دانلود مقاله بررسی فرایند مهندسی نیازمندیها، مدل ها و ابزار ها، به منظور بکارگیری صحیح آن در جهت بهبود کیفیت سیستم خروجی

word قابل ویرایش
14 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
5700 تومان

چکیده

فرایند توسعه سیستم از ۴ مرحله تشکیل شده است، اولین مرحله این فرایند، ارتباطات۱ میباشد. در این مرحله تیم توسعه با ذینفعها۲ ارتباط برقرار میکند، تا نیازمندیهای سیستم را بدست آورند. منظور از نیازمندیها، سرویسهای ارائه شده و محدودیتهای اعمال شده در سیستم میباشد. مهندسی نیازمندیها۳ اشاره به همین مرحله یعنی ارتباطات دارد، به طوری که میتوان نام این مرحله از توسعه سیستم را مهندسی نیازمندیها نامید. این مرحله از توسعه سیستم برای موفقیت پروژه، خیلی حیاتی می باشد به طوری که دیگر مراحل توسعه شامل ، طراحی ، پیاده سازی ، تست ، نگهداری ، برگشت کار، برای نتیجه دادن، به این مرحله وابسته میباشند. اگر این مرحله به درستی انجام نگیرد نتایجی مانند بازخورد بد مشتری با تیم توسعه، افزایش هزینه ساخت پروژه، تاخیر در زمان تحویل پروژه را به همراه خواهد داشت. هدف اصلی این مقاله معرفی مهندسی نیازمندیها شامل فرایندها، مدلها، ابزارها و کمک به تیمهای توسعه برای اجرای بهتر آن، در جهت بهبود کیفیت سیستم خروجی به دور از مشکلات ذکر شده میباشد.

واژه های کلیدی: مهندسی نیازمندیها، استخراج نیازمندیها، اعتبارسنجی نیازمندیها، ذینفع، مستندسازی نیازمندیها.

۱ Communication
(هر شخصی که، به گونهای با سیستم در ارتباط است)۲ Stakeholders 3 Requirements Engineering
١

مقدمه:

مهندسی نیازمندیها ، اولین مرحلهی توسعه سیستم میباشد که تیم توسعه تلاش میکند تا نیازمندیهای سیستم را از طریق ذینفعها جمعآوری نمایند. منظور از نیازمندیها، مجموعه سرویسهایی که سیتم باید ارائه دهد و آن دسته محدودیت-

هایی که باید روی سیستم اعمال شود میباشد.[۱] مهندسی نیازمندیها یکی از مهمترین مراحل در توسعه سیستم میباشد، به طوری که تمامی مراحل دیگر توسعه سیستم از جمله. طراحی، پیادهسازی، تست و نگهداری برای موفقیتپذیر بودن وابسته به این مرحله یعنی مهندسی نیازمندیها میباشند. مهندسی نیازمندیها را میتوان، فرایند تدوین، مستندسازی و نگهداری

نیازمندیها[۲] سیستم تعریف کرد. در صورتی که این مرحله به خوبی اجرا نشود نتایجی مانند. تاًخیر در تحویل سیستم، راضی نبودن ذینفعها و افزایش هزینه را برای سیستم در پی خواهد داشت. براساس مطالعاتی که توسط گروه Standish4 در
سال ۱۹۹۴ انجام شد، حدود %۱۳,۱ دلیل تخریب پروژه مربوط به درست اجرا نشدن مرحله مهندسی نیازمندیها، و حدود

%۸,۸ به دلیل تغییرات سریع در نیازهای سیستم بوده است. در این گزارش سعی داریم تا ابزارها و فرایندهای بکارگیری مهندسی نیازمندیها را شرح دهیم، سپس، ابزارها مهندسی نیازمندیها را شرح خواهیم داد.

-۱ پیشینهیموضوع

واژه مهندسی نیازمندیها، اولین بار در سال ۱۹۷۹ در متن گزارش شرکت TRW،که یک شرکت تولیدی لوازم خودرو بود بکار گرفته شد. و در سال ۱۹۹۴ موسسه IEEE به طور ویژه به برپایی کنفرانس در این موضوع و حتی با این نام پرداخت که هنوز این کنفرانسها برگذار میشود، در سال ۱۹۹۵ اقای Locuopoulos و در سال ۱۹۹۷ اقایSomerville با همکاریSawyer به ترتیب ،کتابهایی را تحت عنوان مهندسی نیازمندی ها به چاپ رساندند. یک سال بعد در سال ۱۹۹۸ دوباره Somerville با همکاری Kotonya کتابی را با عنوان مهندسی نیازمندیها چاپ کردند. که میتوان Somervilleرا

فرد مطرح و صاحب نامی در این زمینه دانست .[۲]

-۲ بیان فنی موضوع

این تصوّر، که مهندسی نیازمندیها یک فاز مستقل از دیگر مراحل توسعه سیستم میباشد، کاملاً اشتباه است، بلکه یک نقش کاملاً حیاتی را برای هر کدام از مراحل توسعه سیستم نیز، ایفاء میکند. به طوری که می توان آن را مبنایی برای برنامهریزی پروژه، مدیریت ریسک، اجرای تست های موفق و مدیریت صحیح تغییرات دانست. اگر این مرحله از توسعه سیستم به خوبی

انجام نگیرد، باعث بروز مشکلاتی از جمله تأخیر در تحویل سیستم، هزینه مالی زیاد، نارضی بودن ذینفعها خواهد گردید.[۲] طبق تحقیقاتی که یگ گروه کاری ۶۰ نفره با نام Standish در سال ۱۹۹۵ در دانشگاه chaos در شهر مریلند انجام داده

است، پی بردند که در همان سال حدود ۸۰۰۰۰پروژه با شکست روبه رو شدند، و ۱۰ دلیل اساسی را که باعث بروز این شکست ها شده بودند را کشف کردند، که ۵ تا مربوط به این مرحله یعنی مهندسی نیازمندیها می باشد، جدول شماره۱،

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 5700 تومان در 14 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد