دانلود مقاله شبیه سازی یک فانتوم سر درمیدان نوترونی فوق حرارتی حاصل از راکتور تهران به منظور BNCT و محاسبه ی دز در آن

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان

مقدمه :

عموما دو نوع باریکه ی نوترونی مختلف برای نوترون درمانی با بور استفاده می گردد: نوترون های حرارتی و نوترون های فوق حرارتی. نوترون های حرارتی تنها برای درمان تومورهای سطحی نظیر سرطان پوست مفید هستند. در صورتی که برای درمان تومورهای عمیق تر از نوترون های فوق حرارتی که دارای انرژی و قدرت نفوذ بالاتر هستند، استفاده می گردد.[1] در نوترون درمانی با بور نیز مانند سایر رادیوتراپی ها قبل از اینکه بیمار مستقیما تحت تابش قرار گیرد ، باید تمامی تست های مربوط به دزیمتری بر روی یک فانتوم یا هندسه ی مرجع انجام شود. فانتوم ها الگوهای آزمایشی ای هستند که کل یا قسمتی از بدن انسان را شبیه سازی می کنند. هر چقدر این مدل ها به واقعیت نزدیکتر باشند، نتایج اندازه گیری ها دقیق تر است.[2]در این تحقیق رفتار یک فانتوم سر در قرارگیری در میدان نوترونی فوق حرارتی حاصل از راکتور تهران

248


که به منظور نوترون درمانی با بور طراحی گردیده، پرداخته شده است.و مقادیر دز بر حسب عمق نفوذ در این فانتوم محاسبه شده است.همه ی شبیه سازی ها با استفاده از کد MCNPX صورت گرفته است.

فانتوم

فانتوم شبیه سازی شده یک فانتوم بیضیگون است که به مدل سر Snyder نزدیک می باشد.[3] دیواره آن از جنس acrylic بوده و درون آن از آب پر شده است. پایه ی فانتوم یک صفحه acrylic می باشد که از 3/5cm پائین تر از خط وسط بیضیگون شروع می شود. پایه ی فانتوم از 31 ورودی تشکیل شده است این ورودی ها برای وارد کردن لوله های حامل ابزار سنجش دز به داخل حجم فانتوم تعبیه شده اند. نمای جانبی و تحتانی این فانتوم به ترتیب در شکل های 1و 2 نشان داده شده اند.


شکل(:(1 نمای جانبی فانتوم

249


×


شکل(:(2 نمای تحتانی فانتوم

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی و رفع منابع خطا در محاسبه پارامترهای محیط متخلخل برای راکتور تهران

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
1 مقدمه :روش محیط متخلخل در مدل سـازی فیلترها، کاتالیزورها، بانک لوله و صفحه و بطور کلی هر کاربردی که با نسـبت های ابعادی تند و غیر متعارف سـروکار داشته باشد، کاربرد دارد. برای استفاده از این مدل باید ابتدا با ظرافت بخشـی از فضـای مورد حل را بعنوان محیط متخلخل انتخاب و ســپس در این محیط تمامی پیچیدگی های هندس ...

دانلود مقاله بهینه سازی شار نوترون های پر سرعت و حرارتی حاصل از چشمه های فوتو - نوترون به منظور استفاده در BNCT

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمه:در سال های اخیر درمان به روش گیراندازی نوترون توسط بور (BNCT) مورد توجه قرار گرفته است. اولین آزمایش بالینی BNCT در ارتباط با امکان درمان ملانومای پوست، در آرژانتین در 9 اکتبر 2003 توسط کمیته ی ملی انرژی اتمی (CNEA) و مرکز پزشکی هسته ای مؤسسه ی Roffo انجام شد و حدود 30 نفر از بیماران مبتلا به ملانومای پ ...

دانلود مقاله تحقیق پارامترهای بهینه در شبیه سازی تولید اشعه ایکس ترمزی حاصل از الکترون های تولید شده لیزری به عنوان چشمه های فوتونوترونی

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
مقدمه:در سالهای اخیر از برخورد پالس لیزرهای توان بالا با پلاسما برای شتاب ذرات از جمله الکترون ها استفاده شده است. از برخورد الکترون های پر انرژی با هدف جامد با Z بالا می توان برای تهیه منابعی از ذرات مانند پروتون، پوزیترون، فوتون های با انرژی در حد مگا الکترون ولت استفاده نمود . [1] شتاب دهنده های ذرات کاربر ...

مقاله ارزیابی روشهای متفاوت تعریف کاتالیست در شبیه ساز کامسول بهمنظور بررسی هیدرودینامیک و انتقال حرارت در یک راکتور بستر ثابت

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** ارزیابی روشهای متفاوت تعریف کاتالیست در شبیهساز کامسول بهمنظور بررسی هیدرودینامیک و انتقال حرارت در یک راکتور بستر ثابت چکیده: راکتورهای بستر ثابت نقش بسزایی در تولید محصولات شیمیایی صنعتی در مقیاس بالا دارند. راکتورهای بستر ثابت بدلیل وی ...

مقاله شبیه سازی و کنترل راکتور دهیدروﮊناسیون پروپان

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** شبیه سازی و کنترل راکتور دهیدروﮊناسیون پروپان چکیده در این مقاله به مدلسازی و کنترل راکتور دهیدروﮊناسیون پروپان پرداخته شده است. در شبیه سازی حالت پایا تأثیر پارامترهای مختلف نظیر فشار، دما، دبی خوراک و افزودن هیدروﮊن یا ماده بی اثر به خو ...

مقاله شبیه سازی و بهینه سازی استخر خورشیدی گرادیان نمک به منظور ذخیره انرژی حرارتی حاصل از تابش خورشید

word قابل ویرایش
27 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** شبیه سازی و بهینه سازی استخر خورشیدی گرادیان نمک به منظور ذخیره انرژی حرارتی حاصل از تابش خورشید چکیده استخرهای خورشیدی از جمله تکنولوژیهای نوین در زمینه بهرهبرداری از انرژی خورشید محسوب میشوند که در سالهای اخیر با توجه به رفع معضل کمبود ...

مقاله شبیه سازی نیروگاه حرارتی توس مشهد توسط نرم افزار EES

word قابل ویرایش
4 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
شبیه سازی نیروگاه حرارتی توس مشهد توسط نرم افزار EES چکیده در این مقاله مدلسازی و شبیه سازی سیکل رانکین نیروگاه حرارتی توس مشهد در حالت پایدار انجام شده است. برای هر یک از اجزای سیستم مانند کندانسور ، پمپ بویلر، توربین فشار بالا و توربین فشار پـایین مـدل ریاضـی مناسـب بـا اسـتفاده از اصـول ترمودینامیک و ا ...

مقاله مدلسازی و شبیه سازی راکتور سنتز اوره در مجتمع پتروشیمی خراسان

word قابل ویرایش
27 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** مدلسازی و شبیه سازی راکتور سنتز اوره در مجتمع پتروشیمی خراسان چکیده در این تحقیق راکتور سنتز اوره توسط معادله UNIQUAC در شرایط دما و فشار بالا شبیه سازی شده است. استفاده از این معادله در شرایط دما و فشار بالا جواب قابل قبولی را ارائه میده ...