دانلود مقاله بررسی و مطالعه تأثیر گودبرداریهای پایدار بر ساختمانهای مجاور

word قابل ویرایش
6 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

خلاصه

درسال های اخیر با افزایش تراکم و تعداد طبقات و نیاز به تأمین پارکینگ وسایر سطوح خدماتی در ساختمان ها، عمق گودبرداری نیز بیشتر شده است. گودها می توانند باعث انحراف جانبی دیوار و حرکت زمین ( حرکت جانبی و نشست سطحی ) شوند که ممکن است باعث آسیب به ساختمان ها و تجهیزات مجاور شود.با توجه به اینکه در اغلب کارهای انجام شده تغییر مکان ساختمان ها تنها در اثر وزن خودشان و تأثیر گودبرداری لحاظ نشده است، بررسی این مسئله ضروری به نظر می رسد. در این پایان نامه با کمک نرم افزارPLAXIS به بررسی پارامتری گود پرداخته شده است. بررسی ها برای دو گود مهار نشده و مهار شده انجام شد و اثر پارامترهای خاک (پارامترهای مدول موهر-کولمب)، پارامترهای ساختمان(عرض ساختمان، فاصله ساختمان)، پارامترهای گود (عرض و عمق گود نشست ساختمان مورد بررسی قرار می گیرد.تعدادی از نتایج بدست آمده به این شرح است: نشست ساختمان در اثر وزن خودش در فاز الاستیک می باشد. با افزایش مدول الاستیسیته خاک در فاز الاستیک، بالا آمدگی ساختمان ناشی از گودبرداری کمتر خواهد شد و در فاز پلاستیک، نشست ساختمان ناشی از گودبرداری کمتر خواهد شد.)

کلمات کلیدی: عمق گودبرداری، ساختمان مجاور، مدول موهر-کولمب،فازالاستیک،انحراف جانبی دیوار و حرکت زمین

۱٫ مقدمه

این راهنما در بسیاری از محل ها اندازه کوچک قطعات زمین و فاصله ناچیز ساختمان ها از یکدیگر موجب می شود که گود برداری امری دلهره آور و نگران کننده برای مالکان ساختمان ها و همسایگان باشد. در سال های اخیر با افزایش تراکم و تعدا طبقات و نیاز به تأمین پارکینگ وسایر سطوح خدماتی در ساختمان ها ، عمق گود برداری نیز بیشتر شده است، اما در بیشتر موارد از همان روش های سنتی استفاده میشود که در گود های کم عمق گذشته استفاده می شده است.

گود برداری اصولاً جزو کارهای پیچیده و بسیار خطرناک مهندسی محسوب می شود و به ویژه در گود های با عمق زیادتر نیازمند بررسی های جانبه، دقت و نظارت و در نهایت صرف وقت و هزینه قابل ملاحظه ای است تا جان و مال مردم از این طریق به خطر نیافتد. موارد ایمنی مربوط به گود برداری را میتوان در سه دسته عمده قرار دارد :

– ایمنی کارکنان داخل و اطراف گود و عابران و وسایل نقلیه در مقابل حوادث احتمالی به ویژه خطر ریزش گود.

– جلوگیری از خطر آسیب دیدگی و تخریب ساختمان های مجاور.گود در اثر گود برداری یا ریزش گود.
– جلوگیری از خطر آسیب دیدگی تأسیسات و شریان های شهری در اثر گود برداری یا ریزش گود.

۲٫ مطالعات پیشین

مطالعات اولیه پاسخ ، زمین و ساختمان در اثر گودبرداری توسط اسکمپتن و مکدونالد ( ( ۱۹۵۷ ، بیروم ( ( ۱۹۶۳ ، مایرهوف(۱۹۵۳ و ۱۹۵۶ )پلوشین و تکار ( ۱۹۵۷ ) بورلند و راث ( ( ۱۹۷۴ و والز ( ( ۱۹۸۱ انجام شده که نشست ساختمان تحت اثر وزن خودش را بررسی کردند. مارکو و همکاران ( ( ۱۹۸۹ اثر گود برداری بر پاسخ ساختمان را نیز بررسی کردند. کلاف و ارورک( ( ۱۹۹۰ کار پک ( ( ۱۹۶۹ را توسعه دادند و به صورت تحربی نشست را حساب کردند. کوردینگ((۱۹۸۵ یک ابزار برای بررسی توزیع حرکت زمین پشت دیوار گودبرداری بر مبنای روابط حجمی روی مشاهدات میدانی تحقیقاتی فراهم کرده است. ایو و همکاران((۱۹۹۳ اطلاعات میدانی را گرد آوری و آنالیز کردند. و گستره تأثیرآشکار ( ( AIR بر روی سازه های مجاور را تعیین کردنداخیراً. یو

۱ دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – خاک و پی
۲ استادیار گروه عمران

۱

اولین کنفرانسملّی مکانیک خاک و مهندسی پی

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران ۱۲ و ۱۳ آذرماه۱۳۹۳

(۲۰۰۱) اطلاعات میدانی روی حرکات دیوار جانبی برای خاک های منتهی شده با سنگ را در پیش از ۶۰ محل گود برداری متفاوت به دست آورده و اطلاعات را با انواع دیوارها و سازه های نگهبان آنالیز کرده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 6 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد