشی را در پاسخ سازگاری عضله به تمرین استقامتی با تغییر سوخت عضله و بیان ژنهای پاسخی فعالیت ورزشی ایفا می کند.

اسلاید ۸ :

 • افزایش فعالیت بدنی خطر افزایش مقاومت به انسولین و دیابت نوع II را در انسانها کاهش می دهد. و فعالیت AMPK ممکن است حداقل برخی از اثرات سودمند فعالیت ورزشی نظیر

.۱ افزایش اکسیداسیون اسیدهای چرب ،

.۲افزایش بیوژنز میتوکندریایی، و

.۳ برداشت احتمالی گلوکز

را توجیه کند.

اسلاید ۹ :

داروهای انتی دیابتیک :

vبطور مستقیم AMPK  را فعال می کند.

vکمپلکس I زنجیره تنفسی را مهار می کند و باعث افزایش نسبت AMP:ATP سلولی می شود.

vباعث افزایش آدیپونکتین و کاهش مقدار رسیستین پلاسمایی می شود که اثر غیر مستقیمی بر فعالیت AMPK  دارد.

اسلاید ۱۰ :

افزایش فعالیت AMPK : مسیرهای کاتابولیکی متناوب را فعال میکند که ATP را تولید می کند.در حالیکه فرآیندهای مصرف ATP بویژه مسیرهای انابولیکی ( بیوسنتز) را

غیر فعال می کند

این عمل از دو راه امکان پذیر است:

۱- فسفریلاسیون سریع و مستقیم انزیمهای متابولیکی

۲- از طریق اثرات خیلی طولانی مدت بر بیان ژن و پروتئین

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 28 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد