دانلود مقاله بهینه سازی شار نوترون های پر سرعت و حرارتی حاصل از چشمه های فوتو - نوترون به منظور استفاده در BNCT

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان

مقدمه:

در سال های اخیر درمان به روش گیراندازی نوترون توسط بور (BNCT) مورد توجه قرار گرفته است. اولین آزمایش بالینی BNCT در ارتباط با امکان درمان ملانومای پوست، در آرژانتین در 9 اکتبر 2003 توسط کمیته ی ملی انرژی اتمی (CNEA) و مرکز پزشکی هسته ای مؤسسه ی Roffo انجام شد و حدود 30 نفر از بیماران مبتلا به ملانومای پوستی در آرژانتین درمان شدند.[2 , 1] همچنین، گزارش های اخیر، در مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس بین المللی NCT، امکان استفاده از BNCT علاوه بر درمان تومورهای بدخیم مغز، درمان سرطان هایی مانند ریه ، مزوتلیوما و تومورهای نخاعی، ملانوما، کبد ، تیروئید و سرطان سینه مطرح شدBNCT .[3] بر پایه ی گیراندازی نوترون و جزو واکنش های شکافت هسته ای است. زمانی که 10B غیر اکتیو، که حدود %20 از بور طبیعی را تشکیل می دهد، تحت تابش نوترون با انرژی مناسب (0/025 eV) قرار می گیرد، 11Bبرانگیخته تولید می شود. نیمه عمر این ماده ی اکتیو حدوداً

10-12 S بوده و به ذرات آلفا و لیتیوم با انرژی بالا تبدیل می شود. این تبدیل در %94 موارد ذرات آلفا((4He و لیتیوم((7Li با انرژی های1/47 MeV و0/84 MeV به همراه گامای 0/48MeV بوده و در %6 موارد ذرات

909


آلفا و لیتیوم با انرژی های1/78 MeVو 1/01MeV تولید می شود. موفقیت درمان به روش BNCT به تحویل مقادیر کافی 10B به تومور و مقدار کم آن در بافت سالم اطراف، وابسته است. تحمل بافت سالم، توسط واکنشهای جذب هسته ای که توسط هیدروژن و نیتروژن بافت طبیعی رخ می دهد، تعیین می شود.[4]

روش کار:


با توجه به هزینه های بالای چشمه های نوترون طبیعی و راکتورها، در این مقاله از شتاب دهنده ی خطی الکترونی لیناک مدل Varian 2300 C/D برای تولید الکترون های 20MeV و از تنگستن به عنوان چشمه (e , ) به صورت استوانه ای با شعاع 5 cm و ضخامت 0/26 cm استفاده شد[5]، و برای چشمه ی فوتو-نوترون، چهار ماده ی سرب، اورانیوم طبیعی، Bed2 و D2O به دلیل داشتن سطح مقطع برهمکنش ( ,n ) مناسب انتخاب شدند. با استفاده از کد محاسباتی MCNPX، ابتدا شبیه سازی چشمه های فوتو- نوترونی صورت گرفت. در این شبیه سازی ها، تنگستن در فاصله ی 50 cm از شتابدهنده ی الکترونی لیناک قرار داده شد و چشمه های فوتو- نوترونی به صورت استوانه هایی هر یک با شعاع 6-12 cm و ضخامت های مختلف 3-8 cm در مقابل تنگستن قرار گرفتند. در نتیجه با قرار دادن لایه هایی با ضخامت های متفاوت از چهار ماده ی انتخاب شده و اجرای برنامه های گوناگون، شار بهینه سازی شده ی نوترون های پر سرعت امکان پذیر گردید. همچنین، با بررسی نمودار سطح مقطع انواع برهمکنش های نوترون با ماده، با استفاده از کد MCNP4C مانند برهمکنش های الاستیک، غیر الاستیک و گیراندازی نوترون و با توجه به رابطه ی شماره (1)، مواد مناسب از نظر میزان کند کنندگی و حفظ شار نوترون های حرارتی از بین مواد گوناگون برای طراحی BSAانتخاب شدند. این مواد به ترتیب میزان کند کنندگی و حفظ شار نوترون های حرارتی، عبارتند از: BeO،

Bed2، Plexyglass، Borated paraffin ، کربن ، (PE)Polyethylene، تفلون((CF2، آب

سنگین(.(D2O


رابطه ی شماره E'n=En (A2+2 Acos + 1 ) / (A+1)2 (1)

در این رابطه En و E'n به ترتیب انرژی نوترون فرودی و پراکنده شده، A عدد جرمی ماده ی پراکنده شده و زاویه ی بین نوترون فرودی و نوترون پراکنده شده می باشد.

910


نتایج:

به دنبال شبیه سازی های انجام شده مربوط به طراحی چشمه، شار بهینه سازی شده ی نوترون های پرسرعت مربوط به سه چشمه تقریبا نزدیک به یکدیگر به دست آمد. ابعاد این سه چشمه در جداول زیر آورده شده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله شبیه سازی یک فانتوم سر درمیدان نوترونی فوق حرارتی حاصل از راکتور تهران به منظور BNCT و محاسبه ی دز در آن

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمه :عموما دو نوع باریکه ی نوترونی مختلف برای نوترون درمانی با بور استفاده می گردد: نوترون های حرارتی و نوترون های فوق حرارتی. نوترون های حرارتی تنها برای درمان تومورهای سطحی نظیر سرطان پوست مفید هستند. در صورتی که برای درمان تومورهای عمیق تر از نوترون های فوق حرارتی که دارای انرژی و قدرت نفوذ بالاتر هستند، ...

دانلود مقاله بررسی جابجایی طبیعی سیال با خواص متغیر در راکتور مینیاتوری چشمه نوترون اصفهان

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمهراکتور مینیاتوری چشمه نوترون اصفهان1، راکتور تحقیقاتی کم توان با غنای بالای اورانیوم به عنوان سوخت ، آب سبک به عنوان کندکننده و خنککننده و محافظ و برلیم به عنوان بازتابنده است (شکل .(1 در توان اسمی 30 کیلو وات شار نوترونی در کانال تابش داخلی که در بازتابنده جانبی قرار دارد، حدود 1012 نوترون بر سانتیمتر م ...

دانلود مقاله تحقیق پارامترهای بهینه در شبیه سازی تولید اشعه ایکس ترمزی حاصل از الکترون های تولید شده لیزری به عنوان چشمه های فوتونوترونی

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
مقدمه:در سالهای اخیر از برخورد پالس لیزرهای توان بالا با پلاسما برای شتاب ذرات از جمله الکترون ها استفاده شده است. از برخورد الکترون های پر انرژی با هدف جامد با Z بالا می توان برای تهیه منابعی از ذرات مانند پروتون، پوزیترون، فوتون های با انرژی در حد مگا الکترون ولت استفاده نمود . [1] شتاب دهنده های ذرات کاربر ...

دانلود مقاله بهینه سازی مدارهای شکلده ی پالس در سامانهی طیف نگاری هستهای به منظور دستیابی به بالاترین قدرت تفکیک با استفاده از نرم افزار ORCAD

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
مقدمهیکی از مهمترین مراحل در سامانههای طیفنگاری، شکلدهی پالس است. پالس خروجی یک آشکارساز به دلیل اینکه برای استخراج اطلاعات ذره فرودی مناسب نیست، لازم است پس از تقویت، شکلدهی شود.[1] پالسها را میتوان در فرمهای مختلف شکلدهی کرد که سادهترین و مؤثرترین این روشها شکلدهی پالس تکقطبی، دوقطبی و شبهگوسی است که متناسب ...

مقاله جایابی و بهینه سازی توان تزریقی DSTATCOM بصورت همزمان در شبکه های توزیع بمنظور کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
جایابی و بهینه سازی توان تزریقی DSTATCOM بصورت همزمان در شبکه های توزیع بمنظور کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه   چکیده یکی از مشخصههای بسیار مهم در شبکههای توزیع به منظور داشتن کیفیت توان بالا، سطح ولتاژ مناسب باسهای شبکه میباشد. در واقع قرار گرفتن دامنه ولتاژ باسه ...

مقاله طراحی و بهینه سازی فلیپ فلاپ فعال شونده با پالس با توان مصرفی کم و سرعت بالا جهت استفاده در TDC

word قابل ویرایش
19 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
طراحی و بهینه سازی فلیپ فلاپ فعال شونده با پالس با توان مصرفی کم و سرعت بالا جهت استفاده در TDC چکیده - امروزه مبدلهای زمان به دیجیتال به دلیل دقت و سرعت بالای آنها و برطرف کردن مشکلات حوزه آنالوگ، مورد توجه ویژه ای قرار گرفته اند. در این مقاله فلیپ-فلاپ بهینه شده جهت استفاده داخل ساختار TDC پیشنهاد شده است. ...

مقاله شبیه سازی و بهینه سازی استخر خورشیدی گرادیان نمک به منظور ذخیره انرژی حرارتی حاصل از تابش خورشید

word قابل ویرایش
27 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** شبیه سازی و بهینه سازی استخر خورشیدی گرادیان نمک به منظور ذخیره انرژی حرارتی حاصل از تابش خورشید چکیده استخرهای خورشیدی از جمله تکنولوژیهای نوین در زمینه بهرهبرداری از انرژی خورشید محسوب میشوند که در سالهای اخیر با توجه به رفع معضل کمبود ...

مقاله مدلسازی و بهینه سازی پمپ حرارتی خورشیدی با استفاده از یخ مایع به عنوان یک ماده ذخیره سازی گرمای نهان

word قابل ویرایش
22 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** مدلسازی و بهینه سازی پمپ حرارتی خورشیدی با استفاده از یخ مایع به عنوان یک ماده ذخیره سازی گرمای نهان چکیده این مقاله روش بهینهسازی و مدلسازی پمپ حرارتی خورشیدی را از طریق یخ مایع ارائه میدهد. کلکتورهای خورشیدی به عنوان منبع اولیه انرژی حر ...