بخشی از مقاله

بوميان استراليا


منابع و مآخذ:
1. جمشيد، زنگنه «استراليا» ناشر، وزارت امور خارجه تهران 1374، چاپ اول
2. جقري، بولتون و ديگران «استراليا ناشناخته، سرزمين تضادها» پيام يونسكو، تهران، ارديبهشت 1369، شماره 223


3. نوشين، موسوي «معرفي كشور استراليا» ماهنامه علمي - فرهنگي، ويژه اطلاع رساني و بانك هاي اطلاعاتي، تهران، خرداد و تيرماه 1377شماره مسلسل : 29.
ديويد، همپشاير «زندگي در استراليا» نام مترجمين زينت السادات پيري، ساناز گرجي زاده، مريم سليماني اصفهان تهران، 1382، چاپ اول.فهرست
مقدمه 1
ميراث طبيعي، چالش مردمان بومي و سكونت با اروپاييان 2
جمعيت استراليا، تركيب و پراكندگي 3
سلطه اروپاييان بر بوميان استراليا 5
زمان آفرينش 7


جمعيت استراليا 8
خوراك بوميان استراليا 11
هنر بوميان استراليا 11
خط و زبان 18
مذهب 18


نتايج 20
پي نوشت ها 22
منابع و مآخذ 23

مقدمه:
استراليا كه همچون جزيره اي بزرگ در اقيانوسيه و در نيمكره جنوبي واقع شده از نظر زمين شناسي كهن ترين خشكي جهان به شمار مي‎آيد.
گرداگرد استراليا را آب فرا گرفته است: درياي ارافورا و درياي تيمور در شمال درياي مرجان در شمال خاوري، درياي تاسمان و اقيانوس آرام جنوبي در خاور آن، اقيانوس هند در باختر و جنوب باختري و اقيانوس منجمد جنوبي در جنوب آن مي‎باشد.

استراليا از شش ايالت و دو سرزمين تشكيل شده است:
1. ويلز جنوبي نو كه مركز آن سيدني بود.
2. كوينزلند كه مركز آن بريسبين مي‎باشد.
3. استرالياي جنوبي كه مركز آن آدلايد است.
4. تاسمانيا كه جزيره اي است در جنوب خاوري سرزمين اصلي واقع شده و مركز آن هوبارت مي‎باشد.


5. ويكتوريا كه مركز آن ملبورن است.
6. استرالياي باختري كه مركز آن پرت مي‎باشد.
7. سرزمين شمالي كه مركز آن داروين است.
8. منطقه پايتخت استراليا (كانبرا) مي باشد.


ميراث طبيعي- چالش مردمان بومي و سكونت با اروپائيان:
استراليا تنها كشوري است كه قارة كاملي را در بر گرفته است.
مساحت استراليا همراه با ايالت جزيره اي تاسمانيا 7/7 ميليون كيلومتر مربع است. و بعد از اتحاد شوروي، كانادا، جمهوري خلق چين، ايالات متحده آمريكا و برزيل از لحاظ مساحت ششمين كشور بزرگ جهان به شمار مي رود.

و بيش از 80 درصد اين قاره در مناطق اقليمي خشك و نيمه خشك قرار دارد. در واقع استراليا خشك ترين قاره جهان به شمار مي رود. صرف نظر از آنكه اين مقايسه برحسب ميزان بارندگي يا به خصوص، برحسب منابع آب سطحي انجام شود يا خير، كشاورزي بااستفاده از آبياري از لحاظ مساحت محدود است و كشاورزي ديمي تا حدودي منحصر به قسمتهاي شرقي، جنوب شرقي و جنوب غربي قاره است.


اگر قرار باشد كه بهره بردراي از زمين هاي دائمي قابل كشت و نگهداري آنها مطرح باشد بايد محدوديت هاي ناشي از محيط طبيعي شناخته شود. اين محدوديت ها براي مردم بومي مشكلات نسبتاً اندكي بيش مي‎آورد. زيرا فرهنگشان با محيط طبيعي همخواني دارد.

در فرهنگ بومي، مردم جزيي از اكوسيستمهايي به شمار مي روند كه در آن مي زيند و به ويژگيها و نوسانهاي محيط به نحوي پاسخ مي گويند كه تعادل اكولوژيك گياهان و جانداران و زمين را حفظ مي‎كند.


درمقام مقايسه سكونت اروپاييان در قاره كشت زمين و ايجاد تغييراتي در گياهان و جانوران اين تعادل را به نحو چشمگيري بر هم زده است. هر چند استراليا فقط دويست سال در تصرف اروپاييان بوده است و گر چه تعداد جمعيت آن اندك بوده از دست رفتن مرغوبيت خاك هم اكنون به صورت بزرگترين مساله محيط زيست در استراليا در آمده است.


و خوشبختانه اكنون به نظر مي رسد كه آگاهي از ابعاد در اين مسأله و نياز ‌به تغيير شيوه هاي بهره برداري از زمين براي كاهش فرسايش بيشتر روز به روز فزوني مي‎گيرد و اميد مي رود كه روند انحطاط معكوس مي‎شود.


استراليا از اين لحاظ از موقعيت خوبي برخوردار است زيرا تعدادي از مؤسسات پژوهشي معتبر بين المللي اختصاصاً درباره جنبه هاي گوناگون بهره برداري از زمين در اين كشور به بررسي پراخته اند كه قابل توجه مي باشد.


جمعيت استراليا، تركيب و پراكندگي:
تا پيش از دستيابي اروپاييان به استراليا، تنها ساكنان آن مردماني با پوست تيره بودند كه همچنان در اقتصاد نو سنگي (شكار و گردآوري خوراك) به سر مي بردند كه امروزه آسترالويد ناميده مي‎شوند. به گمان دانشمندان بوميان مزبور حدود دوازده هزار سال پيش از جزيره هاي جنوب خاوري آسيا به اين سرزمين راه يافته اند.

البته برخي از دانشمندان نژاد شناس مي گويند كه ورود بوميان به اين سرزمين، حدود چهل هزار سال پيش صورت گرفته است.


استراليا از نظر جمعيتي مي‎توان به سه بخش تقسيم كرد: يك بخش تقريبا غيرمسكوني يك بخش با اسكان پراكنده و بخشي ديگر نسبتاً پرجمعيت است.


عامل اصلي افزايش جمعيت برنامه گسترده مهاجرتي اين كشور بوده است از هر چهار نفر استراليايي يكي در خارج از اين كشور چشم به جهان گشوده است. از هر پنج استراليايي يك نفر پدر و يا مادرش در خارج از كشور به دنيا آمده است.

استراليا يكي از گراترين شهرها كشورهاي جهان است، زيرا در حدود 64 درصد از جمعيت آن در پايتخت، شهرهاي بزرگ و مركز ايالتها زندگي مي كنند و كمتر از 15 درصد در منطقه هاي روستايي به سر مي برند.


و گمان مي رود كه شمار بوميان استراليا در آغاز دستيابي اروپائيان به اين سرزمين سيصد هزار نفر بوده ، ولي از آن زمان به بعد پيوسته شمار بوميان اين سرزمين كاهش يافته تا جايي كه در سال 1963 جمعيت بوميان را يكصد و شصت هزار نفر تخمين زده ، و بر پايه آمار 1981 شمار بوميان چهل و يك هزار تن بوده است.

از دهة 1970 دولت فدرال استراليا، حمايت از بوميان را عهده دار شد و بر پاية قانون مصوب 1976 حقوق مالكيت زمين بوميان (به استثناي منابع زير زميني آنها) به رسميت شناخته شد.


سلطه اروپاييان بر بوميان استراليا:
جمعيت The Aboriginals (يك گروه بومي استراليا كه سكنة اوليه اين كشور بودند) به طور حزن انگيزي از لحاظ آماري ناچيز برآورده شده است.

اين گروه از زمان ورود كاپيتان كوك در بوتاني باي از آزار و شكنجه رنج برده اند و جمعيت آنان پيوسته در حدود 200 سال اخير كاهش يافته است در اولين سالهاي حكومت انگلستان اين دولت روش هايي را ايجاد و تصويب كرد كه به جمعيت بومي ها تلفات زيادي وارد آمد مثلا با ورود 3 ساله ناوگان انگليس در سيدني جمعيت بومي ها توسط آبله و آنفلانزا، تصادفات و مرگ هاي ناجوانمردانه به كاهش يافت از نظر انگليسي ها، بومي ها مادون انسان بودند. اين نگرش قوي بو دو به نسلهاي بعدي استراليا سرايت كرد.

اواخر 1970 بوميان بعد از تاريك دشن هوا اجازه حضور در شهر يا شهرك ها را نداشتند و تبعه كشورشان به حساب نمي آمدند. خودداري از ارايه تابعيت به افراد بومي منجر به اين باور اساسي شد كه در حقيقت بومي ها بشر نمي باشند و فاقد حقوق انساني اند

در طول 20 سال اخير دولت سعي كرده است كه به جمعيت بومي ها كمك كند اما اين حقيقت را نمي‎شود فراموش كرد كه هيچ چيز نمي تواند وحشت و بيزاري 200 سال پيش را جبران كند مردم بومي ها در حال حاضر از اعتياد به مشروب ، مرگ و مسيرهاي دوران كودكي مرگ در زندان و گرفتاريهاي جنايي رنج مي برند، به علاوه متوسط عمر اين گروه از ديگر استراليايي ها كوتاه تر است. امروزه يافتن تعداد زيادي از بومي هاي اصيل سخت است.

مردم بومي در صورتي بومي خوانده مي‎شوند كه داراي بتار بومي باشند بسياري از افراد بومي داراي موهاي بلوند و چشمان آبي هستند اگر چه داراي ويژگيهاي متمايز ظاهري هستند اما تشخيص آنها از ديگران به لحاظ قيافه مشكل است.


جمعيت بومي تقريبا 10000 نفرا ست در طول 200سال جمعيت آن از 100.000 نفر كاهش يافته است و باعث شده كه مردم از زمينه هاي تاريخي و فرهنگي شان جدا شوند. بسياري از اين افراد حس انزوا طلبي ، مهاجرت و حس بدبينانه اي نسبت به دولت دارند

بسياري از انسان شناسان و جهانگردان به سمت افراد بومي استراليا مجذوب مي‎شوند انسان شناسان دريافته اند افراد بومي پيش از اينكه انسان اوليه باشند داراي جوامع سوفسطايي متمايزي بودند آنها احتمالا به شيوه جهان غرب، سوفسطايي نيستند اما فرهنگي را اشاعه مي دهند كه با محيط شان هماهنگي دارد.

دانش آنان درباره گياهان و جانواران وسيع و مهيج است و توانايي آنها جهت زندگي در آب و هوا و نواحي سخت تكيه بر اين دانش دارد زمان رويايي بومي سيستمي از باورها است كه انسانها، حيوانات و طبيعت را به عنوان موجودات جدانشدني نمايش مي دهند و اساس زندگي فرهنگ بومي را تشكيل م

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید