دانلود فایل پاورپوینت مهندسی نیازمندیها و خصوصیات محیط

PowerPoint قابل ویرایش
53 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مهندسی نیازمندیها و خصوصیات محیط توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مهندسی نیازمندیها و خصوصیات محیط قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

  • تعریف نیازمندی
  • رابطه ماشین و محیط
  • نیازمندیها و خصوصیات محیط
  • توصیف نیازمندیها
  • تعریف مهندسی
  • تعریف مهندسی نیازمندیها
  • تعریف سیستم

▫تعریف سیستم نرم افزاری

▫انواع سیستمهای نرم افزاری

اسلاید ۲ :

تعریف دامنه مسئله
تعریف دامنه راهکار
دسته بندی ذینفعان سیستم
جمع بندی
مراجع

اسلاید ۳ :

یک ویژگی که باید توسط یک سیستم توسعه یافته، برای حل یک مساله خاص ارائه شود[SWEBOK].
یک نیازمندی بعنوان ”یک شرط یا  قابلیت“ تعریف می شود که یک سیستم باید مطابق آن کار کند. ‌‍[RUP] 
یک عبارت درباره سیستم پیشنهادی که توافق کلیه ذینفعان باید بر سر آن اخذ شود و در جهت رفع مشکل کاربر به اندازه کافی باشد. [Lethbridge]. 
 

اسلاید ۴ :

استاندارد IEEE 610.12-1990 نیازمندی را به صورت زیر تعریف میکند:
 
یک شرط یا قابلیت مورد نیاز توسط کاربر برای حل یک مسئله یا دستیابی به یک هدف.
یک شرط یا قابلیت که باید در سیستم یا مولفه های آن وجود داشته باشد تا یک قرارداد، استاندارد، توصیف، یا سایر مستندات رسمی برآورده گردد. 
یک نمایش مستندشده از یک شرط یا قابلیت از موارد ۱ و ۲٫ 

اسلاید ۵ :

تعریف مورد استفاده این گزارش برای نیازمندی به شرح زیر است:
 
نیازهای مورد توافق ذینفعان یک بنگاه تجاری (محیط) جهت رفع مشکلات فعلی (بهبود وضعیت جاری) یا در راستای رسیدن به وضعیت مطلوب آتی با توجه به اهداف، سیاستها، فرصتها و محدودیتهای بنگاه تجاری، که باید با ساخت یک سیستم جدید یا بهبود سیستم فعلی برآورده شوند.

اسلاید ۶ :

محیط بخشی از جهان است که ماشین با آن در تعامل خواهد بود. و تاثیرات ماشین قابل مشاهده و ارزیابی است.
نیازمندیها به طور مستقیم به ماشین مربوط نمیشوند. بلکه به محیطی مربوط میشوند که قرار است ماشین در آن نصب شود. 
به عبارت بهتر 
محیط: آنچه داده شده است.
ماشین: آنچه که قرار است ساخته شود.
مثال: 
ماشین: سیستم کنترل آسانسور
محیط: طبقاتی که آسانسور میرود، موتور، درها، بدنه آسانسور، …
 
 

اسلاید ۷ :

نیازمندیها شرایطی هستند که بر رویدادها (Event) و وضعیتهای (State) محیط تعریف میشوند. 
در مثال آسانسور: یک نیازمندی مشتری این است که زمانی که دکمه ای فشرده میشود آسانسور به طبقه مورد نظر بیاید.
نیازمندیها پدیدهایی از محیط هستند ( ممکن است با محیط مشترک باشند و ممکن است نباشد.)
چگونه ماشین میتواند برآورده شدن نیازمندی مربوط به پدیده خصوصی محیط را تضمین کند؟
 
 

اسلاید ۸ :

ماشین میتواند بر روی محیط تاثیر بگذارد یا از آن تاثیر بپذیرد فقط به این خاطر که برخی پدیده های مشترک بین آنها وجود دارد ( رویدادها، وضعیتها).
مثال برای آسانسور:
رویداد مشترک: روشن شدن موتور
وضعیت مشترک: توقف در طبقه دو. بین سنسور موجود در آسانسور و طبقه دوم
در بررسی پدیده های مشترک باید توجه داشت که برخی از آنها توسط ماشین و برخی دیگر توسط محیط کنترل میشوند.
روشن شدن موتور: توسط ماشین کنترل میشود.
توقف در طبقه دوم: توسط محیط کنترل میشود.

اسلاید ۹ :

توصیف کامل یک نیازمندی حداقل از دو بخش تشکیل میشود.
باید خود نیازمندی شرح داده شود.
شرایط مطلوب برای پدیده های محیط (Optative) که باید توسط ماشین فراهم شود.
باید خصوصیات داده شده از محیط بیان گردد. (indicative)
به این ترتیب ماشینی که تنها از طریق پدیده های مشترک با محیط در ارتباط است امکان کسب اطمینان از برآورده شدن نیازمندیها را میدهد.

اسلاید ۱۰ :

این تمایز بین شرایط مطلوب و شرایط داده شده باید به طور مستقل نشان داده شود:
یک نیازمندی مشتری R بیان کننده یک شرط بر پدیده ای از محیط است که ما میخواهیم از طریق نصب ماشین این شرط برآورده گردد.
یک اعلان محیط E بیان کننده یک شرط بر پدیده ای از محیط است که صرفنظر از خصوصیات و رفتار ماشین در نظر گرفته میشود.
به این ترتیب:
نیازمندی R بیان کننده یک آرزو است و در حالت Optative قرار دارد.
شرایط داده شده محیط( E) در حالت indicativeاست.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 53 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد