بخشی از مقاله

هدف اصلي ما در اين قسمت دستيابي به يك سيستم نظام حل مسئله قوي و پويا در شركت قوطي سازي شفا مي باشد به منظور اجرا و دستيابي به يك سيستم نظام حل مسئله كارآمد، بايد مواردي را در نظر گرفت و از كارهاي بخصوص در جهت نيل به اين اهداف استفاده نمود و راه كارهايي بخصوص در جهت نيل به اين اهداف استفاده نمود به اين منظور راه كارهايي در اين قسمت ارائه مي شوند كه كمك و بهره گيري از آنها مي توان به يك نظام حل مسئله قابل قبولي در شركت قوطي سازي شفا دسترسي پيدا كرد.
در واقع اساسي ترين و نخستين قدم در اين راه تشكيل كميته نظام حل مسئله مي باشد كه تمامي اهداف ما در جهت دستيابي و اجراي اين نظام در همين كميته خلاصه
مي شود.


اين كميته داراي وظايف متعددي در جهت طراحي و اجراي نظام حل مسئله به عهده دارد.
اعضاي اين تيم كاري بايد از افراد كليدي هر قسمت كار باشند تا مشكلات را بخوبي بشناسند.
اين كارخانه داراي 2 سالن توليد قوطي سر و كف قوطي مي باشد كه در سالن اول وظيفه توليد سر و كف قوطي نيم كيلوگرمي را بر عهده دارد و سالن دوم وظيفه توليد سر و كف قوطي يك كيلوگرمي را بر عهده دارد.


2 سالن توليد قوطي را بر عهده دارند از توليد سيلندر تا بسته بندي قوطي، كه در سالن اول توليد قوطي نيم كيلوگرمي و در سالن دوم توليد قوطي يك كيلوگرمي از توليد سيلندر تا بسته بندي را بر عهده دارد.
يك سالن نيز انبار مواد خام اوليه مي باشد و يك سالن نيز انبار ضايعات مي باشد.
براي تشكيل تيم كاري مي توان از جدول ذيل استفاده نمود.

بسمه تعالي
كميته حل مسئله
تعداد اعضاء تيم: تاريخ تشكيل
مدير توليد: نام و نام خانوادگي
سرپرست سالن توليد سر و كف قوطي نيم كيلوگرمي
سرپرست سالن توليد سر و كف قوطي يك كيلوگرمي


سرپرست سالن توليد قوطي نيم كيلوگرمي
سرپرست سالن توليد قوطي يك كيلوگرمي
مسئول فني سالن توليد سرو كف قوطي نيم كيلوگرمي
مسئول فني سالن توليد سروكف قوطي يك كيلوگرمي
مسئول فني سالن توليد قوطي نيم كيلوگرمي


مسئول فني سالن توليد قوطي يك كيلوگرمي
مسئول خريد و انبار مواد خام اوليه
مسئول فروش و انبار ضايعات
رئيس كميته
وظايف تيم:

گام اول
شناسايي و انتخاب مسئله و تعيين هدف حل مسئله
ابتدا بايد در نظر بياوريم كه چه كاري انجام مي دهيم؛
ابتدا ورق خام وارد كارخانه مي شود با قيچي برش داده مي شود در سالنهاي ديگر قوطي توليد و بسته بندي مي شود و به انبار مي رود.
حال بايد ببينيم ترتيب و توالي كارهايي كه انجام مي دهيم چگونه است و فرآيندهاي مختلف مراحل را بررسي كنيم.


ابتدا مواد خام اوليه وارد كارخانه مي شود كه وارد سالن 1 مي شود، اين مواد خام شامل ورقهاي سروكف قوطي ورقهاي سيلندر قوطي، مايع لاستيك (مايع آبندي)، لاك(براي روكش ورق داخلي سيلندر و سروكف قوطي) ، پالت(براي بسته بندي)، سلفون براي بسته بندي و مواد آزمايشگاهي مي باشد.


سپس ورقهاي خام قيچي نشده وارد سالن 2و 3 مي شود. در آنجا ورقها قيچي شده تا توسط دستگاهها پرس سرو كف قوطي نيم كيلوگرمي توليد شود. پس از توليد سر و كف قوطي نيم كيلوگرمي و يك كيلوگرمي، سر و كف وارد دستگاه مايع زن مي شود تا مايع، لاستيك (آب بندي) به دور سر و كف ريخته شود. سپس اين سر و كفها وارد دستگاه خشك كن مي شوند تا مايع لاستيك و خشك شود، پس از عبور سر و كف از دستگاه خشك كن، اين سر و كفها در داخل سبد جاگذاري مي شوند و به سالن شماره 4 و 5 مي روند در سالن 4و 5 ابتدا سيلندر قوطي توسط دستگاه can MAN و soudronic توليد مي شود و وارد دستگاه پودر زني مي شود و سپس وارد كوره


مي شود سپس وارد دستگاه فلنچر شده و لبه هاي سيلندر فلنج مي شود و پس از آن وارد دستگاه سيمر ده و كف قوطي پرس مي شود و پس از آن وارد دستگاه پليت
هايزر مي شود تا قوطي ها بسته بندي شوند.
پس از بسته بندي قوطي ها وارد انبار مي شوند و از كارخانه به مقصد انتقال داده
مي شوند.


توليد قوطي نيم كيلوگرمي سالن(4)
انبار توليد (6) انبار‌مواد‌اوليه‌سالن‌(1)


توليد قوطي يك كيلوگرمي سالن(5)
حال بايد ببينيم در طول مراحل مختلف آيا گلوگاهي هم وجود دارد يا خير و مشكلات را پيدا كنيم.
تامين بود مواد خام خيلي مهم است اگر ورق سر وقت خريداري نشود و به سالنها فرستاده نشود عملا سالنها كارشان متوقف مي شود، كه اين يكي از مشكلات موجود است.
در سالنهاي توليد سر و كف قوطي نيز اگر توليد مد نظر صورت نگيرد كار سالنهاي توليد قوطي متوقف مي شود كه اين مشكل نيز چند بار در هفته بوجود مي آيد و همچنين توقف توليد قوطي باعث انبار سرو كف قوطي مي شود. بنابراين مشكلات زيادي در خط توليد وجود دارد. ابتدا بايد فعاليتهاي شغلي خود را به قسمت هاي كوچك تبديل كنيم و تعداد قسمت هاي كوچك شده فعاليت خود را بشناسيم و تعدادشان را بدانيم.


عمليات A: تامين و انبار مواد اوليه و ارسال به سالنهاي توليد
عملياتB:قيچي ورقهاي خام ارسالي از انبار مواد خام براي توليد سر و كف قوطي
عملياتC:توليد سر و كف قوطي توسط دستگاه پرس
عملياتD:زدن مايع لاستيك (آب بندي) بر روي لبه سرو كف قوطي


عملياتI:خشك كردن اين مايع لاستيك و بسته بندي و ارسال به سالن توليد
عمليات:Eبرش ورقهاي خام ارسالي از انبار توسط قيچي براي دستگاههاي توليد سيلندر
عملياتF:توليد سيلندر قوطي توسط دستگاههاي can man و soudronic


عملياتG:فلنج كردن لبه هاي سيلندر
عملياتH:پرس كردن كف قوطي
عملياتS:بسته بندي قوطي توسط دستگاه هاي پليت هايزر
عملياتZ:انبار قوطي هاي توليدي و سر و كفهاي توليدي براي ارسال به مقصد
حال بايد مسئله را تعريق كنيم كه مسائل بسياري در اين خط توليد وجود دارد. ابتدا بايد كار برگ تعريف و هدف از حل مسئله را در مورد مشكلات موجود كامل كنيم و بر اساس جمع امتيازات به ترتيب اولويت به حل اين مشكلات بپردازيم.
تعريف مسئله: خط توليد سر و كف قوطي بخاطر تامين نبودن مواد خام مشكلاتي در خط توليد (توقف) بوجود مي آيد.
هدف: تأمين بموقع مواد خام براي توليد سر و كف قوطي و قوطي
تعريف مسئله:در سالن 2 و 3 توليد سر و كف قوطي به دليل خرابي و فرسودگي دستگاهها كار توليد متوقف مي شود و سر و كف كافي براي توليد قوطي تامين
نمي شود.
هدف:تامين سر و كف قوطي كافي براي توليد قوطي
تعريف مسئله: در سالن 4و 5 توليد قوطي به دليل طولاني بودن ريل خط توليد و گير كردن قوطي و همچنين هماهنگي نبودن اپراتورهاي دستگاهها توليد متوقف مي شود و ضايعات زياد است.
هدف:ترميم خط توليد با كمك كوتاه كردن ريلها و هماهنگي اپراتورها

گام دوم
تجزيه و تحليل ابعاد مختلف مربوط به مسئله
مواد اوليه براي سالن توليد سر و كف قوطي ورق براي قيچي است كه به اندازه هاي مورد نياز برش داده مي شود سپس به دستگاه هاي پرس انتقال داده مي شود.
اين ورقهاي برش داده شده براي توليد سر و كف قوطي استفاده مي شود كه برش اين ورقها براي توليد سر و كف قوطي استفاده مي شود كه برش اين ورقها براي توليد سر و كف قوطي سايزهاي متفاوت دارند. در دستگاه هاي پرس اين ورقها پرس شده و سر و كف قوطي نيم كيلوگرمي و يك كيلوگرمي را توليد مي نمايند. كه بنابراين
قيچي ها بايد براي سايز مورد نظر براي برش ورق رله شوند كه وقت بسيار زيادي در حدود دو روز را مي برد علاوه بر آن ورق مورد نياز براي برش توسط قيچي بايد از انبار مواد خام فرستاده شود اين ورق ها نيز بايد از كارخانه توليد ورق تهيه شود. اين ورقها به دليل توليد نشدن در داخل كشور از خارج كشور وارد مي شود، از كشورهاي هندوستان، چين و كره و سوئيس، كه ورق كره اي و سوئيسي داراي كيفيت بسيار عالي مي باشند.


ضمنا اين ورقها بايد سفارش داده شوند. تا به آن سايز مورد نظر توليد و ارسال شوند.
سفارش ورق طبق هيچ اصولي نياز و بازار آن را تعيين مي كند، بايد به واسطه ها سفارش داده شود و ورق تهيه كرد. در سالن توليد سر و كف قوطي براي آب بندي به سر و كف قوطي مايع لاستيك زده مي شود. اين مايع لاستيك از انبار ارسال مي شود، دستگاههاي مايع زن فرسوده مي باشند و فشار مايع لازم كم و زياد مي شود و ضايعات زيادي توليد مي شود و سر و كف قوطي ها در حين عبور از دستگاه


لبه هايشان تغيير حالت مي دهند كه باعث توليد ضايعات توسط دستگاه سيمر مي شود زيرا دستگاه سيمر بايد سر و كف قوطي را پرس كند.
در سالن توليد قوطي ورقهاي ارسالي از انبار براي سايز مورد نظر براي توليد قوطي نيم كيلوگرمي و يك كيلوگرمي برش داده مي شود كه مشكلات مورد به ارسال ورق از انبار و رله كرده قيچي ها براي برش سايز مورد نظر مي باشد ضمنا اگر اين قيچي ها كند باشند، ورقهاي برش داده شده داراي پليسه مي باشند كه در دستگاه هاي توليد سيلندر قوطي can man وsoudronic باعث قفل دستگاه و توليد ضايعات مي شود دستگاه پودر زني بر روي جوش سيلندر نيز بايد داراي فشار يكنواخت باشد كه در غير اين صورت توليد ضايعات مي كند. كوره كه بعد از قسمت پودر زني قرار دارد بايد داراي دمايي يكنواخت باشد تا پودر لعابي شده و پخته شود كه نوسان دما باعث پخته نشدن پودر مي شود كه توليد ضايعات مي كند. بعد از كوره قوطي ها بر روي ريل حركت مي كنند تا به دستگاه فلنچر مي شوند تا لبه هايشان فلنچ شود. ريلها رگلاژ نيستند و قوطي ها از روي ريل مي افتد و از خط توليد خارج مي شوند. ضمنا با گير كردن يك قوطي در ريل كل قوطي ها از حركت باز مي ايستند و حركت


نمي كنند كه باعث توقف همه دستگاه مي شوند تا ريل بازگشايي شده و توليد آغاز شود در دستگاه فلنچر سيلندر قوطي فلنچ مي شود. دستگاه هاي فلنچر به دليل فرسودگي و سرويس نشدن و روغن كاري نشدن قوطي در دستگاه گير مي كند و توليد ضايعات مي كنند.
بعد از دستگاه فلنچر قوطي ها بر روي ريل حركت مي كنند تا به دستگاه سيمر برسند كه سر و كف قوطي توسط دستگاه سيمر پرس مي شود. باز هم همين مشكل گير كردن قوطي ها بر روي ريل و يا افتادن قوطي وجود دارد در دستگاه سيمر سر و كفهاي قوطي چيده مي شود و بطور اتوماتيك كفي قوطي پرس مي شود اگرسر و كف
لبه هايشان تغيير حالت داده باشند در دستگاه گير مي كنند و باعث توليد ضايعات


مي شوند بعد از دستگاه سيمر قوطي ها بر روي ريل حركت مي كنند تا به دستگاه پليت هايزر برسند كه باز هم همان مشكل ريلها وجود دارد و قوطي روي ريل گير
مي كنند و باعث توقف توليد مي شوند و يا مي افتند. در دستگاه پليت هايزر كه بسته بندي قوطي را بر عهده دارد كار به كندي صورت مي گيرد بعد از بسته بندي، قوطي ها بايد به انبار منتقل شوند و از روي دستگاه پليت هايزر برداشته شوند كه به كندي صورت مي گيرد و همچنين وقت زيادي را مي برد كه باعث تراكم قوطي ها در خط توليد مي شود كه دستگاه ها متوقف مي شوند و توليد بطور موقت قطعه مي شود.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید